Ska jag välja Unionen eller Handels?

Källa SCB. Inlägget innehåller annonslänkar från Adtraction.

Vem kan bli medlem i Unionen?

Förbundet välkomnar medlemmar som arbetar som tjänstemän i den privata sektorn. Detta är i princip det enda kravet för att kunna bli medlem.

Medlemmarna är bland annat ingenjörer, systemvetare, säljare och administratörer. Det finns en mängd olika yrken i deras medlemsregister.  

Du kan se en längre beskrivning över vem som kan bli medlem på deras officiella hemsida.

Medlemskapet kostar 235 kronor per månad. Du kan få rabatt på avgiften om du tjänar under 100 000 kronor per år.

Det är viktigt att poängtera att du måste inneha ett medlemskap i en a-kassa för att få tillgång till deras inkomstförsäkring.

Den totala medlemsavgiften för både fackförbund och a-kassa landar på ungefär 350 kronor per månad.

Vem kan bli medlem i Handels?

Handels medlemmar är huvudsakligen verksamma inom den klassiska servicesektorn. Detta inkluderar bland annat butiksjobb och lagerjobb. De har dessutom medlemmar som är verksamma inom frisöryrket och skönhetsvård.

Med tiden har man även kommit att välkomna tjänstemän inom verksamheter som kan relateras till LO (Landsorganisationen i Sverige).

Du kan bli medlem oavsett vilken anställningsform du har. Du kan vara fast- eller deltidsanställd. Du kan vidare inneha ett vikariat.

Medlemsavgifterna varierar beroende på din inkomst. Faktum är att det finns flera olika avgiftsnivåer.

Exempel 1: Tjänar du under 10 000 kronor per månad är avgiften endast 130 kronor per månad.

Exempel 2: Tjänar du 21 390 kronor per månad är avgiften 414 kronor per månad. Till detta tillkommer en a-kasseavgift på 132 kronor. Den totala medlemsavgiften är 546 kronor per månad.

Exempel 3: Tjänar du mer än 30 000 kronor per månad är den totala medlemsavgiften 691 kronor per månad.

Medlemsförmåner hos Unionen

Förmåner
  • Inkomstförsäkring
  • Medlemsrabatter
  • Organisationsstruktur
4.2

1. Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är en solid förmån som ger dig trygghet på arbetsmarknaden. Som jag tidigare har nämnt måste du dock vara medlem i en a-kassa för att få tillgång till inkomstförsäkringen.

Du kan själv välja vilken a-kassa du vill vara med i. Varför måste du ha ett dubbelt medlemskap? Det enkla och korta svaret på den frågan är att fackförbundet vill dela på den ekonomiska bördan.

Du måste också uppfylla 3 kriterier för att bli berättigad ersättning vid arbetslöshet.

  1. Du ska ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader innan du kan få ersättning.
  2. Inkomstförsäkringen gäller dig som inte har fyllt 65 år.
  3. Du ska ha arbetat minst halvtid.

Ersättningen täcker 80% av en inkomst på upp till 60 000 kronor per månad. Ersättningstiden är maximalt 150 dagar.

Slutligen bör det tilläggas att du kan teckna en tilläggsförsäkring som ger en högre ersättning under en längre tid.

2. Prisrabatter

Den här medlemsförmånen innehåller många olika områden. Det finns exempelvis rabatter på boenden, tidningsprenumerationer och hälsorelaterade aktiviteter.

De lite mer kostnadseffektiva förmånerna är mer inriktade på försäkringar och bolån. De har bland annat ett avtal med både SEB och Danske Bank. Detta ger dig möjligheten till att sänka dina boendekostnader. Medlemmarna får tillgång till en räntekarta som visar rabatterna för olika lånebelopp.

Som medlem har du möjlighet till att få hjälp med juridiska avtal. Det kan exempelvis handla om en bouppteckning eller förberedandet av ett testamente. Förbundet erbjuder dessa tjänster genom deras samarbete med Avtal 24.

Slutligen bör det nämnas att du kan få tillgång till förmånliga försäkringspremier. Det finns ett avtal med IF som möjliggör dessa sänkta försäkringspremier. Detta gäller både för ditt boende och din bil.

3. Karriär

Det finns flera verktyg tillgängliga för att medlemmarna ska lyckas i deras karriärer. Som medlem har du tillgång till gratis granskning av både CV och personligt brev. Du får svar inom 5 arbetsdagar efter att du har skickat in dina dokument.

Du kan få hjälp med att förbereda dig inför en ny anställning. Detta inkluderar bland annat hjälp med att granska ditt nya anställningsavtal.

Det finns slutligen ett fokus på det moderna nätverkandet. Du kan få hjälp med att utveckla din profil på Linkedin. Du kan också få hjälp med att planera din karriär.

