Studera efter 30 års ålder

Studera efter 30 års ålder eller äldre?

Vågar jag lämna mitt arbete och min trygga vardag?

Detta är något som du själv måste svara på. Du ska dock veta att det finns människor som har lämnat framgångsrika karriärer för att återigen sätta sig i skolbänken. Du bör i vilket fall fokusera på syftet med dina studier. Om du är motiverad och har en plan bör du inte tveka. Du kommer med stor sannolikhet ångra dig om du inte tar chansen.

Det finns däremot ett antal frågor som du bör ställa dig innan du tar ett beslut. 

Är det lönsamt att studera efter 30 års ålder?

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket pengar du kan tjäna efter utbildningen.

  1. Ämnesområdet du väljer att studera
  2. Din arbetslivserfarenhet sedan tidigare
  3. Din fallenhet att lära dig ditt nya yrke

Du bör i vilket fall vara medveten om att Sverige har fantastiska studiemöjligheter. Samtliga universitets- och högskoleutbildningar är kostnadsfria. Lägg därtill att många yrkeshögskolor också är kostnadsfria. I Sverige får du till och med pengar för att studera, vilket tar oss till nästa frågeställning.

Kommer jag klara ekonomin?

Här skulle jag definitivt svara ja. Visst, det finns människor som har höga boendelån och andra löpande kostnader. Samtidigt bör det verkligen poängteras att CSN i en hög grad har anpassat sig till dina behov. Du kan exempelvis få tilläggsbidrag om du har barn. Du kan också låna pengar till andra utgifter, exempelvis pendlingskostnader.

Hur ser fördelningen ut mellan bidrag och lån hos CSN?

Om du studerar på heltid kan du erhålla 10 860 kronor per månad. 

Pengarna delas upp enligt följande:

  • Lån: 7 568 kronor
  • Bidrag: 3 292 kronor

Bidragspengarna behöver du inte betala tillbaka. Kom ihåg att det finns möjligheter till att ta mer lån & få mer bidrag beroende på din livssituation. Återigen vill jag poängtera att det finns få länder som erbjuder så mycket pengar i bidrag för att studera.

Viktiga fakta: I den här artikeln har vi nämnt att du INTE är för gammal för att studera. CSN har däremot några åldersgränser som du bör vara medveten om.

Efter 47 års ålder minskar både låne- och bidragsbeloppet från CSN. Efter 56 års ålder förlorar du möjligheten till att få studiemedel.

Hur fungerar eftergymnasiala studier?

Du kommer sannolikt bli förvånad över nivån av frihet. Många program har endast några föreläsningar per vecka. Studenterna förväntas därför lära sig mycket på egen hand. En del program har dock långa dagar i skolan. Detta gäller bland annat för naturvetenskapliga ämnen. Det gäller också för yrkesförberedande utbildningar.

I dessa fall kan det vara obligatoriskt att gå på lektionerna. På många andra utbildningar är det frivilligt att gå på föreläsningarna. Om du ska plugga på distans bör du därför vara motiverad och intresserad av ditt ämnesområde.

De som studerar på campus kommer kunna få mer hjälp med inlärningen av lärare och kamrater. 

Hur bestämmer jag mig för vad jag ska plugga?

Utbudet av utbildningar är enormt. Många program är dessutom tillgängliga på distans.

Det finns många portaler som listar kurser och program, både på universitet och yrkeshögskolor. Du gör bäst i att googla efter det yrke eller ämne du är intresserad av. På så sätt kan du läsa om vad andra elever säger om utbildningen.

Du bör också läsa på om det program som du är intresserad av. Många utbildningar innehåller vissa kurser som du förmodligen tycker är onödiga. Dessa kurser kan dock vara ett måste om du vill få en examen. Du får därför vara beredd på att kompromissa om du känner att utbildningen i sin helhet intresserar dig tillräckligt mycket. Samma gäller för yrken.

Vad händer om jag väljer fel?

Detta är förmodligen den svåraste frågan att svara på. Det är aldrig roligt att avbryta något som man har ansträngt sig för att påbörja. Ett annat problem är ekonomin. Ibland kräver CSN pengarna tillbaka om du inte fullföljer dina åtaganden. Det bästa är om du avbryter tidigt eller om du får poäng för vissa moment.

CSN är intresserade av hur många poäng du tar under terminen. Det vill säga, hur många prov du klarar. Dina poäng kan också bestå av att ha hög närvaro i klassrummet. Detta gäller främst för yrkesutbildningar. Om ditt val känns fel bör du avbryta så snabbt som möjligt. Detta kan dock vara svårt. Ibland behöver man nämligen ge saker och ting lite tid för att man ska kunna ta ett beslut.

Detta är med andra ord en svår fråga som du får ta när du väl har börjat utbildningen. Kom dock ihåg att du förmodligen kommer ångra dig mer om du inte provar.

Välja en skola utomlands

Du kanske drömmer om att plugga utomlands? Detta är definitivt en erfarenhet som är värd sin vikt i guld. Samtidigt måste vi återigen diskutera merkostnaderna.

Skolor utomlands är nästan alltid förknippade med avgifter. Ibland kan avgifterna vara tusentals kronor bara för en termin. Om du väljer att studera vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet kan du också studera gratis utomlands. Hur är detta möjligt?

Många svenska högskolor och universitet har nämligen samarbetsavtal med skolor i alla delar av världen. Du kan därför studera en termin eller två i ett annat land utan att betala terminsavgiften. Du kan dessutom få stipendium för att genomföra dessa utlandsterminer. Dessa stipendium är ofta inte heller särskilt svåra att få.

För gammal för att studera?

