sluta jobba, säga upp sig

Säga upp sig utan att ha ett nytt jobb

Drygt en miljon svenskar byter jobb under ett år, enligt Trygghetsrådet. Nästan två miljoner leker med tanken att byta jobb, men har inte tagit steget. Ett litet antal a-kassor ger dig rätt till ersättning även om du säger upp dig själv!

Hur många människor säger upp sig utan att ha ett nytt jobb?

Det verkar inte finnas någon statistik gällande detta.

Du är däremot inte ensam om att gå i dessa tankar. Jag har personligen valt den här vägen, efter att ha studerat 5 år på ett svenskt universitet och sedermera fått ett bra jobb.

Det finns flera skäl till att vilja lämna sitt arbete. Kanske vill du sluta för att du mår dåligt eller för att du känner dig stressad och har ångest. Andra människor lämnar för att studera eller starta eget företag

Så vilka för- och nackdelar finns det med att ta detta beslut?

Låt oss börja med den största fördelen.

Du får mer tid över till att jaga din dröm

Har du en plan för vad du vill göra? Är du en kreativ människa som vill följa din egen dröm?

Svaret spelar egentligen ingen större roll. Du kommer i vilket fall få mer tid över för att ta reda på vad du verkligen vill göra. 

Personligen slutade jag att arbeta på grund av en mindre rolig livssituation. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra härnäst.

Du kanske befinner dig i samma situation.

Om du säger upp dig från ditt arbete kommer du bli tvungen att hitta på något nytt. Du kommer vända och vrida på din livssituation. Jag kan inte lova att du kommer ta reda på vad du vill göra. Du kommer dock få flera nya insikter när du inte arbetar.

Låt oss nu gå över till den största nackdelen.

Det är svårare att hitta ett nytt jobb när du är arbetslös

Jag har inte hittat någon statistik som stödjer detta.

Det finns dock gott om personliga upplevelser som vittnar om att så är fallet.

Varför är det svårare att hitta en ny anställning när du är arbetslös?

Jag kan tänka på 3 olika skäl till detta.

  1. Arbetsgivaren väljer hellre någon som är mitt uppe i karriären
  2. En person som har anställning antyder lojalitet och motivation
  3. Det är arbetsgivarens marknad. Konkurrensen om jobben är ofta hård

Sammanfattningsvis kan man nog säga att många arbetsgivare kan välja och vraka mellan kandidater. De väljer hellre någon som har arbetat länge och som har visat goda resultat.

Om du självmant har blivit arbetslös är det förmodligen bra om du kan visa upp vad du har gjort under tiden. Tyvärr kanske du inte kommer kunna visa att du har gjort något konkret under din arbetslöshet.

Detta leder oss till en annan viktig del i ditt beslut.

Vad ska din familj och dina vänner säga? 

Den sociala aspekten i detta beslut är ibland svårare än man tror. Du kommer behöva förklara anledningen för dina nära och kära.

Det finns en stigmatisering förenat med arbetslöshet.

Låt oss gå igenom några vanliga anledningar som kan förklara ditt beslut.

1. Du är trött på din arbetsgivare eller arbetet i sig

Denna anledning ger dig ofta sympati från nära och kära. Vi vill inte gå runt och må dåligt varje dag. Ibland måste vi förändra vår livssituation, även om framtiden präglas av ovisshet.

2. Du har en affärsidé

Du slutar för att du vill starta ett eget företag. Den här anledningen är ofta svår att förmedla till nära och kära. Många människor prioriterar nämligen tryggheten högst av allt.

Jag kan personligen relatera till detta. Problemet är att det tar tid att starta ett företag. Resultaten kommer ofta flera år senare. Många människor i din närhet kommer därför under tiden tro att du har fått en depression eller dylikt.

3. Studier

Denna anledning ger både upphov till ris och ros. Vissa människor i din närhet kommer lovorda ditt beslut. Andra människor kommer inte förstå beslutet. De pratar ofta om vikten av att ha en inkomst. Dessa människor kommer även ifrågasätta om du i själva verket inte förlorar mer pengar på att studera. 

Andra människor i din närhet lägger stor vikt vid studier. De tycker alltid att det är en bra idé att studera något som man är intresserad av, även om du börjar studera sent i livet.

