jobba som konsult

Hur blir man konsult – saker att tänka på

4 steg för att bli konsult

1. Du bör ha god kunskap inom ett yrkesområde

Okej, steg 1 är att ordna en kompetens som någon är villig att betala för. Hur skaffar jag en sådan kompetens?

 • Du kan exempelvis arbeta länge inom en viss bransch. Med tiden kommer du förmodligen lära dig yrket på djupet. Detta kan i sin tur leda till att andra företag är villiga att betala för din kunskap.
 • Du kan också få specialistkunskaper genom studier. Det finns många olika kurser och branschutbildningar att gå för att få den kompetens du behöver.
 • Ett tredje och sista tillvägagångssätt är att göra din hobby till en inkomstkälla. Vem vill inte kunna ha sin hobby som yrke? Du kan exempelvis erbjuda dina tjänster som programmerare eller språklärare.

Nedan listas några branscher där konsulter är vanligt förekommande:

 • IT och teknik
 • Byggsektorn
 • Juridik och ekonomi
Bra-att-veta: Många bemanningsföretag benämner sina anställda som konsulter. Det är dock bemanningsföretagen som sköter deras löner samt uppdrag. Denna artikel fokuserar istället på personer som vill jobba som egenföretagare och fakturera för sina tjänster.

2. Hur hittar jag någon som är villig att betala för mina tjänster?

Detta är enligt mig den största samt svåraste frågan. En del personer besitter en unik specialistkompetens, vilket gör att kunderna hittar till dem.

Många konsulter är däremot tvungna till att jaga kunder på egen hand.

Du ska dock inte underskatta vikten av ett gott rykte. Kunderna kanske kommer till dig om du bara får bollen i rullning.

Men finns det något konkret tillvägagångssätt, som gör så att man slipper marknadsföra sina tjänster?

Inom vissa branscher verkar det vara kutym att ta med sig företagets kunder när man avslutar sin anställning. Man startar sedan eget företag och börjar fakturera.

Detta är dock INTE något som jag rekommenderar. Jag har inte heller hittat någon källa på hur vanligt det är. En enkel Googlesökning visar dock att många söker råd gällande just detta.

Det bör också tilläggas att jag har arbetat på ett företag som startades till följd av att en tidigare anställd tog med sig ”sina” kunder och startade eget företag.

Tips: Det kostar endast 25 000 kronor i aktiekapital för att starta ett aktiebolag. Denna summa var tidigare 50 000 kronor. Man brukar rekommendera att starta aktiebolag istället för enskild firma. Detta gör det enklare att separera de privata pengarna från företagets pengar.    

3. Stå ut från mängden

Som jag tidigare har nämnt bör du räkna med konkurrens, även om du är duktig inom ditt område.

Du kommer förmodligen behöva jobba hårdare i början för att få igång verksamheten. Du kan exempelvis alltid se till att:

 • Följa instruktionerna för ditt uppdrag till punkt och pricka. Även de små sakerna kan göra skillnad. Det kan exempelvis handla om att du ska skicka in ditt arbete i ett visst filformat.
 • Det skadar aldrig att göra klart arbetet i god tid innan deadline.
 • Inom vissa branscher är kommunikationen väldigt viktig. Du bör därför rapportera kontinuerligt till din uppdragsgivare. Det kan handla om skriftliga rapporter eller telefonsamtal. I vissa branscher är personliga möten vanligt förekommande. 

4. Etablera din verksamhet

När du har etablerat din verksamhet bör du kunna ha en jämn kundstock året runt.

Du kanske har byggt upp ett gott rykte på din ort eller i din bransch.

Under denna tid kan du sätta upp nya mål för din verksamhet.

 • Ska jag fortsätta att jobba själv i företaget eller ska jag anställa egna konsulter? Om du anställer egen personal kan du förmodligen räkna med bättre ekonomiska möjligheter. Du kommer dock med stor sannolikhet bli tvungen till att jobba mer.
 • Du kommer också behöva ta ställning till hur mycket du vill jobba. Efter några år kanske du hamnar i en position där du får mer uppdrag än du har räknat med. Du behöver därför ta ställning till hur viktig din inkomst är i relation till din fritid.
 • Det bör också poängteras att du kanske är verksam inom en bransch med säsongsbetonad efterfrågan. I detta fall kanske du behöver jobba hårdare under vissa tidsperioder för att kunna kompensera för inkomstbortfallet under lågsäsong.
 • Unionen anses vara det bästa fackförbundet för egenföretagare.

Nackdelar

Nackdelarna handlar främst om det faktum att du måste driva ett företag samt hitta dina egna kunder. Om du driver eget företag måste du göra saker som kanske inte är så roliga. Jag tänker främst på bokföringen.

Du kan visserligen låta en redovisningskonsult sköta bokföringen. Men kommer du verkligen ha råd med att ta in, dvs outsourca, en redovisningskonsult i början av din verksamhet?

Som jag tidigare har nämnt kommer det förmodligen ta lite tid att bygga upp verksamheten. Under denna tid kommer du kanske behöva leva av begränsade tillgångar.

En annan nackdel är att du måste fakturera för ett relativt högt belopp varje månad. Personer som inte driver företag blir ofta förvånade över hur mycket skatt man måste betala.

