Fackförbundt Kommunal

Kommunal – för dig inom kommunen och regionen

Kommunal har en mycket bred medlemsbas. Tjänstemän såväl som arbetare är välkomna att bli medlemmar. Medlemmarna är bland annat verksamma inom kommun, regioner och kyrkan, men även personer som jobbar i privata eller kommunala bolag, eller som jobbar inom naturbruksområdet.Det finns även medlemmar som är verksamma i den privata sektorn.
Din anställningsform är av mindre vikt för ett eventuellt medlemskap. Du kan bli medlem som visstidsanställd, timanställd eller fastanställd. Om man studerar på ett gymnasium som omfattas av deras verksamhetsområden kan man bli studentmedlem.
Kommunal har haft en historiskt viktig roll i utvecklingen av rättigheterna för de svenska arbetarna. De har länge verkat för en solidarisk lönepolicy där alla ska vara inkluderade i löneökningarna. Vidare har man även spelat en viktig roll för att minska lönegapet mellan könen.
Kommentar: Ett annat fackförbund som organiserar många inom stat, kommun och landsting är Unionen. Sammanfattningsvis kan man säga att Kommunal är ett fackförbund som länge drivit viktiga frågor för svensk arbetsrätt och sina medlemmar. Unionen är kanske mer lämpligt för den som är lite mer inriktad på att göra karriär.
Källa SCB.

Förmåner hos Kommunal

Fackförbundet tillhandahåller ett försäkringsavtal med Folksam som bland annat innefattar hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. Dessa försäkringar ingår i medlemsavgiften. Du får också tillgång till en antal olika rabatter för bland annat resor och hemelektronik.

De har vidare en medlemstidning där man skriver om samhällsfrågor och sånt som berör arbetsrätt. Som medlem får man ett exemplar av tidningen varannan vecka direkt till brevlådan. Kreditkortet LO Mervärde från Mastercard är ytterligare en medlemsförmån. Du kan ansöka om detta kort och få rabatt på hela årsavgiften. Detta Mastercard innefattar bland annat avbeställningsskydd för resor, och en riskförsäkring för eventuella varor du köper med kortet.

Kommunals organisation

Kommunal kanske inte har ett lika stort utbud av förmåner som andra fackförbund. Man får dock inte glömma deras engagemang för svenska arbetares rättigheter. Organisationen har länge kämpat för mer jämlika rättigheter och sjyssta arbetsvillkor.

Historiskt sett har deras verksamhet också haft en stor inverkan på arbetsmarknadens villkor. Ett medlemskap är därmed en röst för en organisation som driver den svenska arbetsmarknaden i rätt riktning. Slutligen bör det nämnas att deras närvaro vid vissa arbetsplatser är en trygghet. De har en stor makt och de sätter nästan alltid individens rättigheter i första rummet.