Yrken utan utbildning eller erfarenhet

Exempel på jobb och yrkesområden utan utbildning

1. Kundtjänstmedarbetare

Vill du arbeta i en kontorsmiljö? Tycker du om att hjälpa människor?

Då kan kundtjänst vara ett yrke för dig.

Det finns i princip alltid en efterfrågan av personal inom detta område. Många företag behöver nämligen någon som kan besvara kundernas frågor.

Finns det några nackdelar med att bli kundtjänstmedarbetare?

En nackdel är att lönerna tenderar att vara relativt låga. Du kan dock bättra på din lön genom att arbeta skift.

2. Lagermedarbetare

Vill du hellre jobba med kroppen? Då kanske lagermedarbetare passar dig bättre.

Det finns en efterfrågan efter lagerpersonal på flera olika håll runt om i Sverige.

En anledning till detta är alla de e-handelsföretag som växer fram inom olika nischer.

Du kan arbeta på lager utan utbildning och erfarenhet. Ibland kräver man dock att du ska ha ett truckkort. I andra fall får du möjligheten till att ta ett truckkort om du blir anställd.

En del lagerjobb är välbetalda. Detta innefattar dock i regel både skiftgång eller nattarbete och ackord (prestationslön).

3. Content Writer/Skribent

Vill du skriva innehåll till hemsidor från ditt eget hem?

Som skribent har du möjligheten att arbeta från hemmet. Du får ofta betalt per utfört projekt, vilket gör att inkomsterna kan variera från månad till månad. Detta kan betraktas vara en nackdel.

Det bör också tilläggas att du som skribent inte kommer tjäna särskilt mycket pengar i början. Du måste nämligen ta dig an enklare uppgifter medan du lär dig hantverket.

Vart kan jag komma igång som skribent?

  • Wordapp
  • Topcontent

Det finns fler exempel på så kallade contentbyråer. Jag vill dock påpeka igen att dina inkomster kommer vara begränsade i början.

Med tiden kommer du dock kunna marknadsföra dina tjänster som egenföretagare samt ta ut ett högre pris per ord.

4. IT-entreprenör

Du har säkert läst om den svenska IT-boomen? Det finns många svenskar som har gjort karriär inom denna sektor.

Du kan få anställning inom IT-sektorn, även om du saknar utbildning.

Det finns bland annat ett stort behov av konsulter och medarbetare med kunskap inom de olika programmeringsspråken.

Du bör dock kunna bevisa att du faktiskt kan skapa konkreta saker med dina IT-kunskaper.

Det kan därför vara en bra idé att samla på dig genomförda projekt i en egen portfolio.

Du kan använda denna portfolio när du söker anställning. De som är verksamma inom denna sektor tenderar att vara välbetalda.

5. Säljare

Du kan arbeta som säljare inom en rad olika branscher. Du kan dessutom ägna dig åt olika typer av försäljning, bland annat inom telemarketing, detaljhandeln eller genom besök hos kunder.

Duktiga säljare kan tjäna mycket pengar. I många branscher är det kutym med provisionsbaserad lön.

Det kräver dock hårt arbete för att nå till de riktigt höga nivåerna. Du bör dessutom ha en fallenhet för försäljning.

Det kommer förmodligen alltid finnas en stor efterfrågan av säljare. Många företag är redo att betala mycket för de som kan sälja in deras produkter eller tjänster.

6. Vårdbiträde

Vill du hjälpa andra människor och känna dig behövd? Då kan vårdbiträde vara något för dig.

Vården är dessutom en sektor som brukar vara i behov av medarbetare.

Denna sektor inkluderar bland annat äldreboenden och sjukhus.

Arbetsuppgifterna kan variera, men det inkluderar i regel att hjälpa patienterna med deras dagliga behov.

Skiftgång är vanligt förekommande inom vårdbranschen.

7. Butiksbiträde

Du kanske har läst om butiksdöden? Detta ger en dyster bild över detaljhandeln.

Det finns dock fortfarande gott om anställningstillfällen som butiksbiträde.

Arbetsuppgifterna kan exempelvis innefatta lagerhållning eller att sköta kassan i en butik.

