Recension på fackförbundet Ledarna

Byta fackförbund till Ledarna – Recension

Ledarna är ett fackförbund specialiserat för Chefer och Ledare . I den här artikeln presentera ett antal faktorer där jag anser att ledarna utmärker sig. Du som läsare kan sedan bilda dig en egen uppfattning om det är ett fackförbund som passar dig. Artikeln kommer även presentera förmåner som man kan få hos de allra flesta fackförbunden. Förmåner som är inriktade på dina rättigheter som anställd.

Är ledarna ett bra fackförbund – argument för medlemskap

Ledarna
  • Karriär
  • Lönestatistik
  • Utbildning
4.7

1. En nischad verksamhet

Bara namnet hintar om vilka ledarna inriktar sig emot. De har genom åren utvecklat en rad olika medlemsförmåner som är viktiga för dig som har en chefsposition.

Den främsta förmånen är nog personlig rådgivning, som är direkt anpassad till utmaningarna som kommer med chefsyrket. Det finns även möjlighet till att få coaching som är inriktad på att man ska utveckla sig i sin roll som chef.

Enligt mig är dock den största fördelen med rådgivningsverksamheten att man erbjuder samtalsstöd. Det kan då handla om att man hamnat i en svår situation i sitt privatliv och behöver hjälp. Som medlem får du tillgång till ett nummer dit du kan ringa helt anonymt. Samtalsstöd innefattar samtal med psykolog såväl som psykoterapeut. Detta är en medlemsförmån som jag ej kan hitta hos något annat fackförbund.

Ledarna är ett av de få – om inte det enda – fackförbund som inte tillhör någon centralorganisation.

Här kan du ansöka om medlemsskap

2. Lönestatistik

Många fackliga organisationer erbjuder sina medlemmar lönestatistik som är branschspecifik. Ett problem är dock att många har medlemmar i diverse olika yrkesroller.

Ledarna har däremot en väldigt nischad inriktning, där medlemmarna har en chefsposition som gemensam nämnare. De kan därför erbjuda statistik som omfattar 32 000 chefslöner inom olika branscher. Den här statistiken kan även anpassas till chefsnivå och arbetsområde. Du kan se hur denna avgränsning fungerar på deras officiella hemsida. Du kan också använda lönestatistiken som ett incitament för att komma vidare i sin karriär.

3. Chefsutbildning

Utbildning är såväl som lönestatistik förmåner man får som medlem i de flesta fackförbunden. Återigen utmärker sig dock Ledarna i och med att man endast vänder sig till chefer. De erbjuder en rad olika kostnadsfria utbildningar som är inriktade på ledarskap.

Temat för respektive utbildning varierar, men det kan exempelvis handla om arbetsrätt, karriärplanering och utveckling av en specifik verksamhet. Det finns även en rad olika utbildningstillfällen, där man främst erbjuder heldagskurser, seminarier under en förmiddag/eftermiddag och frukostföreläsningarna.

De anordnar även chefskonferenser, där man bland annat kan utöka sitt nätverk. Under chefskonferenserna samlas som mest 100 personer för att diskutera ett tema som ligger nära chefsrollen. Under dessa konferenser bjuder man på lunch och fika.

Vad kostar ett medlemskap?

Medlemsavgifterna varierar beroende på den bransch du är verksam inom. De har cirka 30 olika avgiftsnivåer. 

Inkomstförsäkring

Som medlem får man tillgång till en solid inkomstförsäkring. Den här inkomstförsäkringen kommer även med en unik förmån. Du behöver inte vara medlem i en a-kassa för att få tillgång till försäkringen.

De allra flesta (förmodligen alla) fackförbunden jag granskat kräver att man ska vara medlem i en a-kassa för att kunna få ersättning vid eventuell arbetslöshet. Det kan dock vara en bra idé att även vara medlem i en a-kassa.

Låt oss ta ett räkneexempel för att illustrera varför. Är du även medlem i en a-kassa har du rätt till 80% av din inkomst (upp till 80 000 kronor) vid eventuell arbetslöshet. Utan a-kassa blir den här ersättningen betydligt lägre. Du kan läsa mer om detta på deras officiella hemsida.

I övrigt kräver inkomstförsäkringen att du ska ha varit medlem i 12 månader för att få ersättning. Du får inte heller ha fyllt 66 år. Försäkringstiden är i regel mellan 150 och 250 dagar beroende på vilken typ av löptid du väljer.

Bli medlem nu

Är ledarna ett bra fackförbund – sammanfattning

Ledarna är ett fackförbund som har goda omdömen och som erbjuder en rad olika förmåner till sina medlemmar. I jämförelse med konkurrenterna står man sig också bra. Den största konkurrenten är förmodligen Unionen Chef. Ledarna har dock enligt mig ett bättre utbud, även om det ska tilläggas att Unionen Chef är en konkurrent som erbjuder likvärdiga förmåner. Unionen har även skapat ett förbund inom förbundet för att kunna skapat ett mer specifikt utbud.

Övrigt om fackförbundets historia

Det som senare skulle bli Ledarna bildades år 1905. Organisationen gick tidigare under namnet Sveriges Arbetsledareförbund, som ofta förkortades till SALP. Idag har man sitt huvudkontor på S:t Eriksgatan i Stockholm. Organisationen har runt 95 000 medlemmar som är uppdelade i 17 olika branschföreningar. De är även det enda fackförbundet som jag känner till som helt saknar centralorganisation (centralorganisationer i Sverige är främst Saco, LO och TCO). Detta betyder bland annat att de står fria att själva ta viktiga beslut. Vidare betecknar man sig vara helt partipolitiskt oberoende.

Under 2019 hamnade man rejält i blåsväder. Aftonbladet rapporterade att de hade använt pengar till att finansiera lyxresor. Efter avslöjandet rapporterade Ekot att 300 medlemmar hade lämnat förbundet. En del av resorna hade kostat så mycket som 90 000 kronor per person. Några av deras anställda hade även tagit med anhöriga på dyra resor, bland annat till Sydeuropa och USA. Sist men inte minst rapporterade Aftonbladet att det hade förekommit väldigt generösa villkor för vissa anställda. Detta handlade främst om dyra bilar och höga löner.

Jag anser personligen att detta är allvarliga problem. Ledarna har dock vidtagit åtgärder och deras VD avskedades i samband med dessa avslöjanden. Detta är dock inte ett unikt problem. Det räcker med att googla på liknande skandaler inom fackförbund, det har nämligen förekommit liknande incidenter inom de flesta fackliga organisationerna. Det absolut viktigaste i den här skandalen är att de vidtog åtgärder och ändrande sin policy.

Sammanfattning

Jag hoppas att du som har läst artikeln fått en bättre kunskap om Ledarna. Jag som skrivit artikeln har försökt vara så konsekvent som möjligt, där jag även lyft negativa aspekter med förbundet. Ifall du har några frågor är du mer än välkommen att ställa dessa i kommentatorsfältet. Jag representerar dock inte något fackförbund officiellt. Specifik frågor om huruvida du kan bli medlem eller inte bör du således ta med förbundet.

Ansök om medlemskap här