Unionen eller Ledarna

Unionen eller Ledarna?

Två fackförbund som är väldigt vanliga bland chefer är Unionen och Ledarna. Unionen är Sveriges största fackförbund. Ledarna är ett mer specialiserat förbund som bara har personer med chefer eller ledare i sin medlemsbas. I denna artikel går vi igenom likheter och skillnader mellan de olika fackförbunden.

Vem kan bli medlem i Ledarna?

Chefskapet är det enda kriteriet för att kunna bli medlem. Du kan vara verksam inom privat- såväl som inom offentlig sektor.

Organisationen har i skrivande stund cirka 95 000 medlemmar. Dessa medlemmar är bland annat verksamma som arbetsledare, chefer och direktörer. Du kan således ansöka om medlemskap så länge du har någon form av personalansvar.

Medlemskapsavgifterna varierar med anledning av att man har något som kallas för branschföreningsavgift. Du kan se de olika branschföreningsavgifterna på deras officiella hemsida (Du behöver inte uppge några personuppgifter).

Medlemskapet innefattar inkomstförsäkring utan krav på att vara medlem i en a-kassa.

Vem kan bli medlem i Unionen?

Du ska vara verksam inom den privata sektorn för att kunna bli medlem. Du ska vidare inneha en tjänstemannaposition. Deras organisation innefattar en rad olika yrken. Exempel på yrken är administratör, ekonom och ingenjör. Medlemmarna är dessutom verksamma inom en rad olika branscher,exempelvis inom finans, media och industri.

Är du osäker på om du kan bli medlem? Du kan läsa mer i vår specialartikel om Unionen här.

En del av deras verksamhet vänder sig helt till dig som innehar en chefsposition. Medlemskapet kostar 235 kronor per månad. I medlemskapsavgiften inkluderas inte avgift till a-kassan. Du måste vara medlem i en a-kassa för att få tillgång till förbundets inkomstförsäkring. Mer om detta senare.

Ledarnas förmåner

1. Inkomstförsäkring

Förbundets inkomstförsäkring ger dig ett inkomstskydd, oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte. Det grundläggande inkomstskyddet (som ingår i medlemskapet) gäller i 150 dagar.

Den här förmånen kräver att du uppfyller dessa 2 kriterier:

  1. Du ska ha varit medlem i minst 12 månader. Du kan tillgodoräkna dig tid om du har haft ett medlemskap i ett annat fackförbund.
  2. Inkomstförsäkringen är inte tillgänglig för den som har fyllt 65 år.

Det bör tilläggas att det finns möjligheter till att teckna tilläggsförsäkringar som utökar ersättningstiden samt ökar ersättningsnivån. Du kan också skapa ett bättre skydd genom att även införskaffa ett medlemskap i en a-kassa.

2. Assistans i chefsrollen

Organisationen är som vi redan har nämnt väldigt nischad. Det finns därför goda möjligheter till att få hjälp i din yrkesroll.

Som medlem kan du få prata med en professionell rådgivare inom chefsfrågor. Du kan få hjälp med att ta tuffa beslut och få perspektiv på de utmaningar som du står inför. Du kan också få hjälp med att utveckla din chefsroll.

Chefens vardag är inte alltid enkel. Yrkesrollen karaktäriseras ofta av stress och en föränderlig vardag. Ibland kan man därför behöva prata med en samtalsterapeut eller psykolog. Ledarna tillhandahåller dessa tjänster till sina medlemmar.

Som medlem kan du vända dig till förbundet med frågor som egentligen inte berör arbetet. Det kan handla om relationsproblem eller en livssituation som skapar ångest.

3. Utveckling

Organisationen anordnar kurser, workshops och seminarier på cirka 25 olika orter runt om i landet. Dessa sammanträden är exklusivt öppna för medlemmarna.

Det finns en rad olika upplägg för dessa sammanträden. Det kan handla om frukostföreläsningar, kvällsseminarier eller heldagskurser.

Inom den här kategorin finns det även tjänster som är helt nätbaserade. Som medlem får du exempelvis tillgång till chefsstatistik. Du kan alltså med enkelhet se vad dina branschkollegor tjänar.

