Allt om fackförbundet Unionen

Byta fackförbund till Unionen – Recension

Fördelar

Recension av förmånerna
  • Medlemsavgift
  • Inkomstförsäkring
  • Tips och stöd i yrkesrollen
4.7

1. Medlemsavgift

Medlemsavgiften bör betraktas som en av de största förmånerna. Majoriteten av alla medlemmar betalar när denna artikel skrivs 235 kronor per månad.

Hur står sig avgiften i förhållande till andra fackförbund? Jag har personligen inte hittat någon konkurrent som har lägre avgift. Faktum är att alla konkurrenter som jag har granskat tar ut över 300 kronor per månad.

Betalar alla medlemmar 235 kronor per månad? Nej, det finns anpassade avgifter för de som har en lägre inkomst. Om du tjänar under 25 000 kronor brutto per månad får du rabatt på avgiften. Det finns också ett speciellt medlemsskap för studenter. Här kan du teckna det.

Du kan se samtliga nivåer på deras officiella hemsida (du behöver endast fylla i din nuvarande bruttoinkomst per månad)

2. Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen brukar ofta citeras som den mest eftertraktade medlemsförmånen. Den här försäkringen tillåter dig att upprätthålla en god levnadsstandard om du blir arbetslös.

Finns det några nackdelar med inkomstförsäkringen? Ja. Du måste vara medlem i en a-kassa för att kunna få ersättning. Du får alltså ingen ersättning alls om du inte är medlem i a-kassan.

Varför måste du ha ett dubbelt medlemskap? Det är en bra fråga. Det mest sannolika svaret är att det är dyrt att betala ut arbetslöshetsersättning. Om Unionen kan dela den ekonomiska ersättningen med en a-kassa får man mer pengar över till andra delar av verksamheten.

Den goda nyheten är dock att du kan välja a-kassa efter egen preferens. Du kan med andra ord välja en a-kassa med en låg avgift. Det finns en uppsjö av olika a-kassor. Generellt sett kostar det cirka 100 till 120 kronor per månad.

Hur mycket pengar kan du få om du blir arbetslös? Det finns olika nivåer baserat på din inkomst. Du kan se samtliga nivåer på deras hemsida. Du behöver endast uppge din inkomst.

Bli medlem i Unionen

3. Tips och stöd i yrkesrollen

Du kan få en hel del hjälp i arbetslivet. Den största förmånen är inriktad på dina rättigheter på arbetsmarknaden. Du kan alltid vända dig till Unionen om du anser att du har blivit felbehandlad.

Du får med andra ord tillgång till en tredje part som verkar för att du ska trivas på jobbet. Det finns vidare ett brett utbud av förmåner som är inriktade mot karriär.

Du kan bland annat få hjälp med att granska ditt CV och ditt personliga brev. Du kan också få tips och stöd gällande saker att tänka på inför en eventuell arbetsintervju.

Nackdelar

1. Dubbelt medlemskap

Du måste som jag redan har nämnt också vara med i a-kassan för att få arbetslöshetsersättning. Detta är att betrakta som en nackdel på grund av att din totala medlemsavgift kommer att hamna på cirka 350 kronor per månad.

Samtidigt bör det påpekas att de allra flesta fackförbunden har detta krav på dubbelt medlemskap. Den ekonomiska bördan riskerar förmodligen att bli för stor om de själva skulle stå för arbetslöshetsersättningen.

Det enda förbund som inte kräver dubbelt medlemskap är Ledarna. Detta är att betrakta som en unik medlemsförmån. Samtidigt poängterar Ledarna att arbetslöshetsersättningen skulle bli högre ifall man har ett dubbelt medlemskap.

Det finns med andra ord inget förbund som erbjuder en solid inkomstförsäkring, utan krav på medlemskap i en a-kassa.

2. Organisationens storlek

Med 700 000 medlemmar kan det vara svårt att få göra sin röst hörd. Det finns visserligen inget som säger att du inte ska kunna påverka om du är medlem i Unionen. Det är dock förmodligen enklare att vara med och påverka i ett litet nischat förbund.

3. Bristen på inriktning

Bristen på en klar nisch kan utgöra ett hinder. Det finns exempelvis förbund som endast är öppna för ingenjörer eller lokförare. Deras organisationer kan förmodligen på ett enklare sätt arbeta för att främja sina medlemmars intresse.

Vem kan bli medlem?

