Ledarna eller Skolledarna – Skillnader och förmåner

Källa SCB. Artikeln innehåller annonslänkar från Adtraction.

Vem kan bli medlem i Skolledarförbundet?

Du kan ansöka om medlemskap om du innehar en chefsposition inom utbildningsväsendet. Förbundet har cirka 7500 medlemmar. Medlemmarna är utspridda på en rad olika orter i vårt avlånga land.

Medlemsavgiften är för närvarande 335 kronor per månad. Det bör tilläggas att du kan få rabatt på medlemsavgiften om du är sjukskriven, föräldraledig, tjänstledig eller arbetslös.

Om du exempelvis blir sjukskriven på heltid kommer du endast att behöva betala 165 kronor per månad.

Tillkommer det några avgifter? Om du vill få tillgång till inkomstförsäkringen måste du även vara medlem i en a-kassa. Svaret är således ja.

Det tillkommer en avgift på 110 kronor per månad för medlemskap i Akademikernas a-kassa.

Vem kan bli medlem i Ledarna?

Detta fackförbund välkomnar alla typer av chefer, oavsett verksamhetsområde. Deras organisation har idag cirka 95 000 medlemmar. Organisationen finns i princip representerad på samtliga orter.

Medlemsavgiften varierar mellan 320 och 360 kronor per månad. Varför varierar medlemsavgiften? Ledarna har något man kallar för branschföreningsavgift.

Det finns cirka 30 olika branschföreningar inom organisationen. Samtliga branschföreningsavgifter skiljer sig från varandra. Nedan följer två exempel på medlemsavgifter.

  1. Verksam inom privat utbildningssektor: Medlemsavgift 329 kronor per månad.
  2. Verksam inom offentlig utbildningssektor: Medlemsavgift 333 kronor per månad.

Hela listan finns tillgänglig på deras officiella hemsida.

Tillkommer det några avgifter? Nej, inkomstförsäkring inkluderas i medlemskapet. Detta är att betrakta som Ledarnas största styrka. Det är ovanligt att inkomstförsäkring inkluderas utan krav på medlemskap i en a-kassa.

Ledarnas medlemsförmåner

Recension i punktform
  • Inkomstförsäkring
  • Karriär
  • Stöd och utbildning
4.3

1. Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är som jag redan har nämnt den största medlemsförmånen. Du får tillgång till inkomstförsäkring om du har varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Du får inte heller ha fyllt 65 år. Det finns inget krav på att vara medlem i en a-kassa.

Ledarna-eller-skolledarna

Finns det någon nackdel med deras inkomstförsäkring? Svaret är i de allra flesta fallen nej. Det bör dock tilläggas att du kan höja din arbetslöshetsersättning om du också är medlem i en a-kassa. Du får i dessa fall ersättning från både förbund och a-kassa.

Det kan skilja några tusenlappar per månad beroende på din inkomst. Du kan se grafer för de olika nivåerna på deras hemsida.

2. Stöd i yrkesrollen

Deras organisation är helt nischad mot chefer. Detta innebär att medlemsförmånerna är helt inriktade mot dig som innehar en chefsposition. Man har därför tagit fram olika former av chefsstöd till sina medlemmar.

Du kan exempelvis kontakta förbundet när du står inför ett tufft beslut. Du kan i dessa fall få tips och råd av en person som själv befunnit sig i samma position. Den här personen kan även fungera som ett bollplank.

Du kan också få hjälp med att utveckla din roll som ledare. Det kan exempelvis handla om att du vill få mer kunskap inom ett visst område.

Slutligen kan du också få hjälp av förbundet när du inte mår bra. Det kan exempelvis handla om saker i ditt privatliv som inte fungerar. Du kan i dessa fall få prata med en psykoterapeut (kostnadsfritt) som kan hjälpa dig att komma vidare i livet.

3. Lönestatistik

Varje år samlar man in löner från sina medlemmar. Dessa löner grupperas sedermera efter bransch, yrke och position. Dessa löner publiceras på deras interna hemsida.

Som medlem kan du med andra ord ta del av en omfattande lönestatistik. Du kan exempelvis använda den här statistiken som argument för att höja din egen lön. Tilläggas bör också att det alltid är kul att se vad andra personer inom samma bransch eller yrke tjänar.

Den senaste databasen inkluderar cirka 30 000 löner.

4. Utbildning

Organisationen anordnar många olika utbildningar varje år. Lägg därtill att dessa utbildningar äger rum på ett 20-tal olika orter runt om i vårt avlånga land.

Man anordnar bland annat frukostföreläsningar och seminarier. Man anordnar också utbildningar med ett specifikt tema. Det kan exempelvis handla om ledarskapsutmaningar inom det privata näringslivet.