Detaljhandeln präglas i regel av arbetstider som innefattar tjänstgöring på kvällar. Lönerna brukar i regel vara relativt låga, även om OB-tillägg kan bättra på månadslönen.  

8. Personlig assistent

Gillar du att ta hand om andra människor? I Sverige har människor med funktionsnedsättningar och dylikt rätt till ett berikande liv.

Personliga assistenter hjälper dessa människor med olika saker för att de ska kunna leva självständigt.

Assistenterna arbetar ofta olika skift och lönerna tenderar att variera.

Ett anställningskriterium brukar vara att man ska komma bra överens med den person man ska hjälpa. Detta kräver ofta att man är lyhörd.

Personliga assistenter behövs överallt i Sverige. Du bör därför kunna hitta en anställning som passar dig.

9. Snickare

Vill du vara kreativ? Tycker du om att vara ute mycket?

Då kan snickare vara ett bättre alternativ för dig.

Det bör dock tilläggas att detta yrke ofta kräver utbildning, men det finns möjligheter även för dig som saknar utbildning och erfarenhet.

En del företag tar nämligen in personer som inte har genomgått en utbildning inom bygg.

Detta innebär dock låg lön under tiden man lär sig hanterverket.

Välbetalda jobb utan utbildning

Rubriken till detta stycke Googlas flitigt av svenskarna. Många verkar vilja hitta ett jobb som betalar en bra lön. Generellt sett brukar man behöva studera för att kunna få ett välbetalt jobb. När jag gjorde research för den här artikeln har jag dock hittat två välbetalda yrken som inte kräver utbildning.

Problemet är bara att detta kräver att man presterar varje månad. Säljare utgör det första alternativet. Säljare får ofta betalt baserat på prestation. De som är riktigt duktiga kan relativt snabbt komma upp i höga belopp på bankkontot i slutet av månaden.

Man måste däremot komma ihåg att endast en minoritet inom denna bransch kommer upp i höga belopp. Arbetsdagen verkar dessutom vara krävande för de som siktar högt. Personligen tror jag inte att man orkar med detta i det långa loppet, även om det kan vara ingången till en bra anställning.

En duktig säljare kommer säkert kunna få en annan typ av anställning hos det berörda företaget.  

IT-sektorn är ett annat alternativ. Det finns som sagt många anställningstillfällen inom just IT med höga löner. Många jobb kräver däremot utbildning eller erfarenhet. Samtidigt måste man komma ihåg att detta i mångt och mycket är en praktisk bransch.

Du bör kunna visa upp projekt som du tidigare har arbetat med om du exempelvis söker en tjänst som programmerare. Detta kräver däremot inte att du har genomfört detta projekt i samarbete med ett företag.

Det verkar som att relativt många människor lär sig dessa programmeringsspråk på egen hand. Jag har däremot inte hittat några studier som styrker detta. Men om vi antar att du har ett intresse för denna sektor samt lär dig ett språk på egen hand, i detta fall bör det inte finnas något som stoppar dig från att skapa ett program eller applikation på egen hand?

Fortsättning

Du kan därefter visa en potentiell arbetsgivare vad du har skapat. Detta visar på konkret kunskap samt att du har ett intresse för IT. Samtidigt kräver detta att du har tid att utveckla ditt eget projekt. En del människor är också rätt skeptiska till att genomföra ett projekt utan att få betalt för det.

Det är i dessa fall viktigt att ha ett intresse för det man vill arbeta med. Det är därför en dålig idé att försöka satsa på ett arbete bara för att man eventuellt kommer tjäna mycket pengar.

I grund och botten verkar det dessutom som att akademiker kommer tjäna mer pengar om man slår ut det på en hel karriär. Samtidigt bör det tilläggas att det finns akademiska områden som inte är välbetalda. Studier på högre nivå är därför inte en garanti för en hög lönenivå.

Under de senaste åren har flera yrkesförberedande utbildningar tillkommit. Dessa utbildningar ger dig möjligheten att nischa dig inom ett område. Ibland fokuserar man endast på ett delområde inom ett specifikt ämne.

Jag tror att dessa utbildningar utgör ett bra alternativ för någon som är studietrött. Du kommer nämligen få lära dig något som är användbart inom ett specifikt yrke. Krasst sett borde detta vara tillräckligt för att hålla din motivation uppe.

