Jobba hemifrån

Fördelar och nackdelar med att jobba hemifrån

Fördelar med att jobba hemifrån

1: Säg hejdå till morgonstressen

Brukar du gå upp extra tidigt för att göra dig klar? Måste du pendla till och från jobbet?

Du kan skapa helt andra morgonrutiner när du jobbar hemifrån. Det verkar som att många tar vara på denna tid genom att sova lite extra.

Om du har barn kanske du måste gå upp tidigt för att göra dem klara för skoldagen.

Du får dock extra tid till att städa och plocka undan när de har lämnat hemmet.

2: Bättre möjligheter till att planera dagen

Många av oss kan lägga upp arbetsdagen på egen hand. Visst finns det mötestider och dylikt som vi måste prioritera.

Överlag brukar det dock finnas tid för att ta längre raster om vi har något viktigt att göra.

Vi kan också använda rasterna till att göra de dagliga sysslorna i hushållet. Detta ger oss möjligheten till att slappna av när vi stänger ner datorn för dagen.

Tips: Du bör försöka ta dig ut under lunchrasten. Lite frisk luft gör verkligen under för koncentrationen och hälsan. Det räcker med att vara ute 15 till 30 minuter för att återfå energin.

3: Du sparar pengar

Har du tänkt på att vi tenderar att spendera mer pengar när vi är på kontoret? Det kan exempelvis handla om dyra luncher eller kaffe från Pressbyrån.

Om du jobbar hemma kommer du kunna ta bort alla dessa extrakostnader. Du kan laga goda maträtter som inte behöver kosta mycket alls.

Du kommer också slippa att köpa pendelkort eller bensin.

4: Jobba efter dina villkor

Okej, denna punkt är för dig som gillar ditt arbete samt kan lägga upp arbetsdagen efter egen preferens.

Jag har personligen märkt att jag får mest gjort under vissa tider på dygnet. Av den anledningen förlägger jag mitt schema till dessa tider.

Detta är dock en dålig idé om du inte gillar ditt yrke. I dessa fall kommer du nog hamna efter om du inte arbetar efter ett fast schema.

Nackdelar med att jobba hemifrån

1: Det sociala livet

Kollegorna och det sociala samspelet är viktigt för många människor. Det blir inte samma sak när man har onlinemöten.

Det är enkelt att hamna i negativa tankebanor när man är själv hela dagarna. Av den anledningen är det viktigt att komma utanför dörren minst en gång per dag, helst flera gånger.

Om du alltid jobbar på distans bör du hitta social samvaro på annat håll. Du kan exempelvis prova gruppträning eller gå någon kurs.

2: Det egna ansvaret

Vi är säkerligen många som hanterar det egna ansvaret på ett bra sätt, men vad händer när vi behöver hjälp? Om vi har kört fast med en uppgift?

Visst går det att få hjälp av kollegorna på nätet. Det är däremot inte alltid enkelt att visa någon hur man gör när man inte är i samma rum.

Detta blir ännu svårare om du har direktkontakt med kunderna. I vanliga fall kanske du bara kan be en kollega ta över, eller låta kunden vänta kvar en liten stund i telefonen.

Allt detta tenderar att bli krångligare när man inte är på kontoret.

3: Risken av att bli fast i hemmet

Har du märkt att du börja göra nya saker när du är hemma mycket? Det kan exempelvis handla om bakning eller någon typ av pysslande.

När jag började jobba hemifrån hittade jag flera nya hobbys i hemmet. Detta kändes bra i början. I längden märker man dock att man skapar ett liv i den egna bekvämlighetszonen.

Efter ett tag började jag må dåligt av detta. Jag blev tvungen till att tänka om gällande mina dagliga rutiner.

Tips: Det är givetvis inte något problem att göra saker i hemmet under arbetsdagen. Du kan exempelvis ta små pauser för att göra något annat. Problemet är om du fastnar i detta beteende även efter arbetsdagen är över.

4: Disciplin

Disciplinen blir viktig om du inte gillar ditt yrke. I dessa fall måste du hitta de rätta nycklarna för att få saker och ting gjorda.

Du bör nog följa dina vanliga rutiner om så är fallet. Det är förmodligen en dålig idé att skjuta upp vissa uppgifter till ett senare tillfälle.

Om du gör detta riskerar du att hamna efter. Du riskerar också att sudda ut linjen mellan ditt privatliv och professionella liv.

Det är som sagt enkelt att hamna i en negativ spiral, där du spenderar mer och mer tid i hemmet. Risken för detta ökar om du dessutom måste jobba ikapp.

Reflektioner om för- och nackdelar

Denna punkt kanske bör hamna under fördelar: Du som läser den här artikeln kommer säkert ihåg år 2020 när flera människor jobbade hemifrån. En del av dessa människor har varken önskan eller viljan att fortsätta med detta när vi återgår till normala förhållanden.

I anslutning till detta har jag läst om personer som saknar det dagliga livet. Häromdagen läste jag ett inlägg som fick många likes, där någon berättade att hen saknar att säga hej till sina grannar vid 7-snåret på morgonen.

Dessa små stunder är knappast något som vi brukar tänka på under normala förhållanden. Vi tar dem för givet med tanke på att det sker dagligen.

För några månader sedan läste jag också ett inlägg om en människa som saknar möten. Han saknar också konferenser och så kallade teambuildingsmöten. Förut brukade han ogilla dessa sammankomster och göra sitt bästa för att undvika dem.