4. Prisrabatter

Du kan få rabatt på semesterboenden i Italien. Förbundet har ett samarbete med ett fyrstjärnigt hotell i Toscana Italien.

Du kan få rabatt på ditt bolån via SEB. Detta inkluderar dessutom förmånliga räntor för andra typer av lån.

Mrgruppen är ett utbildningsföretag som utbildar chefer. Du har möjlighet till att få 10 till 15% rabatt på deras olika utbildningar.  

Unionens förmåner

1. Prisrabatter och försäkringserbjudanden

Genom ett avtal med If kan du teckna rabatterade försäkringar på din bostad och ditt fordon. Det finns dessutom andra tillgängliga avtal som inkluderar personförsäkringar både för dig och din familj.

Du kan få rabatt på ditt bolån hos Danske Bank och SEB. Fackförbundet har ett avtal med båda bankerna. På mina sidor kan du se de olika räntenivåerna som man erbjuder till sina medlemmar.

Juridiska tjänster är en annan medlemsförmån under den här kategorin. Dessa juridiska tjänster kan bland annat handla om äktenskapsförord och samboavtal. Genom ett samarbete med Avtal 24 kan du få hjälp med att upprätta juridiskt bindande kontrakt.

Prisrabatter finns tillgängliga på en rad olika produkter och tjänster. Du kan få rabatt på tidningsprenumerationer, semesterboenden och gymkort.

2. Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är en viktig medlemsförmån, även om den kommer med ett krav. För att få tillgång till den här medlemsförmånen måste du inneha ett medlemskap i en a-kassa.

Du kan själv välja vilken a-kassa du vill gå med i. Du får räkna med att lägga till cirka 100 kronor för a-kassaavgiften.

Det finns några tilläggande krav för att bli berättigad ersättning.

  1. Du ska ha varit medlem i minst 12 månader både i förbundet och a-kassan för att få ersättning.
  2. Du ska minst ha arbetat halvtid under ett års tid.
  3. Du får inte ha fyllt 65 år och du får inte vara egenföretagare.

Om du uppfyller dessa krav kan du få en ersättning som motsvarar 80% av din lön upp till SEK 60 000 per månad under 150 dagar.

3. Karriär

Som medlem får du tillgång till stöd i arbetslivet och tjänster som tillåter dig att utveckla ditt chefskap.

Du kan få professionella råd av förbundets yrkesrådgivare. Dessa rådgivare har själva erfarenhet av det dagliga arbetet i en chefsposition.

Som medlem kan du få en personlig kontakt du kan vända dig till med dina frågor. Den här personen kan fungera som ett bollplank. Personen kan också hjälpa dig när du behöver ta svåra beslut.

Förbundet har ett flertal specialister på arbetsrättsfrågor. Du kan vända dig hit om du vill ha åsikter gällande en arbetsrättsfråga från en tredje part.

4. Den breda organisationen

Unionen är Sverige största fackförbund. Detta innebär att man har en stor organisation som organiserar flera olika befattningar och yrken.

Du kan exempelvis återgå till att bli student och samtidigt fortsätta att vara medlem för endast 100 kronor per månad.

Om du blir av med din chefsposition kan du med enkelhet byta medlemsavdelning. Du får i det här fallet tillgång till andra medlemsförmåner som hjälper dig att utvecklas i rätt riktning.

Slutligen finns det en specifik avdelning för egenföretagare. Även här är medlemsförmånerna nischade för att hjälpa den som driver eget. Förbundet är som sagt stort och innefattar medlemsformer som passar en stor del av de svenska arbetarna.

Historia

Ledarna

Ledarna bildades för mer än 100 år sedan, närmare bestämt år 1905. De har sedan begynnelsen organiserat chefer. Förbundets första namn var Norrköpings Verkmästareförening.

Under de tidiga åren var man rätt nischade mot arbetsledare. Med åren har man dock tagit flera steg för att inkludera alla typer av chefer, oavsett sektor eller befattning. Under de första 50 åren arbetade man flitigt för att förbättra ledarens rättigheter. Detta inkluderar bland annat det första tjänstemannaavtalet och förbättringar för chefer inom den offentliga sektorn.

