Handels

Handels – Handelsanställdas förbund!

Handels medlemmar är huvudsakligen verksamma inom den klassiska servicesektorn. Detta inkluderar bland annat butiksjobb och lagerjobb. De har dessutom medlemmar som är verksamma inom frisöryrket och skönhetsvård. Många väljer numera dock att organisera sig i fackförbundet Unionen. I denna artikel går vi igenom vad ett medlemsskap i Handels innebär.

Vem kan bli medlem i Handels?

Handels medlemmar är huvudsakligen verksamma inom den klassiska servicesektorn. Detta inkluderar bland annat butiksjobb och lagerjobb. De har dessutom medlemmar som är verksamma inom frisöryrket och skönhetsvård. Många av Handels anställda är timanställda.

Med tiden har man även kommit att välkomna tjänstemän inom verksamheter som kan relateras till LO (Landsorganisationen i Sverige). Du kan bli medlem oavsett vilken anställningsform du har. Du kan vara fast- eller deltidsanställd. Du kan vidare inneha ett vikariat.

Medlemsavgifterna varierar beroende på din inkomst. Faktum är att det finns flera olika avgiftsnivåer.

Exempel 1: Tjänar du under 10 000 kronor per månad är avgiften endast 130 kronor per månad.

Exempel 2: Tjänar du 21 390 kronor per månad är avgiften 414 kronor per månad. Till detta tillkommer en a-kasseavgift på 132 kronor. Den totala medlemsavgiften är 546 kronor per månad.

Exempel 3: Tjänar du mer än 30 000 kronor per månad är den totala medlemsavgiften 691 kronor per månad.

Handels förmåner

Inkomstförsäkring

Handels inkomstförsäkring gäller för dig som tjänar mer än 25 000 kronor per månad. Tjänar du under detta belopp täcks ditt inkomstbortfall av a-kassan. Ersättningstiden för deras inkomstförsäkring gäller endast för 100 dagar. Det finns dock ingen övre gräns för hur mycket försäkringen täcker. Du kan således vara höginkomsttagare och ändå försäkra hela din lön.

Det finns möjlighet till att teckna en tilläggsförsäkring om du vill ha en längre ersättningsperiod. För att få tillgång till det grundläggande skyddet ska du ha varit medlem i minst 12 månader. Tilläggas bör att det finns möjlighet till att tillgodoräkna sig tid för medlemskap i ett annat fackförbund.

Handelskortet

Alla medlemmar får tillgång till detta kort. Det är ett kort som innefattar många olika rabatter. Dessa rabatter är noga utvalda av förbundet och man har förhandlat med många stora svenska företag.

Du kan bland annat få rabatt på byggmaterial, nöjesaktiviteter (exempelvis bio och teater) och resor. Det finns dessutom en möjlighet till att omvandla kortet till ett Mastercard från LO Mervärde. Detta Mastercard saknar årsavgift.

Försäkringar

Som medlem får du tillgång till olika försäkringar. Dessa försäkringar ingår i medlemskapet. Du behöver således inte betala en extraavgift. Detta innefattar bland annat hemförsäkring. Försäkringen täcker dina saker i din bostad om du drabbas av inbrott eller brand.

Du får också en fritidsförsäkring som ger dig en ekonomisk ersättning om du råkar ut för något utanför din arbetsplats.

Slutligen bör det tilläggas att man har ett samarbete med Swedbank. Du får genom detta samarbete bättre möjligheter till att ta lån.

Medlem i Landsorganisationen i Sverige

Handels är en del av LO i Sverige. LO har länge verkat för att skapa sjysta arbetsvillkor och goda löner för svenska arbetare. Genom att vara medlem stöttar du det viktiga fackliga arbetet. Detta kanske kan anses vara ett förlegat argument. Faktum är dock att LO har och fortsätter att hjälpa svenska arbetare. Våra semesterveckor och kollektivsavtalsbaserade löner har gjorts möjliga av deras organisation.

Om du vill fortsätta att ha goda villkor på arbetsmarknaden bör du ta detta i beaktande. Vi får inte glömma att våra rättigheter inte är ett heligt berättigande. Rättigheterna kan nedmonteras om det inte finns organisationer som arbetar för att upprätthålla våra goda villkor.