Har du goda möjligheter till att återgå till arbetslivet?

Om du har goda meriter och en utbildning i ryggen kan det vara enklare att få ett nytt jobb. Lägg därtill att vissa sektorer ständigt är i behov av arbetskraft. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är ditt personliga nätverk.

Många människor skulle nog säga att kontakter är den viktigaste faktorn för den som söker ett jobb. Jag tror att jag håller med om detta. Majoriteten av mina anställningar har jag fått genom kontakter.

Det tar tid att bygga ett personligt nätverk.

Vissa människor är uppvuxna med många kompisar runt sig. Dessa människor stannar ibland kvar i samma krets under större delen av deras liv.

Men det finns flera faktorer som påverkar vårt nätverk och livssituation.

  1. Många personer flyttar någon gång under deras liv. När man kommer till en ny stad går det minst sagt trögt att bygga upp en ny gemenskapskrets.
  2. En del flyttar till en ny stad för att studera. Detta brukar förenkla processen att skaffa en umgängeskrets.
  3. Ibland växer man ifrån personer som man brukade ha runt sig, även om man stannar i samma stad.

Jag tror att många personer med stora nätverk arbetar kontinuerligt för att knyta kontakter. Detta gäller definitivt för specifika branscher där man arbetar med samma saker.

Det går i vilket fall inte att komma ifrån vikten av att knyta kontakter, både för den som söker arbete och för den som är arbetslös. Du behöver inte gå på specifika nätverksträffar för att knyta kontakter. Du kan hitta massvis med människor i civilsamhället som både är arbetsgivare och chefer. Dessa människor finns bland annat i föreningslivet, politiska partier och idrottsklubbar.

Säga upp sig för att man mår dåligt

Om du mår dåligt bör du i första hand söka professionell hjälp. Många svenskar verkar vilja ordna allt själva. Om du mår dåligt bör du dock inte stå ensam. På många arbetsplatser finns det dessutom fackförbund som kan hjälpa dig.

Många arbetsgivare har också en förståelse för de anställdas livssituation. Det finns egentligen många människor som kan hjälpa dig. Att Googla efter svaret kommer förmodligen inte ta dig närmare lösningen.

Samtidigt är det alltid nyttigt att läsa om andras erfarenheter. Vi vill gärna tro att vi står ensamma när vi har hamnat i trångmål. 

Det är också viktigt att poängtera att en anställning ofta innebär en ekonomisk trygghet. Det allt kallare samhällsklimatet gör att man inte vill förlita sig på de sociala myndigheterna för att kunna betala hyran och köpa mat. Kanske är den ekonomiska aspekten det som bekymrar oss mest när vi funderar över vår arbetssituation.

Om det verkligen är yrket som gör en sjuk vill man av förståeliga skäl inte vara kvar. Generellt sett brukar man säga att en arbetstagare inte ska säga upp sig för att man mår dåligt.

Det handlar snarare om att ta tag i sina problem och vidta åtgärder för att må bättre. Allt detta är svårt om man vantrivs med yrket. Av den anledningen är det viktigt att söka professionell hjälp. Det är inte önskvärt att stå ensam när man går igenom en svår period i livet.  

Den här hemsidan handlar främst om fackförbund. Jag kommer därför fortsätta artikeln med att förklara varför fackförbunden är viktiga för varje arbetstagare.

Fackförbund

Ett fackförbund kan hjälpa dig med dina rättigheter som arbetstagare. Detta innefattar flera olika områden. Du kan exempelvis få hjälp när du har blivit dåligt behandlad av din chef. Lagen om arbetsskydd omfattar flera olika delar. I Sverige har vi ett omfattande skydd. Trots detta tenderar många anställda att tro att de står ensamma när något allvarligt händer.

Ett medlemskap i ett fackförbund är egentligen inte något som avgör dina rättigheter på arbetsmarknaden. Den svenska lagboken reglerar rättigheterna för samtliga personer som har en anställning. Ett fackförbund kan dock hjälpa dig att tolka lagboken samt hjälpa dig att gå vidare med ditt fall. Av den anledningen är de fackliga organisationerna ovärderliga.

