Bästa fackförbund för studenter

Bästa fackförbunden för studenter

Den här artikeln kommer att presentera Unionen och Akavia som fackförbundsalternativ för dig som är student. Unionen såväl som Akavia har förmånliga villkor och de har dessutom en rad förmåner som endast är tillgängliga för studenter.

Samtliga uppgifter är hämtade ifrån respektive förbunds officiella hemsida. 

Unionen

Som student kan du bli medlem i Unionen gratis. Detta medlemskap är tillgängligt för dig som studerar vid universitet eller högskola. Medlemskapet är avsett att stötta dig både under studietiden och i jakten på ditt första arbete.

En av de största fördelarna med ett medlemskap, som jag verkligen vill framhäva, är det studentpris som finns tillgängligt för hemförsäkringar. För endast 70 kr per månad kan du teckna en hemförsäkring.

En annan förmån är den trygghet du får ifall du har ett extraarbete eller ett sommarjobb. Studentmedlemskapet omfattar egentligen allt som har att göra med arbetsrätt relaterat till din tillfälliga anställning. Detta inkluderar bland annat ditt anställningsavtal och specifika detaljer vad gäller arbetsuppgifter.

Du kan vidare ta del av en rad olika rabatter. Dessa tenderar att variera från år till år. 

Unionens breda organisation

Unionens storlek är en fördel för unga medlemmar. Inom deras organisation har de samlat medlemmar som är egenföretagare, chefer och övriga anställningsformer för tjänstemän i den privata sektorn.

Som ung medlem kan du därför byta medlemskap under din karriär. Många tar studievägen till det första riktiga arbetet. Därefter är det vanligt att fortsätta som anställd. En del satsar på en långsiktig karriär hos ett företag. Andra väljer att satsa på en affärsidé och bli egenföretagare.

Alla dessa medlemsformer ryms som sagt inom ett och samma fackförbund. Detta gör så att du kan se medlemskapet som en långsiktig investering, som ger dig rättigheter och trygghet även när karriären tar en annan bana.

I den här diskussionen kommer vi också in på kvalificeringstiden. Det är den tid, oftast 12 månader, som du måste ha betalat avgift för att kunna få tal de av inkomstförsäkringen. Din medlemskap under studietiden räknas som kvalificeringstid.

Akavia

Även hos Akavia (sammanslagning av Jusek och Civilekonomerna) är studentavgiften gratis. Det här medlemskapet är dock lite mer nischat sett till vem som kan bli medlem. Du skall studera på högskola eller universitet med avsikt att ta en examen.

Du skall även studera ett specifikt ämne som handlar om juridik, ekonomi, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller systemvetenskap.

Möjligheter till förmånliga priser på hemförsäkringar finns även hos Akavia. Rabatten innefattar dock själva tecknandet av försäkringen. De har ett samarbete med Folksam där man som medlem får de tre första månaderna gratis när man tecknar Hemförsäkring Mellan. Andra rabatterade introduktionspriser finns också tillgängliga hos Folksam.

Personlig rådgivning som berör alla dina frågor om yrkeslivet inkluderas i medlemskapet. Just den här medlemsförmånen finns inom en rad olika områden. Exempelvis anordnar man kontinuerligt nätverksluncher samt olika event för att hjälpa dig att få en bra start i yrkeslivet. Akavia anordnar både digitala och fysiska läringslivsbesök som du kan dra nytta av. Du kan på dessa event exempelvis få hjälp med idéer till uppsatser och få mer kunskap om den sektor som du avser arbeta inom. Vidare finns ett mentorprogram där du kan paras ihop med en mentor som är verksam inom ditt ämnesområde.

Akavia erbjuder granskning av CV och personligt brev, granskning av Linkedin-profil och granskning av jobbansökan, något som kan vara väldigt bra när du som nyutexaminerad ska söka ditt första riktiga jobb efter högskolestudierna.

Akavia vs Unionen

Båda dessa förbund har förmånliga erbjudanden till studenter. Krasst sett kanske Akavia på pappret har lite bättre förmåner. Man får dock inte glömma att Unionen är Sveriges största fackförbund som hela tiden utvecklar sitt utbud. Hemförsäkringsförmånen är också bättre hos Unionen, eftersom att man som medlem kontinuerligt får rabatt på avgiften.

