Exempel på fackförbund i Sverige (Lista)

Det finns många exempel på fackförbund i Sverige. De organisationer som presenteras i listan nedan är bland de största i landet.

 • Unionen
 • Sveriges Ingenjörer
 • IF Metall
 • Lärarförbundet
 • Handels
 • Vision
 • Byggnads
 • Jusek och Civilekonomerna
 • Ledarna

Det finns även ett antal centralorganisationer, bland annat SACO och LO, vars namn är förkortningar av Sveriges akademikers centralorganisation och Landsorganisationen i Sverige.

 • Inom LO finner vi bland annat IF Metall, Kommunal och Byggnads.
 • Inom SACO finner vi bland annat Jusek och Lärarförbundet.

Fackförbundens historia

Majoriteten av de här organisationerna har nischat sig mot olika typer av medlemmar. IF Metall har huvudsakligen riktat sig mot den en gång så starka svenska industrisektorn. Deras organisation har därmed utformat en specialistkompetens mot löneförhandlingar och dylikt inom industrisektorn.

Kommunal har i sin tur inriktat sig mot den stora offentliga sektorn. Inom den här sektorn finner vi bland annat personer som arbetar inom vården. Kommunal har genom sin inriktning utvecklat en god förmåga till kommunala förhandlingar. Personerna som arbetar inom organisationen har ofta en arbetsbakgrund inom den kommunala sektorn.

Det finns även mindre förbund som helt eller delvis nischat sig mot en mindre yrkesgrupp. Ett exempel är Fysioterapeuterna. Genom att nischa sig på det här sättet kan de bland annat bedriva opinionsbildning för att främja yrket.

Tänk dig exempelvis att sjukhusen i Sverige bestämmer sig för att sänka lönerna för Fysioterapeuter. De bestämmer sig även för att begränsa deras möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. I det här fallet kan den större organisationen, Fysioterapeuterna, samla alla sina medlemmars åsikter om nedskärningarna och på ett effektivt sätt förmedla budskapet till politikerna.

Den moderna modellen

Unionen har på en relativt kort tid blivit störst i Sverige, något som de bland annat har åstadkommit genom en sammanslagning och intensiv marknadsföring. Finns det flera skäl till varför man är störst?

 • Inkomstförsäkring
 • Utbildning
 • Lönestatistik
4

Sammanfattning

På deras hemsida kan du på ett enkelt sätt räkna ut hur mycket deras inkomstförsäkring kan ge dig.

Sverige befinner sig i en ekonomisk omvandling på arbetsmarknaden. Det en gång så stora industrilandet håller på att förvandlas till en tjänstebaserad ekonomi.

Unionen har kunnat tagit fasta på den här omvandlingen. De har ett utbud som fokuserar på andra saker än exempelvis kollektiv löneförhandling. Man kan säga att de har mött arbetarnas efterfrågan.

I anslutning till detta har de även valt att endast välkomna medlemmar som är tjänstemän i den privata sektorn. De välkomnar alla som inkluderas i den här yrkesgruppen, oavsett om de arbetar heltid eller om de har en akademisk utbildning. Nedan följer ett urval av deras utbud.

 • Karriärrådgivning. Den moderna arbetaren vill ofta göra karriär och byta arbete när tillfälle ges. Unionen erbjuder både teoretisk och praktisk coaching. Som medlem kan du få hjälp med att granska ditt cv samt personliga råd inför en eventuell intervju.
 • Fokus på din lön. Många tjänstemän vill gärna analysera sitt löneläge. Unionen erbjuder av den anledningen både lönestatistik och tips inför lönesamtalet. Man skulle kunna säga att fokuset i den här frågan har flyttats från individen till kollektivet. Många tjänstemän måste ofta kunna föra sin egen talan på grund av att man inte längre använder det gamla systemet, där en grupp av människor förhandlade om lönen till samtliga anställda på ett företag.
 • Unionen erbjuder även kurser, både på nätet och på fysiska platser runtom i landet. Även den här förmånen fokuserar på den moderna efterfrågan. De som arbetar inom tjänstesektorn idag vet att de ständigt måste utveckla sina förmågor. De vet även att befintliga kunskaper måste fräschas upp med jämna mellanrum.

Inkomstförsäkring

Behovet av en inkomst vid eventuell arbetslöshet har länge varit efterfrågad. Hur mycket pengar man som arbetslös kan få har dock förändrats genom åren.

De traditionella organisationerna inom industrisektorn har historiskt sett bortsett från inkomstförsäkringen. De har istället hänvisat den som blivit arbetslös till a-kassan. Ersättningarna från a-kassan har dock i regel varit för låga.

