Ledarna eller Sveriges Ingenjörer – Jämförelse

Källa SCB. Inlägget innehåller annonslänkar från Adtraction.

Ledarna – Introduktion

Ledarna profilerar sig som Sveriges enda fackförbund som är helt nischat mot chefer. De har strax under 100 000 medlemmar och organisationen har under de senaste åren haft en god medlemstillväxt.

Deras förbund saknar politiskt ställningstagande och de står inte under någon centralorganisation. Detta gör så att de själva kan ta beslut gällande verksamhetens inriktning. Exempel på centralorganisationer i Sverige är LO och SACO.

I jämförande syfte kan vi konstatera att Sveriges Ingenjörer innehar ett medlemskap hos SACO.

Förmåner i punktform

Förmåner
 • Inkomstförsäkring
 • Chefscoaching
 • Arbetsrätt och utbildning
4.3

Summary

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken bransch du är verksam inom. Du får räkna med att betala mellan 320 och 360 kronor. Du kan själv räkna ut din eventuella månadsavgift på deras officiella hemsida genom att endast uppge ditt verksamhetsområde.   

Inkomstförsäkringen som fackförbunden erbjuder kommer i regel med ett krav på medlemskap i en a-kassa. Detta är inte fallet hos Ledarna. De erbjuder inkomstförsäkring oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.

I det grundläggande medlemskapet ingår det en försäkring av din inkomst. Det ska dock tilläggas under den här kategorin att din ersättning skulle bli högre om du även är medlem i a-kassan. Maxbeloppet är i skrivande stund ungefär 80% av 80 000 kronor per månad om du är medlem i a-kassan.

De exakta ersättningsnivåerna finns specificerade på deras hemsida.

Chefscoaching är en annan medlemsförmån. Den här förmånen är uppdelad i tre olika delar. Uppdelningen är gjord i syfte att stärka dina egenskaper i din roll som chef.

Den första delen avser rådgivning för de problem och utmaningar som du kan stöta på i din yrkesroll. Det kan exempelvis handla om hjälp med att lösa ett specifikt problem på arbetsplatsen. Personen du får prata med har själv praktisk erfarenhet av chefsyrket.

Den andra delen är coaching, där du kan få insikter i hur du ska utveckla dina egenskaper som chef. Det kan exempelvis handla om idéer som hjälper dig att hantera olika situationer.

Den sista delen avser både ditt privatliv och yrkesliv. Organisationen tillhandahåller psykologer som kan hjälpa dig när livet inte riktigt fungerar som det ska. Du har rätt till 3 sådana samtal per år. Samtalen sker under sekretess och tjänsten finns tillgänglig 365 dagar om året.

Utbildning är den tredje medlemsförmånen vi kommer att beskriva i den här artikeln. Ledarna tillhandahåller olika utbildningsformer, bland annat frukostföreläsningar och heldagskurser. Det finns exempelvis specifika utbildningar avsedda för en specifik bransch. Det finns även allmänna ledarskapsutbildningar.

I skrivande stund hålls utbildningarna på ett tiotal olika orter.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften varierar beroende på den bransch du är verksam inom. I skrivande stund kostar det mellan 320 och 360 kronor att bli medlem.

Avgiften är uppdelad mellan inkomstförsäkring och medlemskapsavgift till en branschförening. Den större delen av avgiften går dock till att försäkra din inkomst.

Du kan bli medlem oavsett om du arbetar i privat- eller offentlig sektor. Förbundet har inte heller något krav på utbildningsnivå.

Det tåls att poängteras igen att avgiften inte innefattar något medlemskap i en a-kassa.

Som vi tidigare har nämnt handlar det om att göra en avvägning om ersättning vid eventuell arbetslöshet. Inkomstförsäkringens månadsbelopp utan ersättning från a-kassan är dock solid i jämförelse med andra förbund.

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer har mer än 150 000 medlemmar. Organisationen konsoliderades för cirka 10 år sedan när två förbund som organiserade ingenjörer gick samman. Deras nuvarande organisation ansvarar för en rad olika kollektivavtal i en rad olika verksamhetsområden.

Förbundet har vidare profilerat sig som en nischad organisation som ofta bedriver opinionsbildning inom medlemmarnas verksamhetsområden. De utgår i regel från ett större perspektiv när de främjar medlemmarnas intressen, bland annat genom att se på Sveriges handel med andra länder. Många av medlemmarna är nämligen verksamma inom internationella företag.

Samtliga medlemmar har en akademisk examen. Det är alltså ett krav för medlemskapet att vara akademiskt skolad.