Historia

Handels är ett förbund med en lång historia. De har funnits sedan 1906. Idag har man cirka 150 000 medlemmar. Den övergripande organisationen är LO. De första åren präglades av många omorganiseringar. I början nekades man även inträde i LO. LO ville nämligen att de istället skulle uppgå i ett av de befintliga förbunden. Detta var dock väldigt många år sedan, under en tid när det fackliga arbetet i Sverige fortfarande utvecklades.

Under åren har flera mindre organisationer upphört med deras verksamhet för att gå med i handels. Ett exempel är frisöranställdas förbund. Förbundet finns representerade på flera tusen olika arbetsplatser runt om i landet. Medlemmarna arbetar främst i den klassiska servicesektorn. Detta inkluderar främst detaljhandeln. Man representerar också andra yrkesgrupper, exempelvis tjänstemän och yrkesverksamma inom skönhetsbranschen.

Idag vill man främst verka för sjysta villkor på arbetsmarknaden. De värnar om deras anställda genom att säkra deras anställningsformer. Det läggs även ett stort fokus på att förhandla fram konkurrenskraftiga löner. Huvudkontoret finns på Sveavägen i Stockholm. Både positionerna för ordförande och vice ordförande innehas av kvinnor.

Politisk aktivism eller inte?

Handels är ett socialdemokratiskt förbund. Vad innebär detta? För det första bör man vara på det klara med att deras organisation har tagit ett politiskt ställningstagande. De kommer att följa den socialdemokratiska arbetspolitiken. De kommer även att stötta partiet i viktiga frågor. Ur ett positivt perspektiv kan vi konstatera att förbundet pressar Socialdemokraterna i vissa frågor. De producerar exempelvis rapporter som de skickar till partiet. Dessa rapporter innehåller ofta förslag på förbättringar för svenska arbetare. Det kan handla både om villkor och löner.

Detta är positivt för att de allra flesta som är med i organisationen vill utöka sina rättigheter. Deras förslag handlar ofta om otrygga anställningar och arbeten som inte ger de anställda någon trygghet. Deras genomslagskraft utökas av det faktum att den nuvarande regeringen är socialdemokratisk. Ur ett mer negativt perspektiv är detta förbund kanske inte lämpligt för dig om du sympatiserar med den blåa sidan. Du kommer då förmodligen vilja driva andra frågor inom politiken som inte är förenliga med organisationens åsikter.

Vilket fackförbund passar mig bäst?

Valet bör baseras på personliga preferenser. Om du vill göra karriär kanske du inte ska välja Handels. Deras förmåner passar dock alldeles utmärkt för dig som vill verka för sjysta arbetsvillkor och försäkra din inkomst. Om du vill göra karriär kanske Unionen passar dig bättre

Det bör tilläggas att båda dessa organisationer skyddar dina rättigheter på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om att du får sparken på felaktiga grunder, eller att din arbetsgivare vill att du ska arbeta övertid. När du är medlem får du hjälp med att hantera din arbetssituation.

Du får tillgång till en organisation som verkar för att skydda dig. Detta är nog så viktigt med tanke på dagens arbetsmarknad där det finns gott om otrygga anställningar. Månadsavgiften är inte särskilt stor om man tänker på vad du får i utbyte. Ser man på procentsatsen av din totala lön hamnar det endast på någon enstaka procent.

Du vill förmodligen som många andra ha ett långt och tryggt arbetsliv. Det kan därför vara bra att ha någon som skyddar dig. Vi svenskar får tidigt lära oss att ensam är stark. Vi lever i ett samhälle där individualismen hyllas. Detta har givetvis sina fördelar.

Det är däremot inte särskilt positivt när vi går igenom kriser. Om du befinner dig i en konflikt på arbetsplatsen kan det vara svårt att tänka klart. Det är trots allt din inkomst och karriär som står på spel. I en sådan situation vill man gärna lämna över ansvaret till någon som på ett effektivt sätt kan föra ens talan.