civilekonom

Vad gör en ekonom? Allt du behöver veta

I den här artikeln går jag igenom flera olika yrkesområden. Jag delar också med mig av personliga erfarenheter av att arbeta inom finans.

Olika yrkesområden

1. Redovisning

Exempel på yrken:

 • Redovisningskonsult
 • Ekonomiassistent
 • Redovisningscontroller
 • Revisor

Det finns med andra ord en rad olika jobb inom denna sektor. En vanlig titel är redovisningskonsult. Många studenter inleder karriären genom att arbeta med löpande bokföring för att lära sig hantverket.

Som nyutexaminerad är det vanligt att man börjar arbeta på en av de stora redovisningsbyråerna. Man brukar prata om “the big four”. Detta inkluderar:

 • KPMG
 • Deloitte
 • Ernst & Young
 • PwC

Dessa företag brukar kunna erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter. Du kan bland annat få chansen till att jobba i andra länder. 

Du kan utbilda dig till revisor efter att ha arbetat minst tre år inom branschen. Detta kräver dock både engagemang och kunskap inom redovisning. 

Det kan definitivt vara en god idé att sikta på revisorstiteln om du väljer redovisningsbranschen. Denna titel ger dig nämligen både status och hög lön 😊

2. Finanssektorn

Den finansiella sektorn är i ständigt behov av analytiker. Många svenskar sparar i fonder, och det finns en stor konkurrens mellan de olika fondbolagen.

Du bör välja inriktningen nationalekonomi om du vill arbeta som analytiker. Detta ämnesområde ger dig nämligen goda möjligheter till att förstå olika finansiella instrument.

Du får också lära dig hur ekonomin påverkas av politiska beslut.

Personligen hade jag turen att få jobb på ett företag som investerade i Hedgefonder. Företaget höll till på en liten ö i södra Europa som har förmånliga skattevillkor.

Mina arbetsuppgifter inkluderade:

 • Daglig insamling över avkastningssifforna för våra investeringar.
 • Sammanställning av all data i Excel.
 • Skriva nyhetsbrev och sammanställa veckorapporter.

Arbetsuppgifterna i sig var inte särskilt roliga. Det var dock intressant att se hur de olika hedgefonderna la upp sina investeringsstrategier.

Detta är en stor bransch, och om du blir duktig i din yrkesroll finns det stora pengar att tjäna.

Du bör vara intresserad av finansiella investeringsstrategier om du ska jobba i denna bransch.

Det är dessutom positivt om du är socialt lagd och har ett stort nätverk. Många klienter är av förklarliga skäl väldigt benägna om att få goda resultat.

De kommer därför kontakta dig ofta för att se hur ni tänker kring specifika beslut.

3. Bank

Banksektorn innefattar många yrkesroller. Du kan bland annat jobba direkt mot kund, back office, eller på huvudkontoret.

Jag har endast arbetat heltid på en av storbankerna i cirka 7 månader, på ett back office kontor.

Så hur är det att arbeta på bank? Mitt yrke var dessvärre rätt enformigt och tråkigt. Arbetsuppgifterna inkluderade främst att starta konton åt nya kunder.

Det fanns dock roligare arbetsuppgifter för den som hade lite mer erfarenhet, exempelvis att ta hand om kunderna inom ”Private banking”.

Kunderna inom ”Private banking” är prioriterade och har tillgång till flera förmåner. Som medarbetare måste du därför kunna ge snabb service när de hör av sig till kontoret.

Tilläggas bör också att majoriteten av alla banker erbjuder fondsparande och dylikt. Du kan därför också arbeta som analytiker. Dessa arbeten brukar finnas på huvudkontoret.

4. Statliga myndigheter

Civilekonomer och ekonomer har goda möjligheter till att arbeta hos statliga myndigheter. Du kan bland annat jobba på myndigheter som sysslar med ekonomisk analys, datainsamling och compliance. Exempelvis:

 • SCB – Statistiska centralbyrån.
 • Finansinspektionen
 • Konjunkturinstitutet
 • Skatteverket

Dessa myndigheter ansvarar bland annat för att man ska kunna lita på privata företag inom finanssektorn.

De analyserar också konjunkturen och gör prognoser om ekonomisk tillväxt och annat.

Som jag nämnde tidigare behöver nästan alla statliga myndigheter ekonomer, oavsett om de sysslar med finansiella analyser eller inte.

Någon måste exempelvis sköta redovisningen hos Försäkringskassan.

Du kan sikta på en karriär inom den offentliga sektorn om du vill ha en stabil vardag med goda villkor. Det brukar också vara meriterande att ha arbetat för en statlig myndighet.

Du kan därför med stor sannolikhet gå över till den privata sektorn senare i karriären.

Hur blir man civilekonom?

Titeln kräver högskolestudier som motsvarar 240 högskolepoäng. Detta motsvarar 4 års heltidsstudier.

Studierna måste innefatta ett antal specifika kursområden. Detta inkluderar:

 • Företagsekonomi
 • Nationalekonomi
 • Statistik
 • Juridik

Du kan välja inriktning under utbildningens gång. Olika universitet har olika möjligheter vad gäller möjligheter till att välja inriktning.

I dagsläget finns det cirka 10 lärosäten som erbjuder denna utbildning. Detta inkluderar bland annat:

 • Linköpings universitet
 • Örebro universitet
 • Umeå universitet

Vad är skillnaden mellan en ekonom och en Civilekonom?