När du är lite äldre har du också mer erfarenhet. Du kan ta till dig information på ett annat sätt och du kan ta hjälp av dina tidigare erfarenheter i livet. Det verkar som åldersfaktorn handlar mer om vad omgivningen ska tycka. Detta blir därför en faktor som främst handlar om din vänskapskrets.

Du bör därför fråga dig; vem är det som lever mitt liv? Personligen tycker jag att svaret är enkelt. Det är endast jag som lever mitt liv. Det är i slutet av dagen inte särskilt relevant om dina vänner tycker att du slösar bort din tid. Om du har barn måste givetvis de också vara med i beslutet.

Jag har dock skrivit i den här artikeln att CSN tar hänsyn till personer med barn. Du kan få mer i bidrag och du kan även få låna mer pengar. Jag vill återigen förtydliga att du bör ta beslutet själv. Det är du som ska leva med ditt yrke resten av livet. En del människor brukar dock vilja diskutera beslutet med vänskapskretsen innan de bestämmer sig.

Detta kan givetvis vara en bra idé om man har nära vänner som brukar vara både förstående och komma med uppmuntrande förslag. Det är dock sällan en bra idé att du följa någon annans idé om hur du ska leva ditt liv.

Sverige i relation till andra länder

Många svenska universitet håller hög kvalitet, även ur ett internationellt perspektiv. Samtidigt bör man vara medveten om att det finns skillnader mellan många länder. Det är nämligen vanligt med höga studieavgifter i andra länder, inte minst i Nordamerika.

I Nordamerika är det dessutom vanligt att man får ett stipendium för högre studier. Om man vill behålla stipendiet måste man upprätthålla goda betyg. Pluggandet blir därför mer tävlingsinriktat.

Många atleter måste prestera både i skolbänken och i deras idrott. Många atleter får nämligen ett heltäckande stipendium. Deras framtida karriärer står med andra ord på spel. Den pressen som de måste uppleva är nog svår att förstå.

Stipendier och dylikt täcker ibland bara studieavgiften. Levnadsomkostnader måste man stå för själv. En del unga människor väljer därför att låna pengar. Räntan och amorteringskraven är i regel väldigt höga. Det finns därför en risk för att de skuldbelägger sig för en lång tid framöver. Andra väljer att jobba vid sidan av skolan. Även detta alternativ skapar en stor press som gör att man får problem med att räcka till.

I dessa länder är det dessutom enormt viktigt att välja ett yrke som kan ge en bra karriär. Om man ändå ska låna pengar till dåliga villkor vill man definitivt kunna betala tillbaka skulden. Om man inte får ett bra jobb efter studierna riskerar man att få en låg livskvalitet. Karriärstänket är därför viktigt. Många ungdomar börjar fundera på vad de ska bli redan i högstadiet. I vårt land kanske vi också funderar på vad vi ska bli. Det är dock med en lättsam inställning. Vi vet nämligen att vi kan ta ett annat beslut i framtiden.

Det är däremot inte särskilt enkelt att ta ett annat beslut om man lever i ett land med höga studieavgifter.

Hur ser demografin ut i de olika klassrummen?

Det brukar nästan alltid finans någon som är över 30 år eller äldre i klassrummet. Samtidigt brukar dessa personer vara i minoritet. Majoriteten brukar vara i 20-års åldern. Man kan ta hjälp av andra, vilket blir enklare när man har olika erfarenheter av livet. En person som redan har jobbat i många år är i regel både noggrann och motiverad. 

Personligen skulle jag säga att det inte spelar mig någon roll. För andra människor kan det däremot vara viktigt. Detta gäller främst för 18-åringar som sätter sig i klassrummet direkt efter gymnasiet. De saknar ofta livserfarenhet, och de kanske inte alltid är så ödmjuka inför detta 😊

Samtidigt får man inte glömma syftet med pluggandet. Man vill förmodligen ha en examen och jobba inom en annan sektor. I slutet av dagen spelar gemenskapen i klassrummet kanske inte så står roll.

En annan viktig faktor att lyfta är din egen disciplin. Visst kan du få hjälp med att förstå vissa moment. Samtidigt är det du som är ansvarig för din egen inlärning. Du bör inte tro att du kommer gå ut med en examen bara för att du hoppar på en utbildning.

Avslutande ord

Jag råder dig till att kontakta CSN eller de andra myndigheterna om du har frågor. Tilläggas bör att majoriteten av den information du kan tänkas söka efter brukar finnas på nätet.

Själva ansökningen till högskola eller universitet är helt nätbaserad. Du kan välja och vraka mellan olika program och kurser. Antagningsbeskedet brukar komma någon månad innan skolstarten. 

Tänk på att du kan skriva högskoleprovet för att öka dina chanser att komma in. Du kan i detta fall ansöka med både ditt betyg och ditt högskoleprov. Om du har skrivit högskoleprovet kommer din poäng hämtas in automatiskt.

Ansökningsprocessen är därför både enkel och smidig. Tänk också på att du kan kolla antagningsstatistik för de utbildningar som du är intresserad av. Du kommer kunna bedöma dina chanser att komma in på ett specifikt program om du har koll på de antagningspoäng som finns.

Tyvärr är det stor konkurrens om att komma in på vissa program som leder till statusyrken. Detta inkluderar bland annat juridik, ekonomi, medicin, psykologi och ingenjör. Den enda vägen till att läsa dessa program är ofta högskoleprovet.

Tyvärr brukar vi glömma att fokusera på våra betyg i högstadiet och gymnasiet. Vi blir dock bittert påminda om hur viktigt det är när vi kollar på antagningsstatistiken 😊

Nåväl, om du har en dröm bör du inte ge upp i första taget.