Bokrecension

Bokrecension: Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige

Anders Kjellberg har skrivit en bok som sammanfattar mycket av det jag skriver om på den här hemsidan. Boken ger en solid genomgång av den fackliga organisering i Sverige och dess historia. Läsaren blir snabbt medveten om hur viktig den fackliga organiseringen har varit för den svenske arbetarens rättigheter. Internationellt sett har Sverige haft en mycket hög grad av facklig organisering. Något som är fortfarande fallet även om det finns en negativ trend sett till medlemsantalet. I boken finns det mycket intressant statistik över olika länder och den gemensamma negativa trenden av minskande medlemsantal.

Bokrecension
Framsidesfoto från boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige.

Nya utmaningar

Tiderna har förändras och författaren lyfter de problem som uppkommit för de svenska fackförbunden. Bland annat pratar han om ett nytt fenomen som gör att fackförbundens medlemsantal minskar. Det handlar främst om att många nöjer sig med att vara med i en a-kassa. Det finns ett antal olika anledningar till varför det blivit så. Den främsta anledningen är att många nöjer sig med försäkra sitt inkomstbortfall ifall man blir arbetslöshet.

Bokens innehåll

I boken pratar författaren även om att de svenska facken måste förnya sig för att vara fortsatt attraktiva för arbetstagare. Detta avhandlas i kapitel sex. Min enda kritik till bokens upplägg är att detta kapitel är lite för kort. Författaren har många intressanta perspektiv som jag gärna skulle vilja att han utvecklat lite mer. Kortfattat handlar kapitlet om att de fackliga organisationerna har varit för långsamma med förnyelsearbetet. Ett bättre förnyelsearbete skulle kunna förhindra en tudelning mellan vad man skulle kunna kalla vinnare och förlorare på den svenska arbetsmarknaden.

I boken finns det statistik för motivationsfaktorer när det kommer till facklig organisering. Boken cementerar även det faktum att facken länge varit en mansdominerad företeelse. Författaren ger här råd hur man ska bryta denna negativa trend och därmed låta flera kvinnor komma till tals. Författaren berättar också att det tillkommit många nya fackförbund på den svenska arbetsmarknaden. En gång i tiden var den svenska marknaden dominerad av några stora aktörer. Även har en stor förändring skett vilket gör att många inte vet vilka fackförbund man bör välja.

Slutligen tillägnas ett kapital till den tilltagande instabiliteten relaterat till de svenska fackförbunden. Detta är ett långt kapitel som ger mycket insikt till dagens situation. Författaren presenterar bland annat problem på individnivå där unga väljer bort facken. Det finns även en etnisk indelning som ger ytterligare insikt till problemen. Kapitlet avhandlar också decentraliserad lönebildning och de många tidsbegränsande anställningarna som blir allt vanligare. Detta kapitel ger verkligen en stor bild över vilka problem som finns och varför utmaningarna är många.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att detta är en bok där författaren gjort omfattande en research. Jag vet ej hur många timmar som ligger bakom arbetet, men det är säkerligen en väldigt hög siffra. Jag läste boken när jag skrev en C-uppsats i Nationalekonomi. Boken har hjälpt mig väldigt mycket och jag använde den senare även till min D-uppsats. Att läsa den privat skulle också ha varit intressant för mig. Det är dock ingen bok man läser under en och samma kväll 🙂

Andra intressanta böcker man kan läsa inom området är Det fackliga förtroendet och Medlemmen.