4. Olika medlemsformer

Har du ambitioner om att bli chef? Egenföretagare? Eller vill du återgå till studentlivet?

Det finns nischade medlemskap för alla dessa olika sysselsättningar. Du kan med andra ord stanna inom förbundet även om du bestämmer dig för att starta en ny karriär.

Samtliga dessa medlemsformer har olika förmåner. Som egenföretagare kan du exempelvis få hjälp med affärsjuridik. Som chef kan du få hjälp med att utveckla ditt ledarskap.

Avgiften är 235 kronor per månad. Du kan läsa mer på deras hemsida

Handels förmåner

Inkomstförsäkring

Deras inkomstförsäkring gäller för dig som tjänar mer än 25 000 kronor per månad. Tjänar du under detta belopp täcks ditt inkomstbortfall av a-kassan.

Ersättningstiden för deras inkomstförsäkring gäller endast för 100 dagar. Det finns dock ingen övre gräns för hur mycket försäkringen täcker. Du kan således vara höginkomsttagare och ändå försäkra hela din lön.

Det finns möjlighet till att teckna en tilläggsförsäkring om du vill ha en längre ersättningsperiod. För att få tillgång till det grundläggande skyddet ska du ha varit medlem i minst 12 månader.

Tilläggas bör att det finns möjlighet till att tillgodoräkna sig tid för medlemskap i ett annat fackförbund.

Handelskortet

Alla medlemmar får tillgång till detta kort. Det är ett kort som innefattar många olika rabatter. Dessa rabatter är noga utvalda av förbundet och man har förhandlat med många stora svenska företag.

Du kan bland annat få rabatt på byggmaterial, nöjesaktiviteter (exempelvis bio och teater) och resor. Det finns dessutom en möjlighet till att omvandla kortet till ett Mastercard. Detta Mastercard saknar årsavgift.

Försäkringar

Som medlem får du tillgång till olika försäkringar. Dessa försäkringar ingår i medlemskapet. Du behöver således inte betala en extraavgift. Detta innefattar bland annat hemförsäkring. Försäkringen täcker dina saker i din bostad om du drabbas av inbrott eller brand.

Du får också en fritidsförsäkring som ger dig en ekonomisk ersättning om du råkar ut för något utanför din arbetsplats.

Slutligen bör det tilläggas att man har ett samarbete med Swedbank. Du får genom detta samarbete bättre möjligheter till att ta lån.

Landsorganisationen i Sverige

Handels är en del av LO i Sverige. LO har länge verkat för att skapa sjysta arbetsvillkor och goda löner för svenska arbetare. Genom att vara medlem stöttar du det viktiga fackliga arbetet.

Detta kanske kan anses vara ett förlegat argument. Faktum är dock att LO har och fortsätter att hjälpa svenska arbetare. Våra semesterveckor och kollektivsavtalsbaserade löner har gjorts möjliga av deras organisation.

Om du vill fortsätta att ha goda villkor på arbetsmarknaden bör du ta detta i beaktande. Vi får inte glömma att våra rättigheter inte är ett heligt berättigande. Rättigheterna kan nedmonteras om det inte finns organisationer som arbetar för att upprätthålla våra goda villkor.

Historia

Unionen

Unionen har växt kraftigt under de senaste åren. Organisationen är dock relativt nybildad. Den grundades så sent som 2007 när de två tidigare förbunden Sif och HTF bestämde sig för att göra gemensam sak.

Den nya organisationen kunde samla tjänstemän inom en rad olika privata sektorer. Man har inte heller något krav på utbildning eller yrkesposition för sina medlemmar. Den nya organisationen har växt med mer än 100 000 medlemmar sedan starten.

Förr i tiden fanns det en uppdelning mellan industrin och tjänstesektorn. Den nya organisationen ville fånga upp dessa sektorer. Man menade att gränsdragningen mellan de olika sektorerna mer eller mindre har suddats ut med åren.

Det är en uppfattning som jag personligen delar. Om man exempelvis arbetar som tjänsteman inom industrin är steget till ett jobb i tjänstesektorn inte särskilt stort. Faktum är att dessa två sektorer har många likheter vad gäller karriär och möjligheter.

En viss kritik har framförts gällande förbundets rekryteringsmetoder. Detta är dock något som jag personligen inte lägger särskilt stor vikt vid. Den organisation som är störst kommer alltid att få dras med kritik baserat på deras maktposition.

Handels

Handels är ett förbund med en lång historia. De har funnits sedan 1906. Idag har man cirka 150 000 medlemmar. Den övergripande organisationen är LO.