Förmåner i punktform

 • Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. De har en högre ersättningsnivå än Ledarna, som omfattar 80% av din lön (per månad) med ett maxbelopp om 100 000 kr. För att få tillgång till den här försäkringen måste du dock inneha ett medlemskap i en a-kassa.
 • Som medlem måste du, om du vill ha tillgång till inkomstförsäkring, välja Akademikerna som din a-kassa. Varför måste du ha ett medlemskap i en specifik a-kassa? SACO organiserar en egen a-kassa. De kan därför på ett relativt smidigt sätt baka in ersättningen med de olika förbunden inom deras centralorganisation.
 • Sveriges Ingenjörers kollektiva organisering ger dig möjlighet till att fokusera på ditt jobb. Förbundets storlek har gjort så att man finns representerade på många arbetsplatser. De kan hjälpa dig med alla arbetsrelaterade frågor du kan tänkas ha, bland annat gällande lön och villkor.
 • Inom den här kategorin lyfter de även sin erfarenhet inom dessa frågor. Organisationen har en lång erfarenhet av att förhandla med arbetsgivare. Som medlem har du alltid rätt till stöd gällande LAS-relaterade frågor. Skulle du exempelvis hamna i en konflikt på arbetsplatsen står förbundet för alla kostnaderna i en eventuell rättegång.
 • Även hos Sveriges Ingenjörer finns det stöd för karriärutveckling. Inom den här kategorin ryms en rad olika förmåner. Exempelvis kan du få hjälp med att utforma ett korrekt CV. Du kan även få hjälp med utforma ett Linkedin-konto samt tips och råd inför en eventuell intervju. Förbundet organiserar vidare ett antal olika nätverk som ger dig möjligheten till att utöka ditt eget kontaktnät.
 • Sist men inte minst bör det nämnas att medlemmarna har tillgång till patentrådgivning. Du kan alltså få tillgång till en person att bolla idéer med samt undersöka vad som gäller kring din idé sett ur ett juridiskt perspektiv. Förbundet har även avtal med andra organisationer inom den här frågan.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 240 kronor per månad. Till detta tillkommer en kostnad om 110 kronor för medlemskap i a-kassan. Den sammanlagda avgiften blir därmed 350 kronor.

Det finns även rabatterade medlemsavgifter för den som nyligen har tagit sin examen eller för den som är doktorand eller student.

Du kan också få en lägre avgift om du befinner dig i en tillfällig livssituation, som gör att du inte tjänar tillräckligt med pengar. Det kan exempelvis handla om arbetslöshet, tjänsteledighet eller föräldraledighet.

Du kan slutligen stanna inom förbundet efter att du har gått i pension. Avgiften blir då avsevärt lägre och du behåller de flesta av dina förmåner som du hade som arbetande medlem.

Övrig information

Ditt val av fackförbund kan baseras på en rad olika faktorer.

 • Kostnadsmässigt är de två förbunden likvärdiga. Ledarna är lite billigare om man ser till deras förmånliga inkomstförsäkring. Sveriges Ingenjörer har dock flera typer av medlemskapsvarianter. Du kan med andra ord stanna inom organisationen även om din karriär tar en ny vändning.
 • Vad är dina mål i karriären? Vill du bli chef eller egenföretagare? Deras respektive förmånsutbud har olika fokus. Som eventuell medlem bör du ta ett beslut utifrån dina egna intentioner i arbetslivet.
 • Vill du själv vara fackligt organiserad? Även här kan ditt val av förbund spela in. Du kanske vill bedriva opinionsbildning inom ett specifikt tekniskt område, alternativt skapa ett stort personligt nätverk med olika typer av chefer.

Ur ett annat perspektiv kan båda organisationerna erbjuda dig likvärdiga förmåner.

 • Ett exempel är behovet av ett bollplank. Ibland kan det vara skönt att rådgöra med någon gällande sin arbetssituation. Fackförbunden är experter på dessa frågor. Du kan därför leva med vetskapen om att du alltid kan få konkreta svar på frågor gällande din arbetssituation.
 • Vad händer egentligen om det uppstår en konflikt på arbetsplatsen? LAS är en omfattande lag som skyddar dig som anställd. Det är dock en bred lag med en rad olika prejudikat. Om du hamnar i en konflikt på arbetsplatsen kan du med enkelhet lämna över ansvaret till facket.
 • Inkomstförsäkringen, som kommer med olika villkor, är dock en gemensam faktor i den här jämförelsen. Alla kan hamna i en situation där man blir arbetslös. Det sägs även att det är svårare att hitta ett arbete när man är arbetslös i jämförelse med om man byter jobb från en befintlig anställning.
 • Inkomstförsäkringen ger dig ett skydd under cirka 6 månader. Du hinner under den här tiden förhoppningsvis hitta ett nytt arbete.

En mer negativ bild

Ledarna hamnade i rejält blåsväder under 2019 på grund av förvaltningen av medlemmarnas pengar. Det var Aftonbladet som genomförde granskningen av deras verksamhet. Flera hundra medlemmar begärde utträde efter avslöjandena.

