jobba natt

Fördelar och nackdelar med att jobba natt

Svenska forskare har kommit fram till att ständigt nattarbete inte är så farligt som man tidigare trott. Man vidhåller dock att skiftgång är farligt för hälsan, exempelvis 3-skift. Arbetaren måste i dessa fall ställa om dygnet flera gånger i månaden.  

Det finns många yrken som inkluderar oregelbundna arbetstider, exempelvis inom äldrevården, sjukvården och industrin.

I den här listan går vi igenom fördelar och nackdelar med att arbeta när andra människor sover.

Fördelar

1. Mer frihet

Personer som arbetar natt brukar i regel ha ett lugnare tempo. Detta kan i sin tur leda till flera psykiska fördelar, såsom mindre stress och bättre koncentrationsförmåga.

Du kommer också få chansen att ta mer ansvar och ta egna beslut. De flesta personerna med chefsbefattningar arbetar nämligen dagtid.

2. Bättre lön

Oregelbundna tider innebär nästan alltid mer betalt. Hur mycket pengar kan det handla om?

Inom en del branscher får du ett påslag på 40% under veckorna, samt upp till 60% under helgerna. Tilläggas bör dock att lönerna brukar regleras av kollektivavtalen på många arbetsplatser.

Du kan bland annat använda lönetillägget till att vara ledig mer. Det är vanligt att nattarbetare väljer att arbeta färre dagar per månad.

Bra att känna till: En del branscher har låga OB-tillägg. Ett exempel är Hotell och restaurang som erbjuder cirka 40 kronor extra per timme mellan 01:00 och 06:00.

3. Mer sömn

Du kommer kunna sova tills du vaknar på eftermiddagen. Du kommer inte behöva ställa någon väckarklocka så länge du inte har andra ärenden att utföra.

Detta kommer i längden göra dig mer utvilad. Många positiva saker händer i kroppen när vi får tillräckligt med sömn. Vi blir bättre på att koncentrera oss och vi blir mer kreativa.

Samtidigt bör det nämnas att du ibland bör gå upp tidigare för att få dagsljus.

Det kanske också bör tilläggas att vissa människor inte kan sova på dagen, medan andra försöker ställa om dygnet för ofta.

För mig personligen har det dock varit en vanefråga. Jag har inga problem med att sova en bit in på eftermiddagen och jag ställer sällan väckarklocka.

Jag är sällan trött och jag vaknar för det mesta utvilad.

4. Möjligheter till fler lediga dagar

I en del yrken får du automatiskt mer ledighet när du jobbar natt. Detta tillåter dig att ladda batterierna och tänka på andra saker.

Tilläggas bör dock att detta inte gäller för alla branscher. En del branscher tillämpar ”vanliga” veckor för nattarbete, fast under andra tider på dygnet.

Du kan därför ta chansen att undersöka vad som gäller i din bransch. I bästa fall kan du får mer sammanhängande ledighet, och därmed mer tid för familj och/eller fritidsintressen.

5. Ett liv som är anpassat för dig

Det är sällan som vi hör något positivt om nattarbete.

Av den anledningen är vi automatiskt negativt inställda till att vara vakna nära andra sover.

Men har du någon gång undersökt vad som passar dig bäst?

Du kanske har en livsstil som lämpar sig väl för oregelbundna arbetstider. Du kanske har barn i en viss ålder, eller så fungerar du helt enkelt bättre utan tidiga uppvaknanden.

I den här artikeln har jag länkat till forskning som menar att oregelbundna arbetstider inte är så farligt.

Du kanske därför bör fråga dig om det kanske är förutfattade meningar som gör att du ifrågasätter ditt beslut.

Personligen har mitt liv blivit bättre på alla fronter sedan jag lämnade dagsrutinerna.

6. Fler möjligheter till att umgås med familjen

Ibland kanske du inte behöver sova långt in på eftermiddagen. Om du har barn kan du exempelvis välja att gå upp tidigare för att hämta.

Vissa föräldrar som arbetar natt brukar också sköta morgonrutinerna med barnen. De brukar nämligen komma hem från jobbpasset runt 06:30.

Runt den tiden brukar barnen vakna samt behöva göra sig klara för skolan.

Föräldern kan sedan gå och lägga sig vid 08:00.

Tilläggas bör dock att detta är individuellt. En del människor klarar inte av att gå och lägga sig så sent. De vill hellre sova så snabbt som skiftet är klart.

Möjligheten finns dock att anpassa ditt tidsschema för att få mer tid till familjen.

Vanliga dagskift ger sällan denna möjlighet. I dessa fall måste du trixa med flextid för att kunna gå tidigare eller börja senare.

7. Träning och fritidsaktiviteter

Du kommer få mer tid över till träning. Du kommer också kunna träna när du känner dig utvilad.

Fritidsaktiviteter är en annan fördel. De flesta som jobbar natt tror att de inte kommer hinna med aktiviteter.

