Fackförbundet Vison: a-kassa, inkomstförsäkring och förmåner

Vision: Förbundet för ledare och administratörer

Vision är det nya namnet på före detta Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. Numera organiserar man medlemmar, mestadels tjänstemän, från både privat och offentlig sektor. Dagens organisation består av nästan 200 000 medlemmar. Vision är fackförbundet för den som leder eller administrerar arbetet inom kommun, region, kyrka eller bolag kopplade till välfärden.

Vem kan bli medlem i Vision?

Vision har under de senaste åren breddat sin verksamhet. De välkomnar medlemmar från en rad olika branscher och sektorer. Du kan vara verksam inom både privat- och offentlig sektor. Du kan vidare vara anställd på heltid eller deltid. Medlemsavgifterna varierar, främst beroende på din lön.

En del av deras verksamhet riktar sig endast mot chefer. De har i dagsläget cirka 15 000 medlemmar som innehar en chefsposition.

Dagens organisation består av nästan 200 000 medlemmar och 4000 yrken finns representerade inom organisationen. Av dessa medlemmar är cirka 60 000 medlemmar akademiker. Organisationen bildades redan 1936. De har med andra ord en maktfaktor vad gäller opinionsbildning och dylikt. De innehar ett medlemskap i den övergripande organisationen TCO (Tjänstemännens centralorganisation). Exempel på andra medlemmar i TCO är Unionen och Journalistförbundet.

Historiskt sett har Vision varit mer inriktade på den offentliga sektorn. Med tiden har man dock öppnat upp för de som arbetar inom den privata sektorn. Du har förmodligen sett deras varumärke nyligen i tidningar eller reklamfilmer. Det verkar som att de befinner sig i en tillväxtfas och investerar mycket pengar i marknadsföring.

Kommentar: Andra fackförbund som också organiserar ledare och chefer är dels det nischade fackförbundet Ledarna, dels avdelningen Chef inom förbundet Unionen.

Vison A-kassa

Visions A-kassa heter, tämligen fantasilöst, Akassan Vision. A-kassan ger dig grundläggande ersättning om du blir arbetslös, och Visions inkomstförsäkring höjer den ytterligare.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är även här en solid medlemsförmån, som ingår i medlemskapet i Vison. Du måste visserligen vara medlem i a-kassan för att få tillgång till inkomstförsäkringen. Inkomstförsäkringen omfattar 80% av din inkomst före skatt för en lön upp till 100 000 kronor per månad. Du får ersättning i upp till 160 dagar. Ersättningen omfattar alla typer av anställningsformer. Du behöver således inte vara fastanställd.

Vidareutbildning

Många medlemsförmåner är inriktade på vidareutbildning. De vill ge medlemmarna verktygen till att ta nästa steg i karriären. Som medlem kan du få feedback på ditt CV och ditt personliga brev. Du får alltid svar inom ett dygn (vardagar) efter att du har skickat in dina dokument. Du kan dessutom få hjälp med praktiskt jobbsökande. Detta kan exempelvis inkludera intervjuträning. Träningen sker online och du kan med enkelhet boka en tid på dina sidor. Det finns ett utbud av kurser i Linkedin. Detta inkluderar även personlig granskning av din profil på Linkedin.

Stöd

Samtalsstöd finns tillgängligt för samtliga medlemmar. Den här funktionen håller öppet på vardagar mellan 08:00 och 20:00. Detta nummer avser egentligen alla frågor du kan tänkas ha. Det kan handla om problem på arbetsplatsen eller i privatlivet.Detta nummer marknadsförs som ”Tusen frågor – ett nummer”.

Du kan få hjälp med flera aspekter av livet som inte specifikt berör arbetslivet. Exempelvis kan det handla om ekonomiska problem eller missbruk. De ekonomiska problemen kan bland annat inkludera skulder, skilsmässa eller dödsfall.

Andra vanliga frågeställningar man medlem kan få hjälp med är stress, samarbetsproblem och sorg. Vision har olika experter som kan hjälpa dig med just ditt problem. Exempelvis tillhandahåller man ekonomer, psykologer och jurister. Slutligen bör det tilläggas att alla samtal sker under tystnadsplikt.

Arbetsrätt

Du har full support från ditt fackförbund vid en eventuell konflikt på arbetsplatsen. Detta kan handla om en rad olika frågor. Du ska alltid kunna vända dig till Vision om du har ett problem gällande din anställning. Detta är visserligen en förmån som alla fackförbund erbjuder. Vision marknadsför sig dock hårt på den här punkten.

Vision är inte rädda för att gå till Arbetsdomstolen om någon av deras medlemmar har blivit felbehandlade. De arbetar med arbetsrättsliga frågor på flera olika plan. I ett första steg får medlemmen hjälp på lokalnivå, exempelvis av en ombudsman. Om problemet ej går att lösa går frågan vidare till huvudkontoret. Organisationen tillhandahåller erfarna jurister inom området. Som medlem ska du därför alltid kunna vara bekväm med din arbetssituation.

Medlemsförsäkringar

Som medlem i Vision kan du teckna förmånliga försäkringar via Skandia och Folksam. Visions medlemsförsäkringar har bra villkor och lägre premie. Via Folksam erbjuds bland annat hemförsäkringar (där studenter har extra bra rabatt) och via Skandia erbjuds olika sorters personförsäkringar ger dig ekonomisk ersättning i händelse av olycksfall, sjukdom och dödsfall.