Pensionär

Medlem i facket som pensionär

Du kanske funderar på ifall det är lönsamt att vara fackligt organiserad även efter arbetslivet? Det kortfattade svaret är ja. Det finns förmåner att ta del av även efter arbetslivet, i synnerhet om man ser till de reducerade medlemsavgifterna. Fackförbunden är ofta måna om att behålla sina medlemmar. De erbjuder i regel fördelaktiga prisrabatter vad gäller försäkringar och tidningsprenumerationer.

Många förbund har även senioravdelningar som kontinuerligt anordnar olika evenemang. Nedan listas ett antal olika förbund (bokstavsordning) och deras seniorutbud. Du kan med fördel kika på andras utbud för att se ifall ditt förbunds erbjudande är konkurrenskraftigt. Vänligen observera att de allra flesta förbunden kräver att du måste ha varit medlem som yrkesverksam.

Medlem i facket som pensionär

Byggnads

Byggnads ger möjligheten till att fortsatt få ta del av en del förmåner. Som senior får man exempelvis tidningen Byggnadsarbetare och tillgång till vissa försäkringar (bland annat fritidsförsäkring). Det verkar dock inte finns någon information för aktiviteter eller evenemang för seniorer. Medlemsavgiften reduceras till 52 kronor per månad.

Handels

Handels erbjuder fortsatt medlemskap till sina medlemmar. Du får ta del av en lägre avgift, och enligt deras hemsida överstiger värdet av deras försäkringsutbud den avgift man får betala. Det finns även aktiva föreningar för seniorer inom handels. På deras hemsida råder man den som är intresserad att kontakta sin lokala avdelning för att få mer information.

Hotell och restaurang (HRF)

HRF vill behålla sina seniorer inom verksamheten. Man menar att det är solidariskt att erbjuda prisreduktioner och andra erbjudanden till de som har arbetat hela livet. HRF behöver även den erfarenhet som många kan bidra med efter ett långt arbetsliv. Deras förmånsutbud inkluderar fortsatt tillgång till samtliga försäkringar hos Folksam. Förmånerna inkluderar även fackliga utbildningar och medlemstidningen Hotellrevyn. 

IF Metall

medlem-facket-pensionar

IF Metall erbjuder fortsatt medlemskap med en rad olika förmåner. Bland annat de förmåner som omfattas av IF Metallkortet. Det finns vidare andra lokala förmåner som organiseras av din lokala avdelning. Avgiften ligger på runt 250 kronor per år, månadskostnaden blir således inte särskilt hög. Det finns även en rad kriterier för den som väljer att fortsätta arbeta heltid eller deltid.

Akavia

Akavia vill behålla sina seniorer. Detta visar man genom sitt förmånsutbud och den låga avgiften. Man får nämligen behålla samtliga förmåner bortsett från gruppförsäkringar. Avgiften är cirka 250 kronor per år, vilket motsvaras av en ungefärlig månadskostnad om 20 kronor. De erbjuder även att själva administrera utträde ur a-kassan. Du måste dock själv kontakta Jusek när du slutar arbeta.

Kommunal

Kommunal erbjuder inte att vara medlem i facket som pensionär. Du får automatiskt lämna Kommunal när du blir 65 år. Du får dock ett brev med information om detta strax innan ditt utträde. Kommunal har istället ett samarbete med SKPF (Svenska Kommunalpensionärernas Förbund). Du får mer information om deras verksamhet i samband med ditt utträde. Du kan läsa mer om deras förmåner längre ner i den här artikeln.

Ledarna

Ledarna erbjuder vad man kallar ett passivt medlemskap till sina seniorer. Man får då ta del av deras medlemstidning Chef. De erbjuder vidare fortsatt tillgång till din inloggning på deras hemsida. De har olika regler vad gäller privata försäkringar.

Det finns exempelvis seniorförsäkringar att ta del av. Som senior verkar man dock inte få fortsatt tillgång till de ordinarie försäkringarna. Avgiften för detta medlemskap är 35 kronor i månaden. Detta betalas i en klumpsumma två gånger per år. 

Lärarförbundet

Lärarförbundet ser gärna att sina seniorer fortsätter engagera sig i förbundet. Man erbjuder även olika förmåner som bland annat inkluderar försäkringar, lärarnas tidning och pedagogiska magasinet.

Vidare har man möjlighet till att vara med på sin avdelnings aktiviteter. Slutligen har man fortsatt rösträtt samt möjligheter till förtroendepositioner inom sin avdelning. Avgiften för allt detta är cirka 50 kronor per månad.

Seko

Seko erbjuder fortsatt organisering i förbundet även efter arbetslivet. Man får som senior tillgång till Sekos olycksfallsförsäkring och en rad andra försäkringar hos Folksam.

