Ledarna eller Vision? Analys och recension

Källa SCB. Inlägget innehåller annonslänkar från Adtraction.

Vem kan bli medlem i Ledarna?

Du kan bli medlem i ledarna om du innehar en chefsposition. Detta är egentligen det enda kravet.

Du kan arbeta både i privat- och offentlig sektor. Du kan exempelvis vara mellanchef, VD eller verksamhetsledare.

I dagsläget har man nästan 100 000 medlemmar.

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken bransch du är verksam inom. Avgiften är i regel mellan 320 och 360 kr.

Exempel 1: Du får betala 329 kronor per månad om du är verksam inom bank och finans.

Exempel 2: Du får betala 334 kronor om du är verksam inom kriminalvården.

Du kan räkna ut din eventuella medlemsavgift på deras hemsida genom att endast uppge vilken bransch du är verksam inom. 

Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Mer om detta senare.

Vem kan bli medlem i Vision?

Vision har under de senaste åren breddat sin verksamhet. De välkomnar medlemmar från en rad olika branscher och sektorer.

Du kan vara verksam inom både privat- och offentlig sektor. Du kan vidare vara anställd på heltid eller deltid.

En del av deras verksamhet riktar sig endast mot chefer. De har i dagsläget cirka 15 000 medlemmar som innehar en chefsposition.

Medlemsavgifterna varierar, främst beroende på din lön. Om du tjänar över 23 649 kronor per månad är medlemsavgiften 419 kronor inklusive a-kassa.

Tilläggas bör att du får rabatt på månadsavgiften om du är under 30 år gammal. Du betalar i detta fall endast 100 kronor per månad under de första 12 månaderna.

Förmåner hos Ledarna

Recension av förmåner
  • Inkomstförsäkring
  • Stöd i arbetslivet
  • Kurser och statistik
4.2

1. Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är förmodligen den största förmånen. Du får nämligen tillgång till en inkomstförsäkring utan att behöva vara medlem i a-kassan.

Alla fackförbund som jag hittills har granskat er bjuder endast inkomstförsäkring till den som även är medlem i en a-kassa.

Den här inkomstförsäkringen gäller den som har varit medlem i minst 12 månader. Du får inte heller ha fyllt 65 år. Du kan som längst få ersättning i 180 dagar.

De olika ersättningsnivåerna finns specificerade på deras hemsida.

ledarna-eller-vision

Det bör dock tilläggas att din eventuella arbetslöshetsersättning skulle bli högre om du också är medlem i en a-kassa. Detta skulle även kunna ge dig tillgång till en längre ersättningsperiod.

2. Stöd i yrkeslivet

Deras nischade verksamhet har skapat en god förståelse för chefens dagliga utmaningar. Som medlem kan du därför få stöd och rådgivning inom tre olika områden. De har tre telefonnummer som finns tillgängliga för medlemmarna under vardagar.

Det första området omfattar dina dagliga utmaningar i arbetslivet. Det kan exempelvis handla om perspektiv på tuffa beslut som du står inför.

Det andra området har ett mer generellt perspektiv på din yrkesroll. Det kan exempelvis handla om dina funderingar kring din roll som ledare eller hur du ska utveckla ditt chefskap.

Det sista numret behöver inte alls vara arbetsrelaterat. Du kan vända dig hit om det finns saker i ditt liv som inte fungerar som de ska. Det kan exempelvis handla om stress, prestationsångest eller ångestrelaterade problem.

3. Lönestatistik

Chefslönsstatistik finns tillgängligt för en rad olika branscher och för en rad olika befattningar.

Du kan alltså med fördel jämföra din lön med andra chefer inom samma eller en annan bransch. Detta kan du sedan använda som en morot till att ta nästa steg i din karriär. Du kan även använda den här lönestatistiken som argument vid ditt lönesamtal.

4. Kurser

Slutligen bör det nämnas att Ledarna anordnar kurser och seminarier på ett 20-tal olika orter runt om i landet.

Kurserna har nästan alltid ett fokus på din roll som chef. Det finns även seminarier och workshops. Detta är om inte annat ett utmärkt tillfälle för dig att bygga vidare på ditt professionella nätverk.

Förmåner hos Vision

1. Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är även här en solid medlemsförmån. Du måste visserligen vara medlem i a-kassan för att få tillgång till inkomstförsäkringen. Den totala medlemsavgiften blir dock bara cirka 420 kronor (fackförbund+a-kassa).

Inkomstförsäkringen omfattar 80% av din inkomst före skatt för en lön upp till 100 000 kronor per månad. Du får ersättning i upp till 160 dagar.

Ersättningen omfattar alla typer av anställningsformer. Du behöver således inte vara fastanställd.