Det finns ett schema över kommande utbildningar på deras hemsida (interna sidor).

Skolledarnas medlemsförmåner

1. Inkomstförsäkring

Även här bör inkomstförsäkringen betraktas som en stark medlemsförmån. Du måste dock vara medlem i en svensk a-kassa för att få ersättning. Det verkar som att du kan välja a-kassa efter egen preferens. Förbundet skriver dock på sin hemsida att ”du bör gå med i akademikernas a-kassa”. Detta verkar dock endast vara en rekommendation till följd av ett samarbete med akademikernas a-kassa.

Ett medlemskap i en svensk a-kassa kostar mellan 100 och 150 kronor per månad. Medlemsavgifterna varierar beroende på inkomsttak och ersättningsdagar.

För att vara behörig för ersättning ska du ha varit medlem i förbundet och a-kassan i minst 12 månader. Du får inte heller ha fyllt 62 år.

2. Möjlighet att påverka

Ledarna är ett nischat förbund. Skolledarna är i sin tur ett väldigt nischat förbund. Medlemmarna är endast verksamma inom utbildningsväsendet. Du har därmed större möjlighet till att påverka arbetsvillkoren för er som är verksamma inom de svenska skolorna.

7500 medlemmar kanske inte låter som en särskilt hög siffra. Om man sätter det i rätt kontext är det dock en hög siffra. Du får tänka på att samtliga 7500 medlemmar har gemensamma utmaningar vad gäller arbetsvillkor och dylikt.

Ni kommer med stor sannolikhet få gehör för era idéer om ni går samman.

3. Stöd i yrkeslivet

Du kan räkna med att få bra stöd i yrkeslivet. Du kan även räkna med att få konkreta svar på dina frågor om din yrkesroll. De som arbetar inom förbundet är experter på arbetsvillkor inom utbildningsväsendet.

Som medlem kan du enkelt ta reda på om din arbetsgivare agerar på ett korrekt sätt, oavsett om du arbetar inom offentlig- eller privat sektor. Du kan vidare få extrastöd om din arbetsgivare saknar kollektivavtal eller om ni tillämpar individuella lönesamtal.

4. Förmånliga baklån

Det finns förmånliga banklånsrabatter att ta del av. Den första delen handlar om prisreduktioner på lån hos Danske Bank. Som medlem får du bland annat tillgång till lägre lånevillkor för bolån och fordon.

Du får dessutom tillgång till förmånliga lånevillkor hos samtliga svenska storbanker.

Slutligen bör det nämnas att det finns ett samarbete med försäkringsförmedlaren IF. Du kan få förmånliga försäkringspremier inom en rad olika områden. Detta inkluderar bland annat personförsäkringar för dig och din familj.

Du får dessutom en rabatt på 15% om du väljer att teckna bostadsförsäkring hos IF.

Övrigt

Hur ska jag tänka när jag väljer fack?

Det finns över 50 fackförbund idag i Sverige. Den siffran kan nästan vara överväldigande när man själv överväger sina möjligheter. En historisk kontext kan dock hjälpa dig att förstå varför det finns så många olika alternativ.

Sverige är i viss mån fortfarande kollektivavtalens land. Förr i tiden fanns det dock fler kollektivavtal. Detta var nästan kutym i samtliga branscher. Som anställd behövde man således inte fundera särskilt mycket på vilket alternativ man skulle välja.

IF Metall är ett bra exempel på detta. De organiserade i princip samtliga arbetare som var verksamma inom industrisektorn. Den svenska industrisektorn är fortfarande stark. Den sysselsätter dock betydligt färre människor idag än för 30 till 40 år sedan.

IF Metall hade nästintill patent på att organisera industriarbetare. Som nyanställd var det bara att börja betala medlemsavgiften. Individen gavs med andra ord inte särskilt många alternativ. IF Metall kunde därför teckna kollektivavtal för en rad olika människor.

Med tiden kom dock den svenska arbetsmarknaden att förändras. Småföretagarna ökade i antal för varje år. Samtidigt tillkom det nya branscher, inte minst inom tjänstesektorn, som inkluderade nya yrkesroller. Detta minskade bland annat antalet kollektivavtal. Det skapade också mindre trygga anställningar.

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits nischade fack. Dessa fack fick vind i seglen när den svenska arbetsmarknaden förändrades. Fler arbetare såg fördelen i att vara organiserade med människor i samma bransch.

Man kunde även se fördelar med att vara med i mindre organisationer. Organisationsdemokratin blev i och med detta större och varje individuell medlem fick större möjlighet till att påverka utvecklingen inom sin bransch.

