Fackförbund utanför LO (Lista)

Källa SCB. Inlägget innehåller annonslänkar från Adtraction.

I den här artikeln kommer 3 fackförbund utanför LO presenteras. Deras organisationer vänder sig till olika typer av yrken och branscher. Det bör därför finnas åtminstone ett förbund som vänder sig till dig som läser artikeln.

Unionen

Unionen
  • Inkomstförsäkring
  • Personlig rådgivning
  • Lönestatistik
4
  • Unionen är Sveriges största fackförbund med cirka 650 000 medlemmar. De har en bred organisation som samlar tjänstemän i den privata sektorn. Exempel på yrken som finns representerade är ekonomer, ingenjörer, säljare, IT-konsulter och administratörer.
  • Unionen har under de senaste åren satsat mycket pengar på marknadsföring, vilket är en av anledningarna till att man kan se deras varumärke i en rad olika sammanhang. De tillhör centralorganisationen TCO som står för tjänstemännens centralorganisation.
  • Som medlem får du tillgång till en rad olika förmåner. Förutom en solid inkomstförsäkring får du även tillgång till personlig rådgivning och lönestatistik. En av styrkorna med Unionen är dess breda organisation, vilket bland annat är en fördel när de bedriver opinionsbildning. Det gör även att man som medlem själv kan engagera sig inom förbundet och göra karriär.
  • Unionen tillhandahåller olika typer av medlemskap anpassade för olika anställningsformer. Du kan exempelvis bli medlem som student, egenföretagare eller chef. Medlemsavgiften kostar cirka 235 kronor per månad, beroende på vilket medlemskap du väljer. Du kan läsa mer om medlemsavgifter och förmåner på deras officiella hemsida.

Ledarna

Ledarna är inte bara ett fackförbund utanför LO, de saknar nämligen helt och hållet ett medlemskap i en centralorganisation. Tilläggas skall dock att man innehar ett medlemskap i PTK, som tidigare hette Privattjänstemannakartellen.

Ledarna är helt nischade mot medlemmar som innehar en chefsposition. Vilken typ av chefsposition man har spelar dock mindre roll. De har medlemmar inom rad olika branscher och sektorer. Som organisation har man 93 000 medlemmar och man betecknar sig själva som helt partipolitiskt obundna. Inom organisationen finns det 17 olika föreningar baserat på bransch och chefsposition.

Även medlemskapets förmåner är starkt nischade mot den som är chef. Som medlem får man tillgång till över 30 000 löner för olika chefer inom olika branscher. Detta kan minst sagt vara matnyttig information vid en löneförhandling. Som medlem får man också tillgång till personlig rådgivning som är anpassad till utmaningarna med att vara chef. Sist men inte minst erbjuds en rad olika kurser och seminarier på en rad olika orter, vilket kan vara ett bra tillfälle för den som vill förkovra sig inom ett ämne alternativt utöka sitt nätverk.

Medlemsavgiften är i regel mellan 320 och 360 kronor per månad. På deras hemsida kan du räkna ut din eventuella medlemsavgift genom att uppge ditt verksamhetsområde.

Jusek

Jusek är ett fackförbund samt en intresseorganisation som har cirka 85 000 medlemmar. De har en lång historia som sträcker sig över 80 år bakåt i tiden. Tidigare namn på verksamheten har bland annat varit Sveriges Samhällsvetare- och Juristförbund. Jusek ingår i den större centralorganisationen Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Saco är en obunden centralorganisation vad gäller partitillhörighet. De organiserar för närvarande 22 individuella förbund.

Jusek har vissa likheter med Unionen. En stor skillnad är dock att man är helt nischade mot tjänstemän inom samhällsvetenskapliga yrken. Exempel på medlemmarnas yrkesområden är juridik, samhällsvetenskap, kommunikation, IT och ekonomi.

För att bli medlem i Jusek måste man inneha en kandidatexamen från universitet/högskola. Detta är ett krav som exempelvis inte finns för Unionens eller Ledarnas medlemmar. Som medlem i Jusek får man tillgång till lönestatistik, coaching och rättshjälp i frågor som berör arbetsrätt.

Jag anser att Jusek sticker ut gentemot andra fackförbund vad gäller deras opinionsbildning. De vill hela tiden bedriva opinionsbildning inom de områden där deras medlemmar är verksamma. Detta gör att man som medlem också kan vara med och påverka ur ett större perspektiv. Medlemsavgiften är i regel mellan 300 och 350 kronor per månad. Vill man bli medlem eller läsa mer om Jusek kan man besöka deras officiella hemsida.

Jämförelse

Dessa 3 fackförbund utanför LO riktar sig mot olika arbetstagare. Gemensamma förmåner inkluderar bland annat inkomstförsäkring och arbetsrättsligt skydd. I övrigt har de en del specifika förmåner.

Exempelvis har Ledarna en del förmåner som är helt eller delvis nischade mot chefer. Detta är något som med stor sannolikhet kan hjälpa den som innehar en chefsposition.

Unionen har bland annat sin storlek som medlemsförmån. Deras stora organisation ökar medlemmens möjligheter inom arbetslivet, bland annat genom att byta mellan olika medlemskap.

Slutligen har vi Jusek som riktar sig mot specifika arbetsområden. Deras opinionsbildning inom dessa områden ger medlemmarna ökade möjligheter till en lång och framgångsrik karriär inom sin bransch.

Övrigt om LO (Landsorganisationen i Sverige)

Landsorganisationen i Sverige har länge påverkat den svenska arbetsmarknaden. Det finns en stark koppling mellan Landsorganisationen i Sverige och Socialdemokraterna. Det går inte att förringa att de historiskt sett har haft en positivt inverkan på den svenske arbetarens rättigheter. Under en lång tid har man verkat för en solidarisk lönepolicy. Detta innebär att alla medlemmar ska få ta del av en reallöneökning. Med detta menar man att medlemmarna ska få en löneökning som är inflationsjusterad (har vi en inflationstillväxt om 2%, skall lönerna exempelvis öka med 4% ). Löneökningarna skall vidare tillfalla alla arbetstagare. De har exempelvis arbetat intensivt med att minska löneskillnader mellan könen och uppnå en högre sysselsättningsgrad.

Som jag redan nämnt har Landsorganisationen i Sverige varit viktig för vårat land. Förnyelsearbetet i den här organisationen har dock inte gått framåt. I en föränderlig omvärld är det svårt att argumentera för deras policy. Deras strategi kan på sikt även bli rent av skadlig för den svenska arbetsmarknaden. Med anledning av detta anser jag att det kan vara lämpligt att välja ett fackförbund utanför LO. Återigen vill jag dock poängtera att Landsorganisationen i Sverige har varit historiskt viktig för Sverige. De har dock till en viss del spelat ut den viktiga roll man en gång haft.

Sammanfattning

Den här artikeln har presenterat 3 fackförbund utanför LO. Samtliga förbund har som jag redan nämnt olika förmåner. Den som tar ställning till ett eventuellt medlemskap bör även ta ställning till ett antal olika faktorer. Exempelvis bör man gå igenom sin arbetssituation. Man kan exempelvis välja Ledarna om man är övertygad om att man funnit sin plats i arbetslivet som chef. Arbetar man i det privata näringslivet, utan chefsposition, kan istället Unionen vara ett lämpligt alternativ. Slutligen har vi Jusek som är oberoende sett till bransch, men som endast vänder sig till specifika arbetsområden. Har du frågor om dessa 3 förbund är du mer än välkommen att ställa dessa i kommentatorsfältet. Jag vill dock poängtera att jag inte representerar något av dessa förbund.

Kommentera