Vidare får man prisreduktioner på förbundets semesterboenden i exempelvis Italien och Danmark. Slutligen får man som senior även behålla Seko-kortet, som bland annat innehåller erbjudanden på hemelektronik och friskvård.

SKPF

SKPF är ett unikt förbund som är tillgängligt för människor med någon form av pensionärsstatus. Förbundet kräver inte heller att man ska ha varit medlem i ett specifikt förbund som yrkesverksam. Deras vision är att samtliga seniorer ska leva ett värdigt liv med ekonomisk- och social trygghet. Idag har man cirka 180 000 medlemmar.

Förbundet bildades redan 1949 som ett initiativ för att skapa aktiviteter och gemenskap för de som lämnat arbetslivet. De har under åren utvecklat sin verksamhet, och man ser inte allt för sällan deras representanter inom opinionsbildning hos de större medierna. SKPF har ingen direkt koppling till Kommunal. Viktigt att tillägga är dock att cirka hälften av de som varit verksamma i Kommunal väljer att gå över till SKPF efter arbetslivet.

SKPFs förmånsutbud inkluderar bland annat reducerade försäkringar hos Folksam. Detta inkluderar bland annat hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Vidare får man ta del av rabatter på bland annat resor och konsumtionsvaror. 

”Här&nu” är förbundets egna tidning som ges ut i pappersform och som uppdateras dagligen på deras webbplats. Sist men inte minst anordnar man aktiviteter och resor. Det finns ofta lokala avdelningar som man kan engagera sig i .

ST

ST är det enda förbundet i den här listan som erbjuder full tillgång till deras förmåner även efter arbetslivet. Detta inkluderar bland annat alla de försäkringar du hade när du var yrkesverksam. Senioravgiften är 300 kronor per år, vilket representerar en månadskostnad om 25 kronor per månad.

Sveriges Ingenjörer

När du slutar arbeta ska du själv kontakta Sveriges Ingenjörer. Du blir då erbjuden ett annat medlemskap för seniorer, som inkluderar tidningen ”Ny Teknik” och rådgivning. Rådgivningen avser bland annat fackliga frågor och allmän information. Detta kostar cirka 450 kronor per år, vilket resulterar i en månadskostnad om cirka 40 kronor. Sveriges Ingenjörer administrerar ditt utträde ur a-kassan när du fyller 65 år.

Unionen

Unionen ser gärna att deras seniorer väljer att stanna kvar inom organisationen. Detta visar man bland annat genom den låga avgiften (100 kr per år). Som senior får man tillgång till tidningsprenumerationer och prisreduktioner på exempelvis resor.

Försäkringar man tecknat som yrkesverksam fortsätter även att gälla. Du har vidare möjligheten till att gå med i en av förbundets seniorföreningar.

Vision

Vision erbjuder fortsatt medlemskap för pensionärer. De har ett brett utbud av förmåner. Avgiften är 100 kronor per år, med ett tillägg om 80 kronor per år om du vill vara aktiv i din lokala sektion. Du får tillgång till vad man kallar för ”seniorförsäkringen”, något som bland annat inkluderar hemförsäkring.

Man får vidare tillgång till prisreduktioner och Tidningen Vision. Slutligen kan man välja att engagera sig i den seniorsektion som är aktiv på din ort. Dessa sektioner anordnar i regel en hel del roliga evenemang.

Vårdförbundet

Vårdförbundet verkar erbjuda samma förmåner för seniorer som för arbetande medlemmar. Det verkar dock som att många av deras seniorer väljer att fortsätta arbeta deltid. Din inkomst ”efter” arbetslivet påverkar den avgift du skall betala som senior. Du kan läsa mer på deras officiella hemsida.

Risker med ett utträde

Kollega har rapporterat om en person vars tidiga utträde från sitt förbund kunde blivit en kostsam historia. De beskriver en person som arbetat på samma företag under 23 år. Hon hade en kort tid före problemen började bestämt sig för att inte längre vara fackligt organiserad. Hon var nämligen nära pensionsålder och hon hade inte för avsikt att fortsätta arbeta. Trots ett ägarbyte på företaget kände sig de äldre medarbetarna trygga i sin anställning. De hade dock noterat att antal förändringar i och med ägarbytet. En kort tid därefter fick kvinnan ett ultimatum. De nya ägarna erbjöd henne en ny tjänst inom ett annat område. Ifall hon inte godtog detta ville de att hon skulle säga upp sig själv.

Kvinnan tackade nej till erbjudande. Främst på grund av att hon inte ansåg att arbetsuppgifterna var likvärdiga hennes dåvarande position. För att kunna förmedla detta på ett bra sätt kontaktade hon sin lokala fackklubb. Deras företrädare gav henne som svar att hon hade rätt till 12 månaders uppsägningstid. De kunde dock inte göra mer för henne på grund av hennes utträde. Under samma period pressades hon hårt av de nya ägarna gällande hennes situation. Bland annat fick hon ett brev om konsekvenserna av en arbetsvägran.