Detta är speciellt viktigt för den som hamnar i trångmål på jobbet. I en sådan situation brukar relationen mellan chef och anställd redan vara ansträngd. Om facket går in och för din talan kommer det bli enklare att komma fram till en lösning. I detta fall handlar det alltså om en tredje part som kommer in för att medla. Samtidigt är det viktigt att poängtera att du alltid bör förmedla vad du egentligen känner. Vi har redan pratat om detta under den här rubriken.

Det verkar dock som att många människor har svårt att förstå detta samband. Det verkar dessutom som att många personer helt enkelt inte vill, eller kan hantera svåra situationer på arbetet. Mycket av det vi har pratat om i den här artikeln kan förklara varför man finner det svårt att gå vidare med sin situation.

Personligen tycker jag att det är enormt viktigt att kunna diskutera sin situation med en tredje part. En utomstående part som kan se situationen ur ett annat ljus, och som vet vilka åtgärder som krävs för att komma vidare.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet reglerar många olika områden. Ett kollektivavtal är en förbindelse mellan arbetsgivaren och fackförbundet. Man skulle kunna säga att detta avtal tillåter parterna att skräddarsy rättigheterna för de anställda. 

Avtalet kan inkludera flera olika områden. Man brukar generellt sett inkludera de viktigaste anställningsfrågorna:

  • Lön
  • Antalet semesterdagar
  • Pensionsavtal
  • Avtal för den som vill sluta

Man skulle kunna säga att dessa faktorer sammantaget skapar en mer förutsägbar vardag. Du kommer alltid ha en organisation som främjar dina rättigheter och sköter villkoren med din arbetsgivare.

Kollektivavtalet innebär dessutom att det finns fackliga representanter som kan hjälpa dig. Dessa representanter brukar också vara anställda i företaget och ha ”vanliga” arbetsuppgifter.

Det kan vara enklare att prata om sin situation med en kollega som också har ansvar för de fackliga rättigheterna. I bästa fall har du en god relation med den personen, vilket också ökar chanserna för att denna person ska förstå ditt dilemma.

Det kan också vara negativt att du arbetar med personen. Ni kanske inte alltid kommer bra överens, och du kanske är rädd för att personen inte ska förstå din situation.

I slutet av dagen måste du dock komma ihåg att dina rättigheter finns stipulerade i lagboken. Jag har redan skrivit detta flera gånger i den här artikeln. Det är dock viktigt att ha kunskapen om detta. Kollektivavtalet fokuserar på kollektivet och organisationens bästa, precis som namnet hintar om. Av den anledningen är avtalen inte alltid omtyckta av de anställda.

En av anledningarna till detta är att många företag arbetar i mindre organisationer där varje person agerar som konsult. Det blir i dessa fall märkligt att försöka införa kollektiva bestämmelser som ska gälla för alla de anställda.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag försökt beskriva flera olika aspekter av ditt dilemma. Det verkar som att många svenskar går i samma tankegångar. 

Att bestämma sig är minst sagt ett svårt beslut. Många människor vill sluta med omedelbar verkan. Dessa personer verkar lida av stress och ångest till följd av ett krävande jobb. I dessa situationer bör du söka professionell hjälp. Det är aldrig ok att må dåligt till följd av ett stressfyllt arbete. Samtidigt bör det poängteras att vissa yrken är stressiga. Det ingår så att säga i konceptet.

Det kan vara extra svårt att ta ett korrekt beslut när man vet att ens yrke alltid kommer vara stressigt. Ovissheten inför framtiden blir större och man mår förmodligen mer dåligt över situationen.

I den här artikeln har vi dessutom lyft vikten av dina fackliga rättigheter. Ett fackförbund kan hjälpa dig när din livssituation har blivit ohållbar. Sammanfattningsvis kan vi lugnt konstatera att det finns många faktorer som påverkar din livssituation. I den bästa av världar bör du ha en plan om du bestämmer dig för att sluta med omedelbar verkan.

Personligen hade jag ingen plan, men jag är en rätt disciplinerad person. Jag tror att jag visste att jag skulle hitta något annat att göra om jag bara återfick min motivation. Jag hade dock fördelen att kunna flytta hem till mina föräldrar. Jag var visserligen 26 år, vilket kanske inte är ett drömscenario. Samtidigt gav det mig stor motivation att komma till insikt med mitt liv.