Även detta går i linje med vad jag tidigare har skrivit. Förmodligen kommer dessa personer uppskatta vardagen på ett helt annat sätt när livet återgår till det normala. Det kommer bli en slags omstart som inte har föregåtts av en stor förändring i det egna livet. Med detta menar jag att hela samhället har gått igenom samma upplevelse.

Samtidigt bör det poängteras att vi förmodligen är en minoritet av människor som aldrig riktigt har uppskattat dessa stunder. Vi har förmodligen insett att vi hellre arbetar efter vår egen tid.

I detta fall kan vi ta denna tid till att hitta ännu bättre strategier för att bli effektiva i vårt arbete. Om du i vanliga fall är på kontoret kan du istället börja leta efter ett distansarbete. Flera företag kommer förmodligen erbjuda denna möjlighet nu när de har sett att det fungerar.

Sammanfattning

Du kan alltid försöka göra det bästa av situationen. Du kan exempelvis sätta upp ett sparmål för de pengar som du sparar genom att inte behöva vara på kontoret. Efter några månader kanske du har lyckats spara ihop flera tusenlappar.

Du kan också ägna mer tid åt en aktivitet som du brukar göra i hemmet. Jag vill dock återigen poängtera att det är viktigt att komma ut i den friska luften minst en gång per dag.

I grund och botten handlar det om att göra det bästa av situationen. Man borde nog också påminna sig om att man i vanliga fall kan förändra sitt arbetssätt. Under detta komplexa år har dock många blivit tvungna till att acceptera de rådande förutsättningarna.

Du kan också tänka på att detta arbetssätt kan utgöra en viktig erfarenhet. Nu vet du hur det är att inte behöva gå till kontoret. Du kanske lär dig att uppskatta saker som du tog för givet tidigare.

Personligen har jag vant mig med detta arbetssätt. Jag tror att många kan vänja sig om man använder sig av de rätta verktygen. Om man har varit på kontoret i flera år kommer det givetvis ta tid att vänja sig med något nytt.

Kanske är det också lite av en generationsfråga. Det kan vara så att den yngre generationen redan är vana med att använda de verktyg som många har fått lära sig under detta år. Nåväl, det finns flera bra källor på internet som kan ge dig fler tips och råd för att kunna anpassa dig till nya vardagen

Fler tips

Det är som sagt viktigt att komma ut i den friska luften ett par gånger per dag. Personligen blir jag väldigt trött av att vara inne en hel dag. Ensamheten av att jobba hemifrån blir dessutom mer påtaglig om vi inte kommer ut.

I bästa fall bör du också försöka få någon form av social samvaro under dagarna. Du kan exempelvis luncha med din kompis eller en kollega. Du kan också ägna dig åt träning. Det finns exempelvis många gym som har gruppträning mitt på dagen. I annat fall kan du givetvis ägna dig åt dessa aktiviteter på kvällarna. Huvudsaken är att man kommer ut och får nya intryck.

För vissa människor kan det vara en bra idé att skjuta upp vissa uppgifter till senare på kvällen eller en annan dag. Som jag tidigare nämnt bör man dock gilla sitt yrke om detta ska vara möjligt. Jag har svårt att se att uppgifterna blir gjorda om man hela tiden måste kämpa med motivation och disciplin.

Detta är givetvis endast personliga reflektioner. Jag har dock upplevt båda dessa scenarier, och enligt mig bör man hålla sig till ett fast schema om man i vanliga fall har svårt med disciplinen. Framtidens arbetsplatser kommer förmodligen vara mer flexibla. Jag tänker främst på IT- samhället som ofta skapar flexibla anställningar.

Det kommer givetvis alltid att finnas sektorer som kräver att personalen är på plats. De som gör sina affärer på nätet har dock möjligheten till att erbjuda distansarbete till en del av personalstyrkan. Fenomenet är dock relativt nytillkommet.

Avslutande reflektioner

Under 2020 ställdes denna fråga på sin spets. Flertalet svenskar fick möjligheten till att jobba hemifrån trots att de i vanliga fall måste vara på kontoret. Vi kommer förmodligen få se framtida studier som visar hur effektivt detta har varit samt hur personalen har mått.

Dessa studier kommer förmodligen påverka hur företagen kommer agera i den här frågan. Det verkar som att endast ett fåtal svenska företag erbjuder permanent distansarbete.

Kanske kommer dessa företag kunna erbjuda viktiga insikter till det som avser anamma samma organisationsstruktur. i teorin låter det ganska enkelt att låta personalen vara hemma. I praktiken är det förmodligen inte lika enkelt, vilket många företag bör kunna vittna om efter detta besvärliga år.

Det kommer nog komma oväntade slitningar mellan företaget och den anställde, där företaget önskar en sak och den anställde önskar en annan. I dessa lägen kan det vara bra för den anställde att vara medlem i ett fackförbund.

Troligen kommer möjligheten att jobba hemifrån på sikt bli ett ”spelkort” både för företaget och för den anställda när det kommer till löneförhandling.

Företagen kommer också ställa sig frågan: När alla jobbar hemifrån, behövs verkligen alla mellanchefer? Eller behöver man kanske fler chefer? Troligen passar inte den gamla organisationsstrukturen på siktm när alla anställda sitter utspridda över hela världen.