 • Bakgrunden till granskningen är organisationens dyra resor. De rapporteras bland annat om resor till USA som har kostat mer än en miljon kronor, där facktopparna bland annat bodde på lyxhotell och köpte förstaklassbiljetter för resan. I anslutning till detta har en del anställda använt sig av lyxiga tjänstebilar.
 • Deras interna utbildningsdagar har ofta förlagts utanför Sveriges gränser. Ett exempel är en utbildning som gick av stapeln på en populär turistort i södra Europa.
 • Det har även framkommit uppgifter som vittnar om en bristfällig hantering av före detta anställda inom förbundet. En tidigare VD har bland annat åkt på semester med sin familj och låtit organisationen stått för kostnaderna.
 • En tidigare VD har även kunnat ta ut en ersättning om fyrtio miljoner kronor för sitt arbete under en sexårsperiod.
 • Aftonbladet menar att deras kultur har bidragit till det oansvariga lekandet med medlemmarnas pengar. Deras arbetsmetoder har inte varit lämpliga för ett fackförbund.

Ledarna sparkade sin VD efter dessa avslöjanden och lovade även att förvalta medlemmarnas pengar på ett bättre sätt.

 • Ledningen har tagit fram konkreta åtgärder för hur de i framtiden ska arbeta med förbundets utgifter.
 • De har dock ingen avsikt att redovisa för de tidigare kostnaderna som de bland annat har använt till lyxresor. De menar att den här typen beteende inte ska förekomma i framtiden.

Den storm som bildades under 2019 verkar dock ha lagt sig. Konkreta åtgärder har vidtagits för att detta inte ska upprepas. Det är emellertid oroväckande att den här typen av ansvarslöshet har funnits inom organisationen.

Nyanserad bild fortsättning

Ledarnas fall kan betraktas som ett extremt exempel. Detta är dock inte ett isolerat fall av den här typen av beteende. Många andra fackförbund har nämligen blivit granskade för samma typ av beteende.

Även Sveriges Ingenjörer har haft sin beskärda del. Tidningen Arbetet har granskat deras förbundsdirektör och dennes avtal. Vid granskningen kom det fram att dennes lön är betydligt högre än löner för samma position hos branschkollegor.

I lönen ingår det även en rad olika försäkringar och fri tillgång till att välja en egen tjänstebil. I anslutning till detta finns goda möjligheter till att gå i pension vid 60 års ålder med hög lön.

Direktören kommer vidare att behålla sin lön under 4 år efter att denne slutat, oavsett om det sker självmant eller om förbundet avslutar anställningen.

Ersättningen finns inte att utläsa i deras årsredovisning. Man har av någon anledning valt att kombinera siffrorna för samtliga personer i styrelsen. Utan granskningen hade således inte de korrekta siffrorna nått dagens ljus.

Personen själv anser att det är viktigt att årsredovisning och siffror kommuniceras utåt, även om vissa detaljer inte måste kommuniceras utåt på grund av sekretess och integritet.

Tidningen har diskuterat detta med andra medlemmar i styrelsen som känner ett obehag inför situationen. Det är svårt att argumentera för hans lön.

Slutligen bör det tilläggas att direktören i fråga har arbetat på samma position i mer än 10 år. Röster har höjts om huruvida den här personen är rätt man att driva förbundet framåt.

Många saker har hänt sedan den här personen började på sin position. Kommunikationssamhället är nu mer välutvecklat och den digitala aspekten av ingenjörens vardag har blivit mer och mer viktig.

Under hans tid som direktör verkar det inte ha skett någon granskning av hans prestation. Hans anställningsavtal går inte heller att omförhandla.

Sammanfattning

Det verkar med andra ord som att Sveriges Ingenjörer har ett problem sett till deras rigida organisationskultur. Detta är dock endast en sida av problemet. Det finns säkerligen andra aspekter där förbundet bedriver god opinionsbildning för sina medlemmar. Du kan med andra ord bilda dig en egen uppfattning om deras arbete och vad deras organisation kan göra för just dig.

Läser man olika recensioner på nätet framgår det rätt tydligt att Sveriges Ingenjörer överlag utför ett väldigt bra arbete.

Samma sak gäller för Ledarna. Deras organisation hade stora problem under 2019, och kritiken var befogad. Medlemstappet har dock slutat, vilket får betraktas vara ett bevis på att medlemmarna har förtroende för den nya ledningen. Du får även här bilda dig en egen uppfattning om deras verksamhet.

Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att båda facken har ett bra förmånsutbud. Medlemsavgifterna är inte heller särskilt höga med tanke på vad du kan få i utbyte. Du bör också tänka på att avgiften innefattar rättsligt skydd om du får problem med din anställning. Lägg därtill att du försäkrar din inkomst.

Kommentera