2. Vidareutbildning

Många medlemsförmåner är inriktade på vidareutbildning. De vill ge medlemmarna verktygen till att ta nästa steg i karriären.

Som medlem kan du få feedback på ditt CV och ditt personliga brev. Du får alltid svar inom ett dygn (vardagar) efter att du har skickat in dina dokument.

Du kan dessutom få hjälp med praktiskt jobbsökande. Detta kan exempelvis inkludera intervjuträning. Träningen sker online och du kan med enkelhet boka en tid på dina sidor.

Det finns ett utbud av kurser i Linkedin. Detta inkluderar även personlig granskning av din profil på Linkedin.

3. Stöd

Samtalsstöd finns tillgängligt för samtliga medlemmar. Den här funktionen håller öppet på vardagar mellan 08:00 och 20:00.

Detta nummer avser egentligen alla frågor du kan tänkas ha. Det kan handla om problem på arbetsplatsen eller i privatlivet.

4. Arbetsrätt

Du har full support från ditt fackförbund vid en eventuell konflikt på arbetsplatsen. Detta kan handla om en rad olika frågor. Du ska alltid kunna vända dig till Vision om du har ett problem gällande din anställning.

Detta är visserligen en förmån som alla fackförbund erbjuder. Vision marknadsför sig dock hårt på den här punkten. De är inte rädda för att gå till Arbetsdomstolen om någon av deras medlemmar har blivit felbehandlade.

De arbetar med arbetsrättsliga frågor på flera olika plan. I ett första steg får medlemmen hjälp på lokalnivå, exempelvis av en ombudsman.

Om problemet ej går att lösa går frågan vidare till huvudkontoret. Organisationen tillhandahåller erfarna jurister inom området. Som medlem ska du därför alltid kunna vara bekväm med din arbetssituation.

Historia

Ledarna

Fackförbundet har funnits i mer än 100 år i olika former. Det första fröet till den nuvarande organisationen togs 1905 i och med bildandet av Norrköpings Verkmästareförening. Bildandet av förbundet skulle underlätta den dåvarande organisationsstyrningen.

Förbundet bytte namn och inriktning flera gånger under de första åren. Ett lite mer bekant namn är Sveriges Arbetsledareförbund som etablerades år 1926. Det här namnet var en klar signal för den riktning man var på väg att ta.

Åren därefter följdes av flera framsteg inom arbetsrätt för tjänstemän. Det togs även flera viktiga steg för att kunna hjälpa chefer som arbetar i offentlig sektor.

1994 kom man att anta det nuvarande namnet. Det tidigare namnet hade spelat ut sin roll, både på arbetsmarknaden och i form av lämpligt namn på ett fackförbund. Det nuvarande namnet inkluderar samtliga arbetstagare som innehar en chefsposition. Det nya namnet lägger också tonvikt på förbundets nisch.

2006 var ett viktigt årtal. Under det här året fick den övergripande organisationen sin första kvinnliga ordförande. Detta är ett steg i rätt riktning ur flera perspektiv. Det är en rekrytering som speglar samtiden, där nästan alla företag strävar efter mångfald. Det gynnar också medlemmarna. Kvinnorna ska givetvis kunna känna sig lika inkluderade som männen.

Vision

Det första fröet till den nuvarande organisationen bildades 1917 i Skåne. De första medlemmarna fanns i tjänstemannasektorn. Man kom dock att inrikta sig på tjänstemän med lägre löner och enklare arbetsuppgifter.

1937 bildade man en lite mer modern version av förbundet. Det nya namnet blev Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. De första medlemmarna kom främst från offentlig sektor, där också kyrkan var inkluderad. Med tiden har man fått fler medlemmar från den privata sektorn.

Dagens organisation består av nästan 200 000 medlemmar. De har med andra ord en maktfaktor vad gäller opinionsbildning och dylikt. De innehar ett medlemskap i den övergripande organisationen TCO (Tjänstemännens centralorganisation). Exempel på andra medlemmar i TCO är Unionen och Journalistförbundet.

I ärlighetens namn kan deras organisationsstruktur var rätt luddig. Det framgår inte någonstans vilken yrkesgrupp de egentligen vänder sig till. Det finns dock en rad olika yrken representerade i deras organisation. Exempel på yrken är chefer, ingenjörer och administratörer.

Framtiden för fackförbunden

Det är ingen hemlighet att den fackliga organiseringen har minskat i Sverige. Många tror att facken mer eller mindre har spelat ut deras roll. Detta är inte sant. Många fackförbund är med och förhandlar om löner enligt kollektivavtal. Detta påverkar flera miljoner svenska arbetstagare.

