Vanliga frågor

Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är sammanslutningen av flera fackföreningar. En fackförening är i sin tur en sammanslutning av arbetstagare inom en viss yrkeskår. Genom att gå samman kan man på ett mer effektivt sätt ställa krav på sjyssta arbetsvillkor och adekvata löner.

Fackförbundet är med andra ord en större organisation för dessa fackföreningar, historiskt sett inom en och samma yrkeskår. I nutid är det dock vanligt att ett fackförbund representerar flera branscher. Ett exempel på ett modernt fackförbund är Unionen.

Vad är en a-kassa?

En a-kassa har som uppgift att betala ut ersättning till den har som blivit arbetslös. A-kassan kan delas upp i två olika försäkringar. Den första är grundförsäkringen som man är berättigad trots att man har inte betalat en avgift. Den inkluderar en ersättning om 365 kronor per dag, som betalas ut av Alfa-kassan.

Den andra delen är den inkomstbaserade försäkringen. Den här försäkringen är frivillig att gå med i och den ger i regel mer pengar till den som blir arbetslös. För att få tillgång till den här försäkringen krävs dock att man har betalat en avgift. Det finns flera olika a-kassor, där faktorer som belopp och ersättningsdagar kan skilja sig åt.

Måste jag vara medlem i ett fackförbund?

Det korta svaret är nej. Du får dock tillgång till en mängd olika förmåner om du är medlem. Du får också stöd i arbetslivet och tillgång till någon som hjälper dig med dina rättigheter. LAS, lagen om arbetsskydd, reglerar dina rättigheter som arbetstagare. Har du full koll på dina rättigheter kan du såldes föra din egen talan. Detta är dock inte att rekommendera.

Måste jag vara medlem i en a-kassa?

Även här är svaret nej. Du kan välja att stå utanför både a-kassa och fackförbund. Du bör dock åtminstone ha ett medlemskap i en a-kassa. Det kostar inte särskilt mycket och det garanterar dig en ersättning vid eventuell arbetslöshet.

.