Det är därför inte svårt att förstå varför exempelvis Ledarna arbetar i medvind. De representerar en rad yrkesverksamma medlemmar som i mångt och mycket har samma mål – bli bättre chefer och göra karriär.

Otrygga anställningar

De otrygga anställningarna har ökat och fortsätter att öka. De exakta siffrorna för detta varierar beroende på vilken källa du konsulterar. Samtliga rapporter vittnar dock om samma trend. Lägg därtill att dessa otrygga anställningar förmodligen kommer att fortsätta öka.

Detta är kanske inte ett jättestort problem för dig som innehar en chefsposition. Chefspositioner präglas i regel av trygga anställningsformer i form av tillsvidareanställningar. Konjunktur och andra omvärldsfaktorer kan dock leda till arbetslöshet.

I skrivande stund genomlider vi en viruskris som kan leda till en lågkonjunktur. I dessa fall kan företag permittera sina anställda. Min poäng är därför att man som anställd aldrig kan vara säker på att ens jobb kommer att finnas kvar om 5 eller 10 år.

Inkomstförsäkringen har därför blivit en väldigt viktig medlemsförmån för facken. Det är förmodligen den allra viktigaste medlemsförmånen. Jag har av den anledningen beskrivit dess villkor i detalj i den här artikeln. Jag har dessutom lyft de kriterier som du måste uppfylla för att vara berättigad ersättning.

I ljuset av detta har allt fler svenska löntagare valt att endast vara medlem i en a-kassa. Detta medlemskap är billigt, ofta 100 kronor per månad, och ersättningen räcker för att betala räkningarna för den som har blivit arbetslös.

Samtidigt vill jag poängtera att ersättningen från a-kassan ofta är låg. Det handlar kanske om 15 000 kronor per månad efter skatt. Detta räcker som sagt till att betala räkningarna och betala för mat. Det brukar dock inte bli särskilt mycket över.

Av den anledningen är det en bra idé att vara medlem i exempelvis Skolledarna. Deras inkomstförsäkring ger dig större marginaler vid arbetslöshet. Exakt hur mycket extra du kan få varierar beroende på ett antal olika faktorer. Jag väljer därför att hänvisa dig till deras hemsida om du vill lära dig mer.

Påverka sin arbetssituation

Många vill kunna påverka sin arbetssituation. Detta är förmodligen den viktigaste faktorn efter säkrad inkomst vid arbetslöshet. Att påverka sin arbetssituation kan både vara svårt och komplext. Ibland är det enkelt om man jobbar för ett mindre företag med en decentraliserad organisationshierarki.

Detta är dock sällan fallet inom skolväsendet. Det finns ofta strikta riktlinjer för hur man ska jobba och under vilka tider. Skolverket reglerar bland annat hur undervisningen ska se ut och hur eleverna ska examineras. Arbetssättet är kanske inte möjligt att påverka. Hur mycket du ska jobba är dock möjligt att påverka.

Vi läser ofta om lärare som arbetar under ständig stress. Tiden räcker inte till och detta leder till att många lärare tappar kontrollen. Det kan också leda till utbrändhet och depressioner. Det verkar som att det behövs fler lärare inom privat- och offentlig sektor. En del samhällsinstitutioner försöker ständigt lyfta frågan om bättre villkor för lärare.

Det är dock sällan som enskilda lärare får komma till svars. Detta är ytterligare en anledning till att vara fackligt organiserad. Du kan på så sätt gå samman med andra personer inom samma bransch eller yrke för att få er röst hörd.

Sverige är i grunden ett välfärdssamhälle som lägger stora pengar på att samhället ska fungera. Det är dock inte alltid enkelt att bedöma var pengarna ska investeras. Vi är nog många som är av åsikten att enskilda arbetstagare ska få komma till tals. Det handlar exempelvis om personer inom vården som själva bör få bestämma vad som behövs förbättras.

Detta är som sagt en viktig fråga för många löntagare inom utbildningsväsendet. Det är svårt att påverka sin situation på egen hand. Det är betydligt enklare att påverka sin arbetssituation med hjälp av andra.

Sammanfattning

Jag har försökt att lista förmånerna och fokusera på det positiva. Självklart finns det alltid ett negativt perspektiv med ett eventuellt medlemskap. Detta bör dock inte vara fokuset i den här artikeln med tanke på att vi förmodligen går mot en lågkonjunktur.

Du som har läst artikeln är välkommen att ställa frågor. Om det handlar om specifika frågor gällande facken bör du istället vända dig till de fack som artikeln berör. Detta gäller framförallt frågor som berör utträde- och behörighetsregler.

Kommentera