De fackliga organisationernas status i samhället har trots detta devalverats. Förr i tiden var det nästintill obligatoriskt att vara organiserad. Idag nöjer sig många med att vara med i a-kassan, eller att helt och hållet stå utan skydd.

Det finns flera anledningar till att vara organiserad. Den främsta anledningen är förmodligen den arbetsrättsliga tryggheten som ett medlemskap garanterar. Du behöver aldrig vara rädd för att bli avskedad på felaktiga grunder om du innehar ett medlemskap.

Ur ett större perspektiv blir det dock mer problematiskt. Kollektivavtalen reglerar som sagt mångas löner och facken kämpar nästan alltid för att uppnå sjysta löner. Många förhandlare har ett rykte om sig att vara hårda och ovilliga att gå med otillräckliga lönehöjningar från arbetsgivare.

Låt oss säga att facken fortsätter att tappa medlemmar. I längden innebär detta att kollektivavtalen kommer vara ett minne blott. Vem ska då verka för sjysta löner? En farlig men inte helt osannolik lösning är att vi istället får minimilöner.

Detta skulle vara mycket olyckligt för en stor del av de svenska arbetarna. Det skulle nästan med säkerhet innebära drastiskt sänkta löner. Vi måste komma ihåg att det alltid finns någon som verkar för sjysta löner i det dolda. I många fall är det facken som driver på det här arbetet.

I Sverige kan man leva ett relativt gott liv på lönerna inom de allra flesta branscherna. Detta har inte blivit en verklighet på grund av slumpen. Det har under många år funnits organisationer som har kämpat för att detta ska bli verklighet.

Ett större perspektiv

Du kanske tänker att detta inte kommer drabba dig? Den här artikeln handlar trots allt om Ledarna och Vision. Två solida fackförbund som gör ett gott arbete för sina medarbetare. Två förbund som vänder sig till dig som har gjort karriär.

Det kan mycket väl vara så att du inte kommer att hamna i en situation där du får din lön reglerad av en tredje part. Ur ett annat perspektiv är ingen utav oss immun mot att hamna på en dålig plats i livet. Vi kan exempelvis bli sjuka och tappa vår arbetsförmåga.

Du kommer alltid att verka för en sjyst arbetsmarknad så länge du är fackligt organiserad. Vissa organisationer gör mer än andra. I slutet av dagen vill dock alla verka för sina medlemmar och deras intressen.

Den förra regeringen förde diskussioner gällande att minska skyddsnätet i LAS. Detta skulle skapa en otrygg arbetsmarknad, även om du själv ser fördelarna med mer flexibla anställningar. Statistiken ser dock annorlunda ut. Länder som har flexibla anställningar karaktäriseras i regel alltid av missnöjda arbetstagare.

Det ger arbetsgivaren stora friheter till att favorisera och bestämma helt på egen hand vilka som är önskvärda. Ibland kommer man inte överens, detta är något som alla har erfarenhet av, både i privat- och arbetslivet. När detta sker i arbetslivet ska man inte bara kunna bli sparkad utan ersättning. Det skulle skapa väldigt godtyckliga villkor.

En stark organiseringsgrad hos den svenska befolkningen motverkar dessa nedmonteringar av arbetsvillkoren. Det kommer som sagt alltid finnas någon som kämpar för våra rättigheter om vi fortsätter att vara medlemmar.

Sammanfattning

Ett medlemskap innefattar inkomstförsäkring, stöd i arbetslivet och verktyg för att förbättra dina karriärsutsikter. Det finns en rad olika förbund att välja mellan. I den här artikeln har jag presenterat Vision och Ledarna. Deras organisationer bär på en lång historia.

De har en stor kunskap om de verktyg som deras medlemmar är i behov av. En av dessa organisationer är väldigt nischad och de inriktar sig bara mot chefer. Ledarna är därför ett bra alternativ för dig som vill fortsätta att vara chef under hela ditt arbetsliv.

Vision är kanske inte lika tydliga i sin medlemsstruktur. De har dock cirka 200 000 medlemmar. De bär vidare på en historia som innefattar många viktiga framsteg på den svenska arbetsmarknaden. Lägg därtill att deras förbund är tillräckligt stort för att stödja olika typer yrken och positioner.

Du bör definitivt införskaffa ett medlemskap i ett förbund. Vilket du väljer är dock upp till dig. Jag har listat flera förmåner. Jag har även pratat om vikten av att vara skyddad på arbetsmarknaden. Du som arbetstagare bör alltid vilja verka för sjysta villkor.

Om du vill ha en extra inkomstförsäkring kan du införskaffa ett medlemskap i en a-kassa. Det finns flera olika att välja på. Tänk dock på att vissa förbund endast tillåter vissa a-kassor.

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något.

Kommentera