Fackförbund

Fackförbund är en oberoende sajt som handlar om fackliga rättigheter. Här kan du hitta information om en rad olika fackförbund. Många fackförbund har under de senaste åren utvecklat starka nischer, och vissa fokuserar endast på ett specifikt yrke. När du ska ta ställning till vilket förbund du bör välja handlar det således ofta (men inte alltid) om vilka preferenser du har.

Det bör även tilläggas att den fackliga organiseringen fortfarande står sig stark i Sverige, även om organiseringen var högre för exempelvis 30 år sedan. Fördelarna med att vara medlem i ett fackförbund har inte devalverats. De allra flesta fackliga organisationerna tillhandahåller nämligen en rad olika förmåner till sina medlemmar. Förmåner som förmodligen inte var lika omfattande för 30 år sedan.

Vilka faktorer ska jag ta i beaktande när jag väljer Fackförbund?

Många kollar först vilket/vilka fackförbund som finns representerade på sin arbetsplats/ort. Det handlar då i regel om att det redan finns ombudsmän som förhandlar om kollektivavtal och som löser arbetsrättsliga frågor. Andra fokuserar mer på sin egen utbildning och karriär.

Ledarna är exempelvis en väldigt nischad facklig organisation där endast personer med en chefsposition kan bli medlemmar. Förbundet samlar medlemmar från en rad olika branscher runtom i Sverige. Unionen, som är Sverige största fackförbund, har en större medlemsbas. De vänder sig till tjänstemän i den privata sektorn.

Varför ska jag vara medlem i ett fackförbund?

Man brukar säga att ensam inte är stark. Fackförbundens kunskaper inom arbetsrätt är nog det främsta argumentet för att vara medlem. Vad händer egentligen om du hamnar i konflikt med din arbetsgivare, och vad händer om du blir arbetslös?

Ett fackförbund kan i princip alltid föra din talan vid en konflikt på arbetsplatsen. Juridiskt sett är du enligt LAS (lagen om arbetsskydd), berättigad att föra din egen talan. Det kanske emellertid inte är att föredra om du redan befinner dig i en infekterad konflikt.

Om du blir arbetslös får du också ta del av inkomstförsäkringen från fackförbundet. Inkomstförsäkringen brukar täcka upp emot 60 000 till 100 000 kronor per månad. Tilläggas bör dock att många fackförbund kräver att du ska vara medlem i en a-kassa för att få ta del av inkomstförsäkringen.

Sist men inte minst har många fackförbund ett stort fokus på karriär. Hos Jusek anordnar man bland annat en rad olika utbildningstillfällen, där fokus ofta ligger på karriär. Man kan även få personlig rådgivning och hjälp när man ska skriva CV och personligt brev.

Vilka övriga förmåner kan jag få ifall jag är medlem?

Personlig rådgivning är en förmån som många fackförbund tillhandahåller. Ledarna har exempelvis rådgivning som fokuserar på hinder i arbetslivet och karriären. De har dessutom personlig rådgivning som hjälper medlemmarna när livet inte fungerar som det ska. Som medlem kan man då ringa anonymt till sitt fackförbund för att få prata med en psykoterapeut.

Exempel på andra förmåner är prisreduktioner på försäkringar. Det finns en hel del exklusiva avtal mellan de största försäkringsbolagen och olika fackförbund, där man som medlem främst får förmånliga priser på hemförsäkringar.

Du som läst artikeln är välkommen att ställa frågor i kommentatorsfältet. Jag kommer besvara eventuella spörsmål efter bästa förmåga. Tilläggs bör dock att jag inte representerar något fackförbund.

Kommentera