Generellt sett brukar dock inte detta vara ett problem. Konsulter brukar kunna fakturera efter en redan förutbestämd taxa, vilket ger tillräckligt utrymme för att betala skatt och ta ut en egen lön.

Slutligen bör det också nämnas att din vardag kommer förändras. Detta innebär att du inte längre kommer ha kollegor. Du kommer alltså bli tvungen till att jobba på egen hand.

Vissa konsulter arbetar visserligen på plats hos kunden. Så är dock inte alltid fallet. Du kommer därför behöva lägga upp din arbetsdag på egen hand.

Friheten gällande arbetstider och kontor kan vara en fördel för vissa människor. Andra upplever det som svårt att hitta en bra balansgång mellan privatliv och arbete.  

Du har säkert redan tänkt på denna punkt. Det ingår i konceptet att bli konsult. Jag tror att många lockas av denna frihet. Om man gör det bästa av det nya arbetssättet kommer man säkerligen få ut mer av vardagen och livet i allmänhet.

Vad gör en konsult?

Konsulten arbetar som egenföretagare hos olika uppdragsgivare. Konsulten har i regel ett eget företag och debiterar kunden per timme eller projekt.

Vem är uppdragsgivaren? Det kan vara allt från privata företag till statliga myndigheter. Uppdragsgivaren är villig att betala för din kompetens, ofta under en viss tidsperiod.

Låt oss ta ett exempel på något som en konsult kan ägna sig åt. Det kan exempelvis handla om en person med god kunskap inom ett visst språk. Både företag och statliga myndigheter kan vara i behov av att utbilda personalen i detta språk.

De tar därför in denna person under några timmar per månad för att bedriva undervisning. Hur länge brukar uppdraget pågå? Det är svårt att säga, men låt oss säga att man kommer överens om ett visst antal timmar under ett år.

Ibland kan det handla om längre uppdrag som sträcker sig över flera år. Det kan vara så att uppdragsgivaren inte vill anställa personal. Man betalar hellre per faktura, och slipper då ansvaret som det innebär att vara arbetsgivare.

När man pratar om detta ämne brukar man nämna specialistkunskap, d.v.s. att konsulten bör ha specialistkunskap. Detta bör skapa tillräckligt med uppdrag året runt, så att man aldrig behöver stå utan inkomst.

Samtidigt finns det många företag som hellre betalar per faktura. I dessa fall behöver det inte handla om att man betalar en person med specialistkompetens. Det kan istället handla om att man har valt detta sätt för att bedriva sitt företag.

Jag tror därför att man bör göra en ordentlig genomgång av uppdragsmöjligheterna om man ska starta eget. Ibland behöver man flera kunder för att verksamheten ska gå runt. Samtidigt är det normalt inom vissa branscher att man endast har uppdrag under vissa tidsperioder.

Framtidsbranscher

Det verkar onekligen som att IT-branschen kommer behöva många konsulttjänster under de kommande åren. Branschen växer ständigt och du kan ofta läsa om stora företag som har svårt att hitta rätt kompetens. Många IT-yrken är också till sin natur självständiga.

Detta ger goda möjligheter till att lägga ut dessa yrken till en tredje part. Denna tredje part kan vara du om du har de rätta kunskaperna. Men vad finns det för olika yrken inom denna bransch?

 • Programmerare och utvecklare är förmodligen de mest efterfrågade kompetenserna. Detta kräver dock specifik kunskap inom ett visst programmeringsspråk. Det finns utbildningar som kan hjälpa dig att komma en bit på vägen vad gäller att skapa en specialistkompetens.
 • Samtidigt bör det poängteras att detta område kräver ett visst intresse. Jag har personligen försökt bli bättre på CSS när jag har skapat mina hemsidor. Jag har dock varken intresset eller kunskapen att lära mig dessa områden.
 • Om man vill bli programmerare bör man därför läsa på ordentligt innan man tar ett beslut. Dessa yrken är ständigt omskrivna i media och det känns som yrket har fått en hög status i samhället. Kunskapen som krävs är emellertid svår att förvärva om man saknar ett genuint intresse.

Det finns dock andra yrken som inte kräver lika stor teknisk kompetens. Två exempel är content writer och designer.

 • Någon måste skriva innehållet till de olika hemsidorna. Många företag har mycket skrivet material på deras hemsidor. Det kan exempelvis handla om guider och instruktioner. Dessa artiklar kan du skriva om du lär dig grunderna i SEO. Tilläggas bör att du också givetvis måste kunna uttrycka dig väl i det svenska språket.

Jobbet som Content Writer sker ofta på distans och konsultbasis.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag diskuterat för- och nackdelar, samt försökt definiera vad en konsult kan arbeta med. En vanlig missuppfattning verkar vara att man måste ha en specialistkompetens eller att man måste arbeta inom en viss bransch.

En uppdragsgivare kan vara villig att betala någon som alltid gör ett bra jobb, personen i fråga behöver inte ha en specifik utbildning i grunden. Detta gäller förmodligen alla branscher.

Om du själv vill gå denna väg behöver du egentligen bara hitta en uppdragsgivare samt lista ut hur du vill skatta för det fakturerade beloppet.