De moderna organisationerna har istället tagit fasta på arbetarens behov. De har insett vikten av att människor ska få en solid inkomst vid en eventuell arbetslöshet. Av den anledningen har man infört en inkomstförsäkring som förstärker ersättningen från a-kassan.

Hur fungerar detta i praktiken? Är du exempelvis medlem i Unionen måste du också vara medlem i en a-kassa för att vara berättigad ersättning. Det är alltså tal om ett dubbelt medlemskap. Detta ger dig dock en avsevärt mycket högre inkomst än vad endast a-kassan kan erbjuda.

IF Metall förespråkar också ett dubbelt medlemskap. Deras organisation ger dig dock inte rätten till en dubbel ersättning, du får helt enkelt nöja dig med de pengar som du får från a-kassan.

Förändringens vindar har dock även kommit till de lite mer traditionella sektorerna. IF Metall annonserade under 2019 att man hade som intention att införa inkomstförsäkring. Detta har länge varit efterfrågat av deras medlemmar, inte minst på grund av möjligheten till en högre ersättningsnivå.

Ersättningen från a-kassan är nämligen i regel inte tillräcklig för den som blivit arbetslös. Detta gör att man måste leva med en kraftigt minskad levnadsstandard i anslutning till stressen som arbetslöshet innebär.

Frågan är, emellertid, om det finns något fackförbund som erbjuder ersättning utan att man har ett medlemskap i en a-kassa? I efterforskningarna till den här artikeln har jag kommit över ett förbund som erbjuder detta.

Ledarna – ett modernt förmånsutbud

Ledarna har ett modernt förmånsutbud. De har också en unik inriktning med anledning av främst två faktorer.

 • Ledarna är ett av få exempel på fackförbund som inte har något medlemskap i en centralorganisation. Detta ger deras organisation ett stort självbestämmande. De behöver exempelvis inte rätta sig efter ett högre beslutande organ. De kan också själva styra över sin inriktning.
 • Ledarna erbjuder ersättning även för medlemmar som inte är med i a-kassan. Detta är verkligen att betrakta som en unik förmån. Deras ersättningsnivåer är även konkurrenskraftiga, vilket gör att deras inkomstförsäkring är en av deras största konkurrensfördelar.

Ledarna har vidare byggt en organisation som är helt inriktad på chefer. De välkomnar medlemmar från en rad olika sektorer inom både privat och offentlig sektor. Medlemskapet gör inte heller någon skillnad på akademisk bakgrund. Nedan följer ett urval av förmåner.

 • Som medlem har du möjlighet till att få unikt anpassad chefscoaching. Detta inkluderar bland annat stöd för de beslut du måste ta som ledare. Det finns även möjlighet till att få personlig hjälp av terapeuter. Den här medlemsförmånen grundar sig i den tuffa vardagen som många ledare möter.
 • Utbildning är en annan lockande medlemsförmån. Med tanke på att alla medlemmar är chefer är den här förmånen helt nischad mot ledarskapsutbildningar. Förbundet erbjuder utbildning på olika orter i landet, samtidigt som det finns nätbaserade kurser som fokuserar på en rad olika ämnen.
 • I likhet med Unionen erbjuder man även lönestatistik. Statistiken är dock mer nischad i Ledarnas databas. Som medlem kan du granska din lön i förhållande till andra inom samma bransch eller verksamhetsområde. Du kan även få tips på hur du höjer din lön, både genom att stanna kvar på samma position och genom att byta jobb.

Du kan läsa mer om detta på deras officiella hemsida.

Exempel på fackförbundens framtid

Fackförbunden i vårt avlånga land lever med ständigt minskande medlemsantal, men hur illa är det egentligen?

Internationellt sett har vi haft en mycket hög organisationsgrad. Detta är något som vi fortfarande har, även om den nationella organisationsgraden minskar.

Branschfolk diskuterar ofta om detta är att betrakta som ett stort problem. Ett argument för att det är ett stort problem är den svenska modellen. Vi har ett välfärdssamhälle som innebär att alla ska bidra till den kollektiva nyttan.

Att organisera arbetare, oavsett om det gäller i offentlig- eller privat sektor är därför viktigt. Det handlar bland annat om att vi alla ska ha ett grundläggande skydd för våra anställningar. Det handlar också om att vi gemensamt ska kunna påverka arbetsgivarna och arbetsmarknaden.

Hur effektiv skulle möjligheten till att påverka vara om vi står själva på arbetsmarknaden? Förmodligen skulle det då utvecklas något som kan liknas med företagens och arbetsgivarens marknad. Det blir då upp till aktörerna med mest makt och pengar att bestämma villkoren.