De första åren präglades av många omorganiseringar. I början nekades man även inträde i LO. LO ville nämligen att de istället skulle uppgå i ett av de befintliga förbunden. Detta var dock väldigt många år sedan, under en tid när det fackliga arbetet i Sverige fortfarande utvecklades.

Under åren har flera mindre organisationer upphört med deras verksamhet för att gå med i handels. Ett exempel är frisöranställdas förbund.

Förbundet finns representerade på flera tusen olika arbetsplatser runt om i landet. Medlemmarna arbetar främst i den klassiska servicesektorn. Detta inkluderar främst detaljhandeln. Man representerar också andra yrkesgrupper, exempelvis tjänstemän och yrkesverksamma inom skönhetsbranschen.

Idag vill man främst verka för sjysta villkor på arbetsmarknaden. De värnar om deras anställda genom att säkra deras anställningsformer. Det läggs även ett stort fokus på att förhandla fram konkurrenskraftiga löner.

Huvudkontoret finns på Sveavägen i Stockholm. Både positionerna för ordförande och vice ordförande innehas av kvinnor.

Politisk aktivism eller inte?

Handels är ett socialdemokratiskt förbund. Vad innebär detta? För det första bör man vara på det klara med att deras organisation har tagit ett politiskt ställningstagande. De kommer att följa den socialdemokratiska arbetspolitiken. De kommer även att stötta partiet i viktiga frågor.

Ur ett positivt perspektiv kan vi konstatera att förbundet pressar Socialdemokraterna i vissa frågor. De producerar exempelvis rapporter som de skickar till partiet. Dessa rapporter innehåller ofta förslag på förbättringar för svenska arbetare. Det kan handla både om villkor och löner.

Detta är positivt för att de allra flesta som är med i organisationen vill utöka sina rättigheter. Deras förslag handlar ofta om otrygga anställningar och arbeten som inte ger de anställda någon trygghet. Deras genomslagskraft utökas av det faktum att den nuvarande regeringen är socialdemokratisk.

Ur ett mer negativt perspektiv är detta förbund kanske inte lämpligt för dig om du sympatiserar med den blåa sidan. Du kommer då förmodligen vilja driva andra frågor inom politiken som inte är förenliga med organisationens åsikter.

Unionen är i sin tur helt partipolitiskt obundna. Är detta positivt eller negativt? Det är positivt för att de istället kan fokusera på de viktiga områdena för sina medlemmar. Det kan exempelvis handla om att förbättra inkomstförsäkringen och de andra medlemsförmånerna.

Det kan också handla om att värna om sina medlemmars intressen, så länge det inte handlar om politiska åsikter.

Ur ett lite mer negativt perspektiv kanske man inte tar lika stort ansvar för rättigheterna på arbetsmarknaden. Man bedriver ingen direkt opinionsbildning mot ett parti i riksdagen. Detta förminskar chanserna till att på riktigt göra skillnad genom lagförslag och dylikt.

I egenskap av Sveriges största fackförbund kommer man i vilket fall ha något typ av inflytande. Med mer än 650 000 medlemmar är man en stark spelare på den svenska arbetsmarknaden.

Vilket fackförbund passar mig bäst?

Valet bör baseras på personliga preferenser. Om du vill göra karriär kanske du inte ska välja Handels. Deras förmåner passar dock alldeles utmärkt för dig som vill verka för sjysta arbetsvillkor och försäkra din inkomst.

Om du vill göra karriär kanske Unionen passar dig bättre. Du får stöd i arbetslivet samtidigt som du även får en inkomstförsäkran.

Det bör tilläggas att båda dessa organisationer skyddar dina rättigheter på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om att du får sparken på felaktiga grunder, eller att din arbetsgivare vill att du ska arbeta övertid. När du är medlem får du hjälp med att hantera din arbetssituation.

Du får tillgång till en organisation som verkar för att skydda dig. Detta är nog så viktigt med tanke på dagens arbetsmarknad där det finns gott om otrygga anställningar. Månadsavgiften är inte särskilt stor om man tänker på vad du får i utbyte. Ser man på procentsatsen av din totala lön hamnar det endast på någon enstaka procent.

Du vill förmodligen som många andra ha ett långt och tryggt arbetsliv. Det kan därför vara bra att ha någon som skyddar dig. Vi svenskar får tidigt lära oss att ensam är stark. Vi lever i ett samhälle där individualismen hyllas. Detta har givetvis sina fördelar.

Det är däremot inte särskilt positivt när vi går igenom kriser. Om du befinner dig i en konflikt på arbetsplatsen kan det vara svårt att tänka klart. Det är trots allt din inkomst och karriär som står på spel. I en sådan situation vill man gärna lämna över ansvaret till någon som på ett effektivt sätt kan föra ens talan.

Kommentera