Du ska vara yrkesverksam i den privata sektorn om du vill ansöka om medlemskap. Du ska vidare inneha ett tjänstemannayrke. I deras organisation finner man majoriteten av alla moderna tjänsteyrken. Detta inkluderar bland annat ingenjörer, administratörer och ekonomer.

Det finns också en egen kategori för medlemmar som är chefer. Medlemsförmånerna inom den här kategorin är mer inriktade på ledarskapsfrågor.

Det finns vidare en egen medlemskategori för egenföretagare. Den här kategorin innefatta förmåner som inkomstförsäkringar och juridisk rådgivning.

Studentmedlemskapet utgör den sista kategorin. Den här medlemsvarianten kostar endast 100 kronor per månad. Många ungdomar skulle tjäna på att vara studentmedlemmar. Man tjänar nämligen in viktig tid, så kallad kvalificeringstid, som man sedan kan dra nytta av när man blir yrkesverksam.

Bli medlem i Unionen

Ska jag byta fackförbund till Unionen?

Deras organisation utgör ett utmärkt alternativ för dig som är kostnadsmedveten. Förmånerna är dessutom värda att betala för. Det finns dock nackdelar relaterad till den stora organisationen. Om du tillhör en specifik yrkesgrupp kan det vara en bra idé att också kolla på andra alternativ.

Utbudet av fackliga organisationer är väldigt stort idag. Förr i tiden fanns det ett fåtal organisationer som organiserade majoriteten av Sveriges alla arbetare. Två exempel är IF Metall och Kommunal. Det var mer eller mindre obligatoriskt att vara medlem i IF Metall för de som var verksamma inom industrin.

Som du kanske redan vet har mängden anställda hos industriföretagen minskat. Detta gör att det finns ett större utrymme samt valmöjligheter för de som är anställda inom den privata tjänstesektorn, i företag som inte är verksamma inom industrin.

Antalet anställda i offentlig sektor har inte direkt minskat anmärkningsvärt. Många som jobbar i den offentliga sektorn väljer dock andra alternativ än Kommunal. Utbudet har som sagt ökat och de gamla förbunden har kanske inte hängt med i utvecklingen.

Faktum är att IF Metall under en lång tid inte erbjöd inkomstförsäkring. Detta är en förmån som de nyligen har lagt till i sitt utbud. Deras medlemmar var tidigare tvungna till att endast få ersättning av a-kassan när de blev arbetslösa. Till IF Metalls försvar kan man dock nämna att industrisektorn brukade präglas av många säsongsanställningar. Ersättningsnivåerna till de som var tillfälligt arbetslösa kunde därför dra iväg rätt fort.  

Bli medlem nu

Övrigt

Dina rättigheter som anställd

LAS, lagen om arbetsskydd, reglerar dina rättigheter som anställd. Genom den här lagen kan du föra din egen talan om din arbetsgivare inte respekterar dina rättigheter. Samtidigt kan det vara svårt att känna till sina rättigheter. Det kan också vara dyrt att föra sin egen talan.

Vad händer om du blir sparkad utan ett giltigt skäl? Detta är ett lagbrott från din arbetsgivare. Samtidigt finns det arbetsgivare som kommer undan med detta. Det kan exempelvis bero på att den anställde inte känner till sina rättigheter, och väljer att gå iväg från situationen.

Chanserna att en arbetsgivare ska kunna komma undan med detta är betydligt lägre om den anställde är med i en facklig organisation. Det blir i dessa fall förbundets uppgift att driva frågan vidare, ända till arbetsdomstolen om så krävs.

Tyvärr är det förenat med kostnader att driva en sådan process. En privatperson kanske inte har råd med detta. Det finns med andra ord brister i hur arbetsmarknaden fungerar. LAS är en solid lag, samtidigt som den ger utrymme till arbetsgivare att komma undan med tvivelaktiga metoder.

Ibland väljer privatpersoner att vända sig till juridiska byråer vid arbetsrättsliga konflikter. Detta brukar ge goda resultat, framförallt för att arbetsgivare inser allvaret när de får ett brev från en jurist. Även detta alternativ är dock förenat med stora kostnader.

I vilket fall brukar arbetsrättsfrågor göras upp utanför domstolen. Båda parterna brukar inse att det går att spara både tid och pengar genom att göra upp i godo. Det gäller dock som sagt att komma till den här punkten, där arbetsgivaren tvingas till att göra rätt för sig.

När kan du bli avskedad?

Du kan bli sparkad på grund av arbetsbrist. I det här fallet måste arbetsgivaren följa ett antal olika steg innan detta kan bli aktuellt. Detta är dock ett giltigt skäl till att få sparken.