Ett exempel på detta är USA, där den enskilde arbetaren sällan är organiserad. Den enda garanten för rimliga anställningsvillkor är i det här fallet den amerikanska staten. De försöker att hjälpa arbetarna genom att bland annat införa minimilöner.

Lönerna för majoriteten av arbetskraften i USA är låga av en anledning. En sådan anledning är lobbyisterna som påverkar politikerna. De aktörer med mest makt och pengar kan påverka politikerna att inte införa särskilda arbetsrättsskydd för arbetare. Varför sker detta?

Företagen är givetvis måna om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Detta gör man enklast genom att betala arbetarna låga löner, samtidigt som man upprätthåller produktiviteten. Att upprätthålla produktiviteten är inte ett problem på grund av att arbetaren inte kan få en bättre lön på ett annat företag. Minimilönerna är inte allt för sällan lika låga för liknande typ av jobb.

Fortsättning

I USA är det inte heller ovanligt att många arbetare har två arbeten. De kan exempelvis arbeta på ett företag under dagen, för att sedan ta en paus och arbeta kvällstid på ett annat företag. En del jobbar istället dubbelt på helgerna.

Detta leder oss till ett annat problem. I vårt land regleras arbetstiden. Detta innebär bland annat att du måste ha en viss typ av vila innan du kan påbörja ett nytt arbetsskift. Detta skiljer sig lite åt mellan olika branscher. Principen är dock densamma, alla ska få tid till att vila mellan arbetsskiften.

Det finns många exempel på fackförbund i Sverige som har bidragit till dessa rättigheter. Utan den gemensamma välfärden skulle vi aldrig ha haft dessa rättigheter. Vi kan återigen konstatera att de sjunkande medlemssiffrorna ur det här perspektivet är ett stort problem.

Ett annat viktigt område att nämna är rättigheten till semester. Svenska arbetare har genom lagboken en rättighet till semester som omfattas av 5 veckor. Den här rättigheten skedde dock inte över en natt. Det har varit ett kontinuerligt arbete som har gjort detta möjligt. Tilläggas bör även att semesterdagarna har ökat sedan man införde konceptet.

Slutligen måste vi nämna vikten av arbetsskydd. I vårt avlånga land har vi ett mycket starkt arbetsskydd. Vårt arbetsskydd är även mycket starkt i jämförelse med andra länder. Utan arbetsskyddet skulle vi förlora en stor del av vår mest grundläggande säkerhet. I USA är det betydligt enklare att avskeda någon.

I vårt land måste arbetsgivaren gå igenom flera steg innan denne kan avskeda någon. Detta är en process som har gjorts mer komplicerad i flera olika led. Varför? Det är av stor vikt att företagen inte bara ska kunna avskeda någon på godtycklig grund. Hela vår välfärd och den svenska modellen bygger på trygga anställningar

Sista delen

Vägen framåt präglas av många olika åtgärder. Bland annat måste fackförbunden arbeta för att tillhandahålla ett attraktivt förmånsutbud. Vi har pratat om några av dessa förmånerna i den här artikeln.

Inkomstförsäkringen är en viktig faktor. Arbetare i alla de olika sektorerna vill försäkra sin inkomst. Det handlar inte bara att om att försäkra en inkomst som täcker de grundläggande utgifterna vid en eventuell arbetslöshet. Man vill också kunna ha en dräglig tillvaro även om man blir arbetslös.

En annan viktig faktor är att locka de unga. Forskning har visat att ungdomar ofta nöjer sig med att vara medlemmar i a-kassan. Ungdomarna är inte särskilt intresserad av att ha ett fackligt skydd. Många anser till och med att facken har spelat ut sin roll.

Vi som är anställda måste se allt detta ur ett större perspektiv. Att vara med i facket handlar inte bara om att få ta del av förmåner. Medlemskapet ger oss också ett skydd mot arbetsgivare som inte följer lagboken. Blir du exempelvis avskedad finns det flera steg som en arbetsgivare måste följa innan får du får beskedet. Är du fackligt ansluten kommer ditt förbund föra din talan.

Vi vill inte heller se en utveckling där fokuset på arbetsmarknaden flyttas från arbetstagare till arbetsgivare. Vi kommer då få sämre levnadsvillkor samtidigt som att samhället kommer präglas av orättvisor. I längden pratar vi om socioekonomiska konsekvenser som endast gynnar en liten del av befolkningen.

På sikt riskerar vi att den förlora den svenska modellen. Den här eventuella förändringen kommer dock inte ske över en natt. Det är tal om en långdragen process, där man som arbetare inte kommer kunna se konsekvenserna förrän det är försent.

Kommentera