sjuksköteskor

Skillnader mellan undersköterskor och sjuksköterskor

Sjuksköterska – utbildning och arbetsuppgifter

Sjuksköterskorna har studerat vid högskola eller universitet. Denna utbildning pågår i 3 år och inkluderar både kurser och praktik.

De får sedan ansöka om en legitimation hos Socialstyrelsen. Visste du förresten att sjuksköterska är en skyddad titel?

Detta innebär att endast personer med denna legitimation får jobba med yrket.

Arbetsuppgifterna kan variera. Några vanliga arbetsuppgifter är:

 • Sköta den dagliga vården av patienten samt följa den behandlingsmetod som har tagits fram i samråd med läkare.
 • Kontrollera och dela ut de läkemedel som patienten behöver.
 • Hålla en kontinuerlig kontakt med patientens anhöriga.

Den fysiska arbetsplatsen kan variera. Många tenderar att arbeta på sjukhus. Det finns dock andra platser som är i behov av sjuksköterskor, exempelvis:

 • Sjukrådgivning per telefon och på nätet. Vårdguiden 1177 är en vanlig arbetsplats.
 • Inom psykiatri för att hjälpa människor med psykisk ohälsa.
 • Ute på ”fältet”, där de åker runt till sjuka människor och bland annat ger medicin.

Undersköterska – utbildning och arbetsuppgifter

Detta yrke genomgår för närvarande flera förändringar. I dagsläget är undersköterska inte en skyddad titel. Regeringen planerar dock att införa en legitimation med start år 2024 eller 2025.

Men det måste väl finnas några krav för att få kalla sig undersköterska?

Många har utbildat sig enligt följande alternativ:

 • Gymnasieutbildning med inriktning på vård och omsorg. Dessa program inkluderar ett antal olika kurser som gör studenterna redo att arbeta inom vården.
 • Det finns också en rad olika vuxenutbildningar tillgängliga. Dessa utbildningar brukar pågå under 1,5 år, alternativt 3 terminer.

Arbetsuppgifterna brukar innefatta:

 • Ta hand om patienterna och deras dagliga vårdbehov. Detta kan bland annat inkludera tvättning och andra rutiner som bör skötas på en daglig basis.
 • De kan också kontrollera grundläggande värden och se till så att patienterna inte har ont.
 • Arbetet är ofta slitsamt, men många vittnar om en givande vardag där man hjälper sjuka människor.

Skillnader

Du kanske redan har märkt att det finns några viktiga skillnader mellan dessa yrken?

Låt oss beskriva dessa i en enkel punktlista:

 • Dessa yrken skiljer sig åt vad gäller utbildning. Sjuksköterskor måste läsa 180 högskolepoäng för att kunna ansöka om legitimation. Undersköterskor saknar däremot detta krav, även om det är vanligt att man har läst på gymnasiet eller vuxenutbildning.
 • Undersköterskor tjänar mindre pengar än sjuksköterskor.
 • Arbetsuppgifterna skiljer sig åt. En viktig skillnad är att sjuksköterskor får ge läkemedel till patienterna. De delar inte heller bara ut läkemedel. De är också utbildade i att räkna ut korrekt dos.
 • Sjuksköterskor följer upp och genomför den vårdplan som patienten är i behov av. Undersköterskor är mer inriktade på det praktiska vårdbehovet, vilket bland annat inkluderar tvättning och den dagliga hygienen.
 • Undersköterskan kan dock även få genomföra mer avancerade arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis inkludera provtagning.

Slutligen bör det tilläggas att sjuksköterskor har fler möjligheter till att vidareutbilda sig. Det finns ett antal olika områden de kan specialisera sig inom, exempelvis medicinsk vård.

De kan också arbeta på en rad olika platser. Exempelvis inom medicinsk rådgivning på nätet eller inom psykiatrin.

Löneskillnad

Det finns definitivt en löneskillnad mellan dessa två yrken. Frågan är hur stor denna skillnad är?

Kommunal arbetaren menar att det handlar om cirka 5 500 kronor per månad.

Inom vissa privata vårdinstitutioner kan dock skillnaden vara större. Landstingen verkar inte vara den mest populära arbetsgivaren.

För inte allt för länge sedan rapporterade flera medier om att landstingen drabbats av personalflykt.

Personalen menade att de inte fick möjligheten till att förhandla om lönen. De menade också att deras krav inte var särskilt höga.

Det är inte bara privata vårdinstitut som kan erbjuda högre löner. Äldreboenden och andra vårdinstanser kan erbjuda bättre lön i vissa fall.

