Skolledarna Sveriges Skolledarförbund

Skolledarna – Sveriges Skolledarförbund

Du kan ansöka om medlemskap i Skolledarna – Sveriges Skolledarförbund – om du innehar en chefsposition inom utbildningsväsendet. Förbundet har cirka 7500 medlemmar. Medlemmarna är utspridda på en rad olika orter i vårt avlånga land. 

Skolledarnas medlemsförmåner

1. Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen betraktas som en stark medlemsförmån. Du måste dock vara medlem i en svensk a-kassa för att få ersättning. Det verkar som att du kan välja a-kassa efter egen preferens. Förbundet skriver dock på sin hemsida att ”du bör gå med i akademikernas a-kassa”. Detta verkar dock endast vara en rekommendation till följd av ett samarbete med akademikernas a-kassa. För att vara behörig för ersättning ska du ha varit medlem i förbundet och a-kassan i minst 12 månader. Du får inte heller ha fyllt 62 år.

2. Möjlighet att påverka

Skolledarna är i ett väldigt nischat förbund. Medlemmarna är endast verksamma inom utbildningsväsendet. Du har därmed större möjlighet till att påverka arbetsvillkoren för er som är verksamma inom de svenska skolorna.

7500 medlemmar kanske inte låter som en särskilt hög siffra. Om man sätter det i rätt kontext är det dock en hög siffra. Du får tänka på att samtliga 7500 medlemmar har gemensamma utmaningar vad gäller arbetsvillkor och dylikt. Medlemmarna kommer med stor sannolikhet få gehör för sina idéer om de går samman.

Kommentar: Ett alternativ till Skolledarna, om man inte gillar att vara med i ett extremt nischat fackförbund, är att vara medlem i endera Ledarna eller Unionen.

3. Stöd i yrkeslivet

Du kan räkna med att få bra stöd i yrkeslivet. Du kan även räkna med att få konkreta svar på dina frågor om din yrkesroll. De som arbetar inom förbundet är experter på arbetsvillkor inom utbildningsväsendet.

Som medlem kan du enkelt ta reda på om din arbetsgivare agerar på ett korrekt sätt, oavsett om du arbetar inom offentlig- eller privat sektor. Du kan vidare få extrastöd om din arbetsgivare saknar kollektivavtal eller om ni tillämpar individuella lönesamtal.

4. Förmånliga banklån

Det finns förmånliga banklånsrabatter att ta del av. Den första delen handlar om prisreduktioner på lån hos Danske Bank. Som medlem får du bland annat tillgång till lägre lånevillkor för bolån och fordon. Du får dessutom tillgång till förmånliga lånevillkor hos samtliga svenska storbanker.

Slutligen bör det nämnas att det finns ett samarbete med försäkringsförmedlaren IF. Du kan få förmånliga försäkringspremier inom en rad olika områden. Detta inkluderar bland annat personförsäkringar för dig och din familj. Du får dessutom en rabatt på 15% om du väljer att teckna bostadsförsäkring hos IF.

Att påverka sin arbetssituation

Många vill kunna påverka sin arbetssituation. Detta är förmodligen den viktigaste faktorn efter säkrad inkomst vid arbetslöshet. Att påverka sin arbetssituation kan både vara svårt och komplext. Ibland är det enkelt om man jobbar för ett mindre företag med en decentraliserad organisationshierarki.

Detta är dock sällan fallet inom skolväsendet. Det finns ofta strikta riktlinjer för hur man ska jobba och under vilka tider. Skolverket reglerar bland annat hur undervisningen ska se ut och hur eleverna ska examineras. Arbetssättet är kanske inte möjligt att påverka. Hur mycket du ska jobba är dock möjligt att påverka.

Vi läser ofta om lärare som arbetar under ständig stress. Tiden räcker inte till och detta leder till att många lärare tappar kontrollen. Det kan också leda till utbrändhet och depressioner. Det verkar som att det behövs fler lärare inom privat- och offentlig sektor. En del samhällsinstitutioner försöker ständigt lyfta frågan om bättre villkor för lärare.

Det är dock sällan som enskilda lärare får komma till svars. Detta är ytterligare en anledning till att vara fackligt organiserad. Du kan på så sätt gå samman med andra personer inom samma bransch eller yrke för att få er röst hörd.

Sverige är i grunden ett välfärdssamhälle som lägger stora pengar på att samhället ska fungera. Det är dock inte alltid enkelt att bedöma var pengarna ska investeras. Vi är nog många som är av åsikten att enskilda arbetstagare ska få komma till tals. Det handlar exempelvis om personer inom vården som själva bör få bestämma vad som behövs förbättras.

Detta är som sagt en viktig fråga för många löntagare inom utbildningsväsendet. Det är svårt att påverka sin situation på egen hand. Det är betydligt enklare att påverka sin arbetssituation med hjälp av andra.