Fackförbund utan centralorganisation i Sverige

Källa SCB. Inlägget innehåller annonslänkar från Adtraction.

Ledarna är ett svenskt fackförbund som helt saknar centralorganisation och som organiserar chefer. Det finns dock vissa samarbeten mellan Ledarna och andra organisationer. Exempel på samarbeten är deras medlemskap i samverkansrådet PTK och Offentliganställdas Förhandlingsråd.

Ledarna riktar sig endast till chefer inom både den privata och offentliga sektorn. De har omkring 93 000 medlemmar och organisationen innefattar 17 branschföreningar. Sist men inte minst bör det nämnas att de är helt obundna ur ett partipolitiskt perspektiv.

Ledarna
  • Rådgivning
  • Utbildning
  • Inkomstförsäkring
4.3

Sammanfattning

Ledarna är ett unikt fackförbund som är både nischat och fristående. Min personliga uppfattning är att deras verksamhet vänder sig mot dig som vill göra karriär. Inom organisationen har man samlat de verktyg som krävs för att hela tiden utvecklas. 

Vem kan bli medlem och vad kostar det?

Du måste inneha en chefsposition för att kunna bli medlem. Vilken typ av chefsposition är dock av mindre vikt för medlemskapet. Ledarna har nämligen en rad olika chefspositioner representerade i sitt medlemsregister. Medlemmarna finns även representerade inom en rad olika branscher.

Medlemskapet brukar kosta mellan 320 och 360 kronor per månad. Månadskostnadens storlek är relaterad till ditt verksamhetsområde. På deras hemsida kan du räkna ut vad ett eventuellt medlemskap skulle kosta dig.

En stor förmån med medlemskapet är den inkomstförsäkring som aktiveras vid eventuell arbetslöshet. Hos många fackförbund jag har listat på den här hemsidan ingår ej inkomstförsäkring om du inte är medlem i en a-kassa. Hos Ledarna har du dock rätt till ersättning oavsett om du är med i en a-kassa eller inte.

Ledarnas förmåner

Som medlem får du tillgång till lönestatistik som uppdateras varje år. Under 2019 samlade man in 32 000 löner ifrån sina medlemmar. Dessa löner kommer ifrån en rad olika sektorer och chefspositioner.

Du kan alltså med fördel se hur ditt specifika löneläge mäter sig i förhållande till kollegor inom andra branscher. Statistiken är även grupperad på ett sådant sätt att du enkelt kan välja kriterier för de löner du är intresserad av.

Ledarna har ett välgenomtänkt rådgivningsprogram. Den här förmånen är uppdelad i tre olika kategorier. Man erbjuder i ett första led privat rådgivning anpassat för chefer. Personen man pratar med är då väl införstådd med de utmaningar som en chef får hantera på en daglig basis. Det finns även karriärrådgivning, där man får inspiration och verktyg för att våga ta nästa steg i karriären.

Slutligen har du som medlem möjligheten till att prata med en psykolog eller psykoterapeut. Det kan då handla om privata angelägenheter. Det finns ett anonymt nummer du som medlem kan till ringa varje vardag. Den sistnämnda medlemsförmånen är unik med anledning av att jag inte hittat ett annat fackförbund som erbjuder detta.

Utbildning är tillgängligt för medlemmarna kontinuerligt året runt. Olika evenemang de anordnar är frukostseminarier, heldagskurser och nätverksträffar. De har även en rad olika inriktningar för dessa evenemang, vilket ofta inkluderar specifika teman.

Ledarna anordnar vidare träffar för upptill 100 medlemmar där alla arbetar inom samma bransch. Dessa nischade konferenser är om inte annat ett utmärkt tillfälle för nätverkande.

Alla dessa förmåner finns listade i punktform på deras officiella hemsida.

Fackförbund utan centralorganisation

Ledarna är den enda organisationen jag har hittat som faller under den här kategorin. Centralorganisationerna verkar i vanliga fall som ett ledande organ över individuella förbund. Exempelvis har LO ett starkt inflytande över Kommunals verksamhet. Att ej tillhöra en centralorganisation betyder att man som organisation kan bedriva sin verksamhet helt enligt egen regim.

I ledarnas fall innebär detta att man har en stark tro på individens förmåga att själv påverka sin framtid och sina arbetsuppgifter. Som organisation kan man hjälpa individen att utvecklas i sin roll som chef och samtidigt verka för sjyssta chefsvillkor.

Sammanfattningsvis är det individen, det vill säga den som är medlem, som fritt får uttrycka sina önskemål samt behov. Det är vidare medlemmen som ska påverka Ledarnas inriktning. Branschföreningarna verkar som ett demokratiskt verktyg i det här sammanhanget.

Det bör också tilläggas att Ledarna trots sin individualism även verkar för ett gemensamt trygghetsnät. Ett konkret exempel på detta är att man har förhandlat fram kollektivavtal inom olika branscher. De har även företrädare som verkar på en lokal nivå inom en rad olika branscher. Sist men inte minst är man som Sveriges största chefsorganisation den ledande rösten i samhället vad gäller opinionsbildning relaterat till chefer. Huvudfrågor som individens rätt att påverka sin lön och jämställdhet är frågor som man ständigt försöker bedriva opinion kring. Sammanfattningsvis har man goda förutsättningar att visa en autentisk bild över chefens förutsättningar, utan att på något sätt devalvera arbetarens rättigheter.

Bara vara medlem i en A-kassa?

Idag är det många som väljer bort fackförbunden. Undersökningar har visat att många tycker att det är tillräckligt med ett medlemskap i en a-kassa. Det är viktigt att förtydliga att det räcker med ett medlemskap i en a-kassa för att försäkra sin inkomst. Lika viktigt är det att förtydliga att man då endast försäkrar just sin inkomst. Ifall du har problem på din arbetsplats kan inte din a-kassa hjälpa dig. Att vara medlem i facket är en försäkring för din anställning likaväl som din inkomst. Du kommer även få ta del av alla de förmåner jag listat i den här artikeln. Något jag inte beskrivit i detalj är prisrabatterna som ingår i medlemskapet. Ofta handlar det om rabatter på försäkringar och konsumtionsvaror. I det stora hela kan alltså medlemsavgiften utnyttjas på ett effektivt sätt.

LAS

Ett fackförbund utan centralorganisation har, som jag redan beskrivit, goda möjligheter till att värna om sina medlemmars intressen. Som privatperson har du även goda möjligheter till att själv föra din talan vid en eventuell konflikt på arbetsplatsen. Detta är något som regleras i LAS (Lagen om arbetsskydd). Som privatperson kan man exempelvis föra sin egen talan vid en arbetsrättskonflikt. Detta är dock sällan något att föredra, inte minst på grund av kostnaderna. Har man ingen kunskap om dessa frågor kan man nämligen bli tvungen att kontakta en jurist. Är man medlem i facket får man hjälp vid en eventuell konflikt. Hjälpen gäller både personlig rådgivning och eventuell juridisk hjälp. Det är viktigt att förtydliga att det ekonomiska ansvaret faller hos den fackliga organisationen, förutsatt att du har lagen på din sida.

Sammanfattning

Artikeln har diskuterat fördelarna med Ledarna och dina rättigheter som arbetstagare. Du är mer än välkommen att ställa eventuella frågor i kommentatorsfältet. Vänligen observera att jag som skriver inte på något sätt representerar Ledarna. Jag kan därför inte besvara eventuella frågor som exempelvis berör medlemskriterier. Det finns även länkar i artikeln som kan lära dig mer om medlemskapskriterierna.

Kommentera