Efter att hon återigen gått med i förbundet fick hon hjälp. Förbundet valde att hjälpa henne även om de inte var tvungna till det. Problemen med den nya arbetsgivaren började nämligen när hon redan hade gjort sitt utträde. Förbundet lyckades ordna goda villkor till kvinnan som dock inte ville arbeta kvar. Konflikten hade tagit hårt på henne, bland annat i form av sömnproblem och oro.

Den yngre generationen

Arbetsmarknadsnytt rapporterade nyligen om den sjunkande fackliga organiseringen hos unga. De sjunkande siffrorna har pågått länge, även om de accelererat de senaste åren. Mellan 2006 och 2019 har den minskat från 77 till 67 procent. Det finns ett antal faktorer som har bidragit till den här utvecklingen. I dagens arbetsmarknad ser vi flera otrygga anställningar, något som gör att unga aldrig får etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ser även mindre arbetsplatser, där de flesta arbetar inom tjänstesektorn. Organisationshierarkin är ofta decentraliserad, vilket gör att många inte ser ett behov av att vara organiserad. Dessa personer ser alltså inte risken för en eventuell konflikt på arbetsplatsen.

Kommunal tappade nästan 7500 yrkesverksamma under förgående år. Deras representanter menar att de varit sena med att förbättra förmånsutbudet. Förnyelsearbetet har med andra ord varit för ineffektivt. Deras mål ska istället bli att verka för tryggare anställningar och mer effektiva löneförhandlingar.

Liknande trend i hela Europa

De sjunkande medlemssiffrorna är inte ett unikt problem för Sverige. Det går att se en liknande utveckling i de allra flesta länderna i Europa. Samhällsanalytiker menar att detta bottnar i den individualism som präglar vårt samhälle. Dessa menar vidare att man delvis måste gå bort från kollektivavtal och dylikt. Det måste bli viktigare med individuella lönesättningar.

På många arbetsplatser ska man kunna ha en rak dialog med sin chef. För större branscher skall lokala avdelningar arbeta med dessa frågor. Detta gör att man kommer kunna se individens egenskaper i ett annat ljus. Det finns stora risker med att eventuellt inte kunna förnya den nuvarande modellen. Exempelvis kan det bli aktuellt med att en högre instans får stipulera de nya termerna med hjälp av lagstiftning.

SKPF och jämställdhet

SKPF försöker förbättra pensionerade kvinnors ekonomi. Kvinnor har i regel ett kortare arbetsliv än män. Detta grundar sig i de avbrott från arbetslivet som kvinnor blir tvingade till, inte minst på grund av barnafödande. Den här orättvisan cementeras ytterligare med de nuvarande reglerna för tjänstepension. Där belönas de med högre lön. Detta är en grupp där majoriteten består av män. SKPF menar att männen tjänar procentuellt sett ännu mer som pensionärer än som yrkesverksamma. På ett finurligt sätt har man funnit en liknelse för att illustrera detta; ifall pensionärslivet består av ett dygn har män inkomst under alla dygnets timmar, medan kvinnornas inkomst tar slut vid 16:00.

Sammanfattning

Detta är en lång artikel som försöker lyfta frågor relaterat till huruvida man bör vara medlem i facket som pensionär. Förmånsutbudet skiljer sig rätt markant mellan de olika förbunden. Jag har inte för avsikt att förringa förmånerna hos vissa förbund, även om det är uppenbart att man inte gynnas av ett medlemskap hos en del förbund.

Har man försäkringar som yrkesverksam kan det vara en god idé att vara fortsatt medlem även efter arbetslivet. Många erbjuder nämligen möjligheten till att ha kvar försäkringar som man hade när man var yrkesverksam. En annan fördel är aktivitetsutbudet. Många förbund har lokala avdelningar dit man kan vända sig för att förbli aktiv. Omställningen till ett liv som senior är inte alltid enkel. Det kan därför vara en god idé att umgås med likasinnade och behålla en anknytning till arbetslivet.

SKPF är förmodligen det bästa förbundet för seniorer. Man kan som senior även engagera sig i deras verksamhet och lyfta seniorers rättigheter. Som bekant är inte ensam stark. SKPF har en solid organisation som har en röst i samhället. Vill man uppnå en förändring i någon fråga är således deras organisation en alldeles utmärkt plattform. Slutligen vill jag nämna att du som läst är välkommen att ställa eventuella frågor i kommentatorsfältet. Jag representerar inget förbund och jag kan således ge ett objektiv svar på eventuella frågor.