Du kommer dessutom bättra på dina chanser att få ett jobb om du har studerat ett specifikt ämne. Det verkar nämligen som att många arbetstagare söker efter en väg in hos ett företag. Det är svårt att få chansen om du helt saknar erfarenhet samt konkreta studieresultat.

Som arbetssökande måste man bättra på sina chanser och göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. Ibland innebär detta studier, även om man helst vill slippa.  
Studierna behöver inte pågå mer än ett år eller två, vilket gör det enklare att upprätthålla motivationen.

Möjligheter i storstäderna

Generellt sett brukar man säga att det finns bättre anställningstillfällen i storstäderna, i synnerhet i Stockholm. Jag har inte hittat någon information som pekar på att så inte skulle vara fallet.

En anledning till detta är att många företag har deras huvudkontor i huvudstaden. Det går inte heller att bortse ifrån att storstadsregionerna tillsammans har befolkning på flera miljoner invånare. Det faller sig därför naturligt att man har bäst möjligheter att hitta ett jobb man trivs med i dessa städer.

Samtidigt bör man komma ihåg att alla människor inte vill bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Lägg därtill att det är svårt att hitta boende i dessa städer, i synnerhet vad gäller Stockholm. Hyrorna i Stockholm tenderar att vara väldigt höga för andrahandslägenheter. Man får också räkna med att bo relativt långt från stadskärnan, och man behöver med stor sannolikhet pendla.

I grund och botten går det däremot inte att komma runt att möjligheterna är bättre i exempelvis Stockholm. En enkel sökning i Platsbanken visar på hur många anställningstillfällen det finns inom nästan alla yrkesområden.

Samtidigt bör det tilläggas att man exempelvis behöver vårdbiträden även inom mindre orter. Samma förhållande gäller för personliga assistenter och snickare.

Krasst sett kan man dock anta att konkurrensen bör vara större på mindre orter. Detta är dock endast ett antagande. Arbetssökande brukar ofta ha varierande erfarenheter vad gäller möjligheterna till att få en anställning, samt processen som leder dit.

Under denna rubrik bör det också tilläggas att den Europeiska unionen har möjliggjort för invånarna att flytta mellan medlemsländerna. Detta innebär alltså att man har möjligheten till att arbeta i ett annat EU-land.

Krasst sett skulle man därför kunna flytta till ett annat EU-land för att testa lyckan. Det finns däremot barriärer gällande detta. Språket brukar vara en sådan barriär.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag listat ett antal alternativ inom ramen för artikelns rubrik. Många verkar vilja tjäna mycket pengar tidigt i karriären. Detta brukar däremot inte vara möjligt. Man måste ofta skaffa sig god kunskap inom ett område innan man kan räkna med bra betalning.

Samtidigt tror jag inte att studier är ett måste för att detta ska vara möjligt. Man måste dock kunna visa att man har en god kompetens inom något ämne. Jag har gett exempel på IT-branschen i denna artikel.

En arbetsgivare skulle sannolikt vara intresserad av en kandidat som exempelvis har byggt en applikation eller en programvara. Detta visar både på kunskap och intresse, även om man inte har studerat vid ett universitet.

Personer som är villiga att ge mycket av sig själva har också möjligheten att klara sig bra på arbetsmarknaden. Ett exempel på detta är säljare. Samtidigt tror jag personligen att detta inte är hållbart i längden. Jag tror att det finns få personer som kan prestera vecka efter vecka.

Anställningen som säljare kan dock leda till andra möjligheter, speciellt om man har gjort bra ifrån sig. Att visa framfötterna är förmodligen den viktigaste egenskapen, oavsett vilket yrke man väljer. Detta är en viktig egenskap som visar att man vill vidare i karriären.

Sist men inte minst kan man alltid starta ett eget företag. Detta kräver dock både driv och en bra affärsidé. Detta innefattas inte heller av artikelns rubrik. Jag vill dock nämna det som ett alternativ, speciellt på grund av alla de förebilder som finns inom exempelvis IT-sektorn.

Du får gärna lämna en kommentar om du har några frågor eller om du undrar över något.