1994 antog man det nuvarande namnet. Detta var ytterligare ett viktigt steg för att kunna inkludera samtliga chefer i organisationen.

2006 togs ett annat viktigt steg när man antog den första kvinnliga ordföranden.

Idag har förbundet över 90 000 medlemmar, organiserade i en rad olika föreningar. De tar inte ställning för något politiskt parti och saknar helt medlemskap i en centralorganisation.

Huvudkontoret återfinns på S:t Eriksgatan i Stockholm.

Unionen

Unionen i sin nuvarande konstellation är ett relativt nytt förbund. Organisationen bildades så sent som 2008 efter att Tjänstemannaförbundet HTF och Sif bestämde sig för att göra gemensam sak.

HTF hade varit verksamma sedan 1937. De organiserade medlemmar inom en rad olika sektorer. De hade fler än 150 000 medlemmar innan de gick över till det nya förbundet.

Sif bär på en ännu längre historia. Deras förbund bildades 1920. De organiserade medlemmar som arbetade inom den privata sektorn utan krav på eftergymnasial utbildning. Sif hade fler än 350 000 medlemmar innan organisationsbytet.

Beslutet motiverades bland annat av att Sverige var i behov av ett förbund som organiserar alla tjänstemän i den privata sektorn. Den tidigare så starka industrin har sett en nedgång relaterat till antalet anställda. Samtidigt har tjänstesektorn gått framåt på flera olika plan. Det nya förbundet kom att kombinera dessa två sektorer med utgångspunkt i medlemmarnas intressen.

Inom dagens förbund organiseras flera olika yrkesroller i flera olika företag. En del namnkunniga företag i medlemsregistret är IKEA, Volvo och SSAB. Flera av de nuvarande medlemmarna innehar en eftergymnasial utbildning.

Den nuvarande organisationen har satsat mycket pengar på marknadsföring under de senaste åren. Detta har lett till flera medlemmar och en större kunskap om det fackliga arbetet.

TCO är namnet på den övergripande organisationen som överser förbundets arbete.

Ska jag bara vara medlem i A-kassan?

Det är en ökande trend med arbetstagare som bara är medlemmar i a-kassan. Den här utvecklingen började för flera år sedan. Det handlar inte särskilt mycket om att fackförbunden har minskat på sina medlemsförmåner. Arbetsmarknaden har dock förändrats och vissa arbetstagare värderar inkomstförsäkringen som det enda viktiga området.

Fördelarna med ett medlemskap i ett fackförbund är många. För det första får du en extra inkomstförsäkring. Vid arbetslöshet får du således både ersättning från ditt fackförbund och din a-kassa. Den här förmånen är väldigt viktig om man vill fortsätta att upprätthålla en god levnadsstandard även om man blir av med jobbet.

Den andra fördelen är det arbetsskydd som man får genom att vara med i facket. Arbetsskyddet regleras visserligen av lagboken. Detta innebär att alla har samma rättigheter på arbetsmarknaden, men känner du till dina rättigheter?

Flera arbetstagare avskedas årligen på felaktiga grunder. Detta är ett lagbrott som bör få flera konsekvenser. Ett fackförbund har sett dessa situationer flera gånger. De kan i många fall ordna en ersättning till de medlemmar som har blivit avskedade på felaktiga grunder. De kan också förhindra att situationen eskalerar.

Ibland behöver inte konflikter på arbetsplatsen leda till att någon får sparken. Facket kan medla åt dig och hjälpa dig att nå en lösning med arbetsgivaren.

Slutligen vill jag också nämna de allmänna fördelarna du kan få genom ett medlemskap. Dessa allmänna fördelar kan exempelvis handla om att du är medlem i ett nischat fack. Du får på så sätt kontakt med en organisation som delar dina intressen.

Deras representanter kan hjälpa dig i din karriär, och du kan även få kontakt med andra medlemmar inom samma yrke. Ofta finns det flera medlemsförmåner att ta del av. Det räcker med att kolla på valfritt förbunds hemsida för att se hur många förmåner det verkligen finns.