Men vilka faktorer är det som kan påverka lönenivån?

 • Som med så många andra yrken är erfarenhet och kompetens viktiga faktorer. Om du har en specialistkompetens kan du ofta förhandla om högre lön.
 • Utbud och efterfrågan är alltid viktiga faktorer. Det finns ofta brist på personal på sjukhusen och dylikt. Om du får jobb i rätt tid kan det eventuellt finnas ett visst förhandlingsutrymme.

Framtid

Båda dessa yrken verkar gå en ljus framtid till mötes. Jag har inte hittat någon källa som hävdar motsatsen. Tvärtom har man kunnat se att stora pensionsavgångar kommer leda till ett stort anställningsbehov under de kommande åren.

I den här artikeln har jag redan nämnt att det inte bara är sjukhusen som behöver personal. Även äldreomsorg och psykiatri behöver kompetent personal. Detta skapar enligt prognoserna en ännu större brist under de kommande åren.

Diskrepansen mellan nyanställda och erfaren personal kan också komma att utgöra ett problem. Specialistutbildningarna på högskolorna och universiteten lockar inte tillräckligt med personer som redan är yrkesverksamma inom vården.

Samtidigt måste det finnas erfaren personal som kan lära upp de som är nyutexaminerade. Detta kan vara viktigt att ta med sig för den som vill arbeta inom vården. I den föregående rubriken pratade jag om löneläget och möjligheterna till att få en högre lön.

Det verkar som att en specialistkompetens inom något område kan skapa goda möjligheter för den som ska löneförhandla. Bristen på specialistkompetens kommer förmodligen bli extra kännbar inom vissa regioner. Detta bör leda till att dessa regioner är extra angelägna om att locka till sig anställda med rätt bakgrund samt kompetens.

Just landstingen är kanske ett annat problem för denna yrkeskår. Landstingen blir nämligen ofta kritiserade i media. Man pratar om låga löner samt personal som har dåliga arbetsvillkor. Deras rykte måste förmodligen förbättras för att det inte ska kunna skada denna sektor.

Nyutexaminerade riskerar annars att lockas till privata vårdinstitutioner med mindre belastning och bättre löneläge. Nåväl, detta är endast personliga reflektioner. Hela samhället är dock i behov av att sjukhusen fungerar väl samt kan ta hand om oss om vi blir sjuka.

Legitimation för undersköterskor

Det behövs en yrkeslegitimation enligt bland annat Kommunal. De följer regeringens arbete med att ta fram en skyddad titel. Denna fråga har varit på tapeten rätt länge. Man pratar om en övergångsperiod innan de nya reglerna ska gälla.

Man ser flera fördelar med en legitimation. En fördel är att man ska kunna ställa nya krav på utbildningen. Redan på gymnasienivå ska det finnas en noga planerad utbildningsplan.

En annan fördel är att yrkets status kommer höjas med en legitimation. Jag har redan skrivit att anställningsbehovet kommer vara stort under de kommande åren. Om detta hål ska fyllas måste man öka yrkets attraktionskraft.

Samtidigt kommer de nya reglerna sannolikt också ställa krav på undersköterskorna. Man kommer förmodligen få tydligare ansvarsområden vilket också kan inkludera större konsekvenser om man missköter arbetet.

De nya reglerna har dock fått kritik från myndigheter och andra samhällsbärande institutioner. Man har därför fått förändra förslagen. Ett problem är att redan etablerad personal kanske inte uppfyller kriterierna för legitimation.

Man har därför försökt hitta en väg runt detta. Det är inte särskilt gynnsamt att försvåra arbetssituationen för redan etablerad personal som är viktiga för deras respektive vårdinstitutioner.

Sammanfattning

Den här artikeln har behandlat skillnader mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Informationen till artikeln har bland annat hämtats från Socialstyrelsen och Wikipedia.

I Sverige finns det många olika fackförbund för de som jobbar inom vården. Unionen och Kommunal är av förklarliga skäl de stora och vanligaste, men på sajten fackforbunden.se listas även tio mer nischade förbund som exempelvis Ambulansförbundet, Sveriges Tandläkarförbund och Farmaciförbundet.

Slutligen bör det nämnas att jag personligen har en stor beundran för vårdpersonal och deras arbete. Jag är tämligen övertygad om att jag inte är den enda personen som har denna beundran. Du som funderar på att jobba inom detta område bör vara medveten om att du gör ett otroligt viktigt arbete.