Det är som sagt viktigt att poängtera att ett studentmedlemskap omfattar den så kallade kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden innebär den tid man måste ha varit medlem innan man får tillgång till inkomstförsäkringen som arbetande medlem. Har man exempelvis varit medlem under 2 år som student har man redan passerat kvalificeringstiden.

När man senare får arbete är man berättigad samtliga förmåner som tillkommer i ett medlemskap som anställd. Kvalificeringstiden är ofta mellan 6 månader och ett 1 år. Man behöver således inte vara medlem under hela studietiden för att kvalificera sig för inkomstförsäkringen när man börjar arbeta.

Övrig information

Jag har tidigare skrivit en artikel som berör den fackliga organiseringen i Sverige och dess historia. Den fackliga organiseringen fortsätter att minska och unga väljer ofta att endast vara med i en a-kassa. Detta är ett problem sett till två aspekter. Den första är att den fackliga organiseringen har skapat väldigt förmånliga arbetsvillkor för svenska arbetare. Jag skulle säga att den svenska arbetsrätten är i framkant ur ett internationellt perspektiv. Arbetsvillkoren som genom åren kontinuerligt förbättrats innebär bland annat trygga anställningar, där det finns strikta riktlinjer som företag måste följa. Det stipuleras även inom LAS (lagen om arbetsskydd) att företag nästan aldrig har möjligheten att frysa en anställds lön.

Den andra aspekten vänder sig mot oss som är unga och som just börjat vårat arbetsliv. Ofta tror vi att en inkomstförsäkring (a-kassa) är tillräcklig för oss. Detta garanterar oss visserligen en lön vid eventuell arbetslöshet. Frågan är dock vad som händer ifall en konflikt uppstår på arbetsplatsen. Vill man verkligen föra sin egen talan ifall det redan finns en infekterad konflikt? Jag tror att svaret är nej. Uppstår det problem på arbetsplatsen är det nog i de allra flesta fallen skönt ifall någon annan kan föra ens talan, speciellt vad gäller frågor som berör arbetsrätt. Ett fackförbund har flera år av erfarenhet inom dessa frågor. En annan viktig faktor är att de tillhandahåller juridisk hjälp. I en tid där otrygga anställningsvillkor ökar är detta ytterligare en faktor för att inte stå själv.

Framtiden

De fackliga organisationerna har länge strävat efter att förbättra arbetarnas rättigheter. Flera reformer har genom åren genomförts som har gett oss ett starkt skydd på arbetsmarknaden.

Arbetet med att förbättra förhållandena på arbetsmarknaden har inte skett över en natt. Det har varit ett långsiktigt arbetet som krävt mycket tid och energi.

Av den anledningen har vissa fackliga organisationer på sätt och vis inte haft tid att upprätthålla ett bra förmånsutbud. Många har dock, bland annat efter att ha förlorat medlemmar, insett att de måste förbättra sina förmåner.

IF Metall är ett bra exempel på detta. Deras organisation har genomfört många viktiga reformer för svenska arbetare. Deras egna förmåner har dock inte alltid varit de bästa.

Under 2019 annonserade man dock att man skulle införa en inkomstförsäkring, d.v.s. ett tillägg till den ersättning som man kan få från a-kassan. Framtiden kan därför betraktas vara god så länge organisationerna som representerar arbetare är lyhörda gentemot vad medlemmarna efterfrågar.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag presenterat två fackförbund och deras förmåner till studenter. Avgiften för ett eventuellt medlemskap är inte särskilt hög. Det kan dock vara en bra idé att välja ett förbund baserat på din framtida arbetssituation. Unionen vänder sig till de som arbetar inom privat sektor. Akavia vänder sig till både offentlig och privat sektor. I vilket fall är ett medlemskap alltid förmånligt, inte minst på grund av den hjälp man kan få med arbetsrättsliga frågor. Exempelvis är det vanligt att man extrajobbar under studietiden. Ofta handlar det om ett sommarjobb eller deltidsjobb under terminerna. Dessa anställningar är ofta så kallade timanställningar. Trots detta har man många rättigheter som stipuleras i LAS. Man ska således inte vara rädd för att stå upp för sina rättigheter.