hemförsäkringar

Hemförsäkringar via fackförbunden – bra eller dåligt?

Att ha en hemförsäkring är en viktig del av att skydda ditt hem och dina ägodelar. Oavsett om du bor i en lägenhet eller ett hus, kan olyckor och skador inträffa när du minst förväntar dig det. Genom att ha en hemförsäkring kan du få trygghet och skydd mot oväntade händelser som kan orsaka stor skada och kostnad. Men vad är fördelarna med att ha en hemförsäkring som betalas via din fackförening? Finns det några nackdelar? Och vilka förbund erbjuder hemförsäkringar via förbunden? Detta ska vi försöka reda ut i denna artikel!

Fördelar med hemförsäkringar via facket

En av de största fördelarna med att ha en hemförsäkring genom din fackförening är att du kan spara pengar. Många fackföreningar erbjuder rabatterade priser på försäkringspaket för sina medlemmar, vilket kan innebära en betydande besparing för dig. Detta är en förmån som ofta ingår i medlemsavgiften och kan vara en kostnadseffektiv lösning för att få en bra hemförsäkring.

En annan fördel med att ha en hemförsäkring genom din fackförening är att det kan vara en enkel process att skaffa en försäkring. Genom att använda fackföreningens försäkringsleverantör kan du slippa leta efter försäkringsbolag och jämföra priser själv. Fackföreningarna samarbetar ofta med ledande försäkringsbolag och kan ge dig tillgång till en högkvalitativ försäkring som är anpassad till dina behov.

Utöver de ekonomiska fördelarna kan en hemförsäkring genom fackföreningen också ge dig tillgång till andra förmåner. Till exempel kan vissa försäkringspaket inkludera rådgivning om försäkringar, skadeförebyggande tips och andra resurser som kan hjälpa dig att hantera ditt försäkringsbehov på ett effektivt sätt.

Det är också värt att notera att vissa fackföreningar erbjuder särskilda försäkringar för studenter eller unga medlemmar som nyligen har flyttat hemifrån. Dessa försäkringar kan inkludera extra skydd för elektronik, resor eller annat som är särskilt relevant för yngre medlemmar.

Rabatt eller inkluderat i medlemsavgiften?

Så gott som alla fackförbund har medlemsrabatter på hemförsäkringar. Några exempel ser du i listan nedan

Exempel på fackförbund med medlemsrabatter på hemförsäkringar

 • Unionen: 15% rabatt hos IF
 • Ledarna: 20% raatt hos Trygg Hansa, dock bara i ett år
 • Akavia: 10% hos Folksam
 • Vision: 10% hos Folksam
 • Sveriges Ingengörer: Medlemsrabatt hos Akademiker Försäkring
 • Akademikerförbundet: 10% hos Folksam

LO-förbunden

De LO-anslutna förbunden har ibland traditionellt ”påtvingat” medlemmarna hemförsäkringar inkluderat i medlemsavgiften. Det är en relik sedan medlemmarna förväntades rösta på rörelsens parti (S), köpa maten på rörelsens matbutik (Konsum), försäkra sig genom rörelsens försäkringsbolag (Folksam), och begravas genom rörelsens begravningsbyrå (Fonus).

LO-förbund där hemförsäkringar (hos Folksam) ingår i medlemsavgiften är bland annat:

 • Elektrikerna
 • Fastighetsanställdas Förbund
 • GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
 • Handelsanställdas förbund
 • Hotell- och restaurangfacket
 • Kommunalarbetareförbundet
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • Målarna
 • Pappersindustriarbetareförbundet
 • Transportarbetareförbundet

Finns det några nackdelar?

Som med alla typer av försäkringar finns det också några potentiella nackdelar med hemförsäkringar via fackföreningen. Nedan följer några punkter att överväga:

 1. Begränsad valfrihet: Om du väljer att ha en hemförsäkring genom din fackförening kan du begränsa ditt urval av försäkringsbolag. Det kan vara så att fackföreningens samarbetspartner inte passar dina behov och preferenser så väl som ett annat försäkringsbolag.
 2. Möjliga begränsningar i täckning: Fackföreningarnas försäkringspaket kan ha olika begränsningar och uteslutningar som kan göra att vissa typer av skador eller förluster inte täcks av din försäkring. Det är viktigt att noga läsa igenom policyn för att se till att du förstår vad som är täckt och vad som inte är det.
 3. Förändringar i medlemskap: Om du väljer att ha en hemförsäkring genom din fackförening och väljer att byta till en annan fackförening eller att säga upp ditt medlemskap, kan du förlora din försäkring och behöva skaffa en ny försäkring på egen hand.
 4. Eventuella ökningar i medlemsavgift: Det är möjligt att fackföreningen kan höja medlemsavgiften för att täcka försäkringskostnaderna. Detta kan leda till att du betalar mer för din medlemsavgift än vad du skulle göra om du hade en hemförsäkring som betalas separat.

Det är alltid viktigt att noga överväga både fördelar och nackdelar när du fattar beslut om en försäkring. Det är också bra att undersöka och jämföra olika hemförsäkringar för att hitta det som passar dina behov och budget bäst.