Du kan också få sluta på grund av personliga skäl. Den här kategorin rymmer egentligen två olika skäl. I ett första fall kan du bli avskedad om du misskött ditt arbete. Det kan givetvis inte bli aktuellt med avsked på grund av att du har begått misstag eller dylikt. Det här skälet är mer inriktat på orsaker som innefattar stöld från arbetsgivaren och liknande brott.

Den andra delen av den här kategorin innefattar flera skäl. Du kan exempelvis få sparken om du inte har arbetat kontinuerligt under en längre period. Det kan också handla om att du bedriver en ogiltig kamp mot arbetsgivaren, vilket bland annat kan inkludera strejkande som inte har godkänts av ett fackförbund eller en liknande organisation.

I Sverige har vi dock flera extraskydd inom den här kategorin. Om en anställd missköter sig på grund av alkoholism är liknande problem måste arbetsgivaren erbjuda vård. Detta är med andra ord inte ett giltigt skäl, med tanke på att den bristfälliga arbetsmoralen kan ha uppkommit på grund av dessa problem.

Arbetsbrist utgör den mest förekommande orsaken till att någon blir avskedad. Detta är dock mer komplext än det låter. Ett företag kan inte avskeda någon bara för att man upplever en svag efterfrågan på sina varor eller tjänster. En person kan endast bli tvingad att lämna sin arbetsplats om inget annat alternativ finns kvar.

Det finns också en turordning att ta hänsyn till. En arbetsgivare kan alltså inte godtyckligt välja vilka denne tycker få ska behålla sitt arbete.

Varför är det så svårt att sparka någon?

Det finns flera anledningar till detta. En viktig anledning är att företagen inte ska kunna göra sig av med personal på godtycklig grund. En annan anledning är det faktum att många företag upplever en säsongsbetonad efterfrågan.

Tänk om företag som säljer bra under 7 till 8 månader per år kan avskeda personer under de resterande månaderna. Detta skulle definitivt skapa otrygga anställningar för en stor del av de svenska arbetarna. Lägg därtill att tillfälliga konjunktursvängningar ofta skapar en bristfällig efterfrågan.

I Sverige har vi istället en regering som bör hjälpa företagare under svåra tider. I skrivande stund har världen drabbats av ett virus som mer eller mindre har dödat världsekonomin. Samtidigt har vi en svensk regering som har lanserat flera sparpaket. Detta är i regel en betydligt bättre lösning än att låta arbetsmarknaden få sköta sig själv.

Istället har många stora aktörer på marknaden fått permittera anställda. En del av kostnaderna för detta täcks av staten. I andra länder har man istället sparkat många arbetstagare. Detta skapar en mer otrygg tillvaro, om det nu är möjligt i en tid när världsekonomin står helt stilla.

Unionen och trygghet på jobbet

Unionen kan hjälpa dig om du har förlorat ditt jobb. De har till och med tagit ett fall ända till Högsta Domstolen. Detta är dock ett undantagsfall, de allra flesta konflikterna kan lösas innan situationen eskalerar.

Vissa arbetsrättsfall kan dock vara väldigt komplexa. Lägg därtill att vi också ska följa EU-domstolens riktlinjer. Det finns med andra ord flera olika perspektiv att beakta. Som anställd kan det vara nästintill omöjligt att känna till alla sina rättigheter.

Ibland handlar det inte om att någon har blivit avskedad på felaktiga grunder. Det kan istället handla om uppsägningstid och avgångsvederlag. Dessa frågor är generellt sett mycket viktiga för de allra flesta fackförbunden. Det verkar även som att många privatpersoner lägger en stor vikt vid dessa frågor. Speciellt om man går en oviss framtid till mötes som är präglad av arbetslöshet.

Avslutande ord

Flera viktiga faktorer har lyfts i den här artikeln, både relaterat till ett medlemskap och arbetsrättsfrågan i ett större perspektiv. Du får givetvis själv välja om du vill gå vidare och byta fackförbund till Unionen. Det kan definitivt vara en bra idé om du befinner dig i en föränderlig arbetssektor.

Tilläggas bör kanske att alla mer eller mindre befinner sig i föränderliga arbetssektorer nuförtiden. Det är med andra ord allt en bra idé att vara försäkrad mot arbetslöshet eller eventuell felbehandling på arbetsmarknaden.

Lämna gärna en kommentar om du har några frågor. Jag svarar så snart jag har möjligheten till det.  

Ansök om medlemskap nu