Faktum är att det knappt finns någon skillnad. Ekonomer studerar egentligen samma kurser. Det som skiljer de båda titlarna är utbildningsgången.

En ekonom studerar först till en kandidatexamen som motsvarar 180 högskolepoäng. Man kan sedan välja att lägga till ett år och få en magisterexamen. Den totala poängsumman blir då 240 högskolepoäng.

De mest välrenommerade universiteten erbjuder denna utbildningsgång. Detta inkluderar exempelvis:

 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Lunds universitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet

Övrig information

Framtida arbetsmöjligheter

Hur ser det egentligen ut med framtida arbetsmöjligheter? Samhället kommer förmodligen alltid att ha ett behov av ekonomer. Privata företag måste nämligen sköta sin bokföring och betala sina fakturor.

Många företagare vill dock inte göra detta på egen hand, utan de outsoursar bokföringen. De behöver därför hjälp med att sköta detta område. Av den anledningen kommer förmodligen behovet av redovisningskonsulter fortsätta att vara stort.

Jag kan personligen inte se hur dessa jobb skulle kunna försvinna. Regeringen skulle behöva ändra lagarna för att detta skulle kunna vara möjligt. I dagsläget måste man som företagare presentera en korrekt utförd bokföring. Om man inte sköter bokföringen riskerar man att bli åtalad. Man riskerar också att drabbas av skatteskulder.

I framtiden kanske vi kommer kunna sköta bokföring och dylikt med hjälp av artificiell intelligens. Detta ligger förmodligen långt fram i tiden, om det ens är möjligt överhuvudtaget. Idag kan man till en viss del automatisera bokföringen. Misstag kan dock uppstå om man inte kontrollerar inmatningen regelbundet.

Hur ser det ut med den övriga delen av finansiella sektorn, speciellt om vi tänker på fonder och aktier? Det är svårt att estimera hur det framtida fondsparandet kommer att se ut. Vi vet dock att svenskarna generellt sett tenderar att spara i både fonder och aktier. Det kommer därför behövas analytiker och fondförvaltare. Det kommer också behövas kundtjänstpersonal som kan hjälpa småspararna.

Det bör dock poängteras att många privatpersoner verkar ha fått ett intresse för den finansiella sektorn. De kommer kanske därför investera sina pengar på egen hand. Behovet av fondbolag skulle i detta fall minska. Samtidigt är det svårt att estimera sannolikheten för denna utveckling.

Tips och råd

Jag har redan nämnt att det finns goda möjligheter inom den offentliga sektorn. Behovet av ekonomer kommer förmodligen att bestå även i framtiden. I den här artikeln har jag bland annat nämnt Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen och Konjunkturinstitutet.

Behovet av medarbetare inom denna sektor bör vara fortsatt stort oavsett konjunkturläge. Den privata sektorn är av förklarliga skäl betydligt mer utsatt när vi befinner oss i lågkonjunktur.

Lönerna brukar däremot inte vara särskilt höga inom den offentliga sektorn. Du får dock en trygg anställning med relativt goda utvecklingsmöjligheter.

Många verkar drömma om de stora möjligheterna i den privata sektorn. Det är dock inte särskilt många som får ta del av de stora pengarna och de statusbetingade titlarna. Man bör också poängtera att högavlönade jobb ofta har krävande arbetsuppgifter.

Du bör därför fråga dig själv om var dina prioriteringar ligger. Om du är redo att jobba hårt under en lång tidsperiod kan du överväga en karriär i den privata sektorn. Om du däremot prioriterar familj och ledighet bör du kanske kolla lite närmare på den offentliga sektorn.

I Sverige har vi haft ett gott konjunkturläge i mer än 10 år. Många ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden är därför inte medvetna om hur svårt det är att få jobb i lågkonjunktur. Av den anledningen tenderar vi att bli lite bortskämda. Ibland säger vi till och med upp oss utan att ha ett nytt jobb som väntar på oss.

Detta är förmodligen inte den bästa lösningen i fall du har studerat i mer än 4 år för att få en trygg vardag. Om du är ung och nyutexaminerad kan du givetvis prova dig fram. Om yrket eller sektorn inte passar dig kan du ändra ditt fokus. En förutsättning för detta är dock att konjunkturläget är gott.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag försökt ge en god bild av yrket. Jag har pratat om karriärmöjligheter och utbildningsmöjligheter. Jag har personlig erfarenhet av utbildningen och arbetet inom vissa yrkesområden. Finanssektorn är ett sådant yrkesområde. Jag har även beskrivit mina arbetsuppgifter inom denna sektor i detalj.

I den här artikeln har dock pratat mycket om redovisningssektorn. Jag har personligen ingen erfarenhet av detta yrkesområde. Jag råder dig därför till att läsa på mer om yrket och dess olika möjligheter.

Jag har inte pratat om marknadsföring som ett möjligt yrkesområde. Det finns gott om jobb inom detta ämnesområde och du kan välja att specialisera dig inom marknadsföring när du studerar till civilekonom. Jag saknar praktisk erfarenhet inom marknadsföring, vilket har gjort att jag inte har beskrivit möjligheterna inom denna sektor i detalj. Min enda erfarenhet av detta ämne är en 7,5 poängs kurs under studietiden.

Populära fackförbund för ekonomer är Unionen och Akavia.