Jag skulle nog hävda motsatsen. Många fritidsaktiviteter utförs på kvällstid. Du kommer förmodligen inte ha några problem med att utföra dessa aktiviteter på kvällarna, med tanke på att skiften ofta börjar senare, fram emot 21-tiden.

8. Möjligheter att dela på hushållssysslorna

Om du bor med en partner kan ni dela på hushållssysslorna. Ofta blir man tvungen att göra saker under samma tidsperiod när man har samma arbetstider.

Om ni istället jobbar olika tider på dygnet kan ni hjälpa varandra och göra vardagslivet enklare. Den som jobbar natt kan exempelvis ta ett större ansvar för städningen och kanske också matlagning.

Den som går dagtid kan istället sköta de mer praktiska sysslorna, exempelvis ärenden och kontakt med myndigheter och dylikt.

När man sover på dagarna är det nämligen svårt att göra ärenden. Man behöver ofta gå upp tidigare för detta, speciellt när man ska kontakta kundtjänst och dylikt.

Under helgerna kan personen som går dagtid sköta hemmet och även laga mat.

Nackdelar

Den här artikeln har hittills endast fokuserat på fördelar. Samtidigt bör det inte komma som någon överraskning att den här typen av arbetstider också har nackdelar.

Vilka nackdelar är mest vanliga? Och finns det tips och råd som kan hjälpa dig att komma runt de negativa delarna?

Jag har försökt läsa mig till vad forskarna säger inom ämnet. Jag har dock endast läst intervjuer och inga fullständiga studier.

Det verkar som att många forskare trycker på bristen av ordentlig sömn. Om du inte sover ordentligt på dagarna kommer kroppen säga ifrån.

  • Det kan vara svårt att få tillräckligt med timmar i sängen på grund av externa faktorer. Det kan exempelvis handla om byggarbeten eller dylikt som pågår i nära anslutning till bostaden. I dessa fall kan man behöva ordna med en tillfällig sovplats på en annan plats.
  • En annan viktig del är kosten. Att äta stora måltider mitt i natten är inte något som de förespråkar. Samtidigt bör man äta något innan man går och lägger sig för att inte vakna hungrig för tidigt.
  • Det finns vidare en risk för att vissa människor inte har tillräckligt med tid för det sociala livet. En del får det svårt att synka scheman med personer som går dagtid. I längden får man därför mindre tid till att hinna träffa sina vänner.

Man lyfter också risken för att drabbas av permanenta sömnproblem. Detta verkar gälla för personer som inte lyckas komma in i den nya dygnsrytmen.

Förbättringsområden

Man brukar rekommendera att vidta vissa åtgärder för att få tillräckligt med sömn. Det finns flera knep som man kan ta till. Det är viktigt att sovrummet är mörkt. Mobiler och annan elektronisk utrustning bör vara avstängd.

Slutligen bör personer som arbetar natt skapa en god relation till kollegorna. De kommer utgöra en viktig del av ens sociala kontakter.

Inom äldrevården och sjukvården

Inom vissa branscher är nattjobb livsviktigt. Två exempel på detta är äldrevården och sjukvården. Personer som går ut på sena skift gör en otroligt viktig insats för samhället.

Utan deras insatser skulle samhället fallera. Detta kanske inte räcker som motivation för en person som inte kan sova på dagarna. Det kanske dock räcker som motivation för en person som kan arbeta oregelbundna arbetstider, men som hellre går dagtid.

Personligen har jag aldrig arbetat inom vården. Jag beundrar dock personerna som arbetar inom denna bransch. 2020 var ett svårt år på flera olika plan. Vi blev nog i alla fall bättre på att berömma personerna som arbetar inom vården.

Samtidigt kanske vi inte uppmärksammade de som arbetade långt in på småtimmarna, som ingick i maratonskift. Den här artikeln kanske har lyft de utmaningar som dessa personer stod inför på en daglig basis.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag försökt lyfta olika faktorer relaterat till nattjobb. Jag har försökt använda mig av pålitliga källor inom området, speciellt vad gäller sömn.

Jag har också använt mig av mina egna erfarenheter. Det är också viktigt att lägga fram de nackdelar som finns. Samtidigt har den här artikeln inriktat sig på fördelar.

Det verkar nämligen som att många människor söker efter just fördelarna. Jag har därför antagit att du som har hittat hit redan kommit fram till att du kan tänka dig att arbeta oregelbundna tider.

Jag har också antagit att du kan sova på dagarna och att du inte mår dåligt av detta. Om så inte är fallet kommer de listade fördelarna förmodligen inte gälla för dig.

Jag tror att du är medveten om många av baksidorna av detta arbetssätt. Det känns som att vi hela tiden får höra hur farligt det är att vara vaken på nätterna.

Samtidigt har jag hänvisat till några studier som hävdar motsatsen. Med tiden kommer det förmodligen komma fler studier som kan ge oss mer insikt i ämnet.