Bästa fackförbundet för skolledare

Källa SCB. Inlägget innehåller annonslänkar från Adtraction.

I den här artikeln presenteras Unionen Chef och Ledarna som två alternativ för dig med en ledarposition inom skolväsendet.

Alla medlemskapsvarianter som fackförbunden tillhandahåller har vissa gemensamma förmåner.

Exempel på dessa förmåner är inkomstförsäkring och förmånliga prisrabatter. Exempel på mer nischade förmåner som man kan få beskrivs mer ingående här nedan.

Bästa facket för skolledare – Ledarna

Ledarna
  • Chefsrådgivning
  • Utbildning
  • Statistik över chefslöner
4.3

Sammanfattning

Ledarna främjar medlemmarnas karriärer och organisationen tillhandahåller flera verktyg för vidareutbildning. Deras nischade profil ökar medlemmarnas chanser till att finna en trygghet i rollen som ledare. Som medlem har man också rätt till stöd i arbetslivet, där fokuset ligger på din roll som chef.

Deras medlemsavgift varierar beroende på verksamhetsområde. Det handlar i regel om mellan 320 och 360 kronor per månad. På deras officiella hemsida kan du räkna ut vad ett eventuellt medlemskap skulle kosta. De välkomnar medlemmar både från privat och offentlig sektor.

Ledarna är ett nischat fackförbund som endast har chefer i sin medlemsbas. De har strax under 100 000 medlemmar och de är ett av få förbund som helt och hållet saknar en centralorganisation.

basta-fackforbundet-skolledare

Personlig chefsrådgivning – Den här förmånen är uppdelad i tre olika delar. Den första delen är helt inriktad på de utmaningar som du stöter på dagligen i din yrkesroll. Ledarna har en lång erfarenhet av att hjälpa chefer och deras rådgivare har själva erfarenhet av de hinder man ställs inför.

Den andra delen fokuserar på coaching, vilket ger dig möjligheten att reflektera över ditt ledarskap och din karriär.

Den sista och kanske viktigaste delen är samtalsstöd. Ledarna tillhandahåller ett nummer dit du kan ringa helt anonymt och få prata med en psykoterapeut. Den här förmånen behöver således inte var arbetsrelaterad.

Utbildning – De anordnar kontinuerligt olika utbildningstillfällen som ofta har olika teman. Det finns både möjlighet till att gå heldagskurser såväl som halvdagskurser. Ledarna anordnar även specifika ledarträffar där man som högst är 100 personer. Under dessa träffar arbetar alla deltagare inom samma bransch. Detta är om inte annat ett utmärkt tillfälle till att utöka sitt nätverk.

Statistik över chefslöner – Ett medlemskap ger dig möjligheten till att granska 30 000 olika medlemslöner inom olika branscher. Du kan med enkelhet specificera statistiken för att på så sätt få se de löner som finns i din bransch. Det finns även filter för region och arbetsområde. Statistiken kan fungera som ett argument vid ditt lönesamtal eller som ett incitament till att avancera i karriären.

Inkomstförsäkring utan a-kassa

Ledarna tillhör den minoritet som erbjuder inkomstförsäkring till medlemmar som inte är med i en a-kassa. Detta är att betrakta som en unik förmån. Det finns dock en nackdel relaterat till ersättningsnivån. Om du även är medlem i en a-kassa kommer din ersättning öka vid en eventuell arbetslöshet.

För att vara berättigad ersättning ska du ha varit medlem i minst 12 månader. Ett ytterligare krav är att du inte fyllt 65 år. I övrigt finns det ett antal olika alternativ vad gäller tilläggsförsäkringar. Du kan läsa mer om allt detta på deras hemsida.

Bästa facket för skolledare – Unionen Chef

Unionen är Sverige största fackförbund. Inom deras organisation finns det ett antal olika områden som har nischat sig mot olika yrken. En del av organisationen är helt anpassad till dig som har en ledarposition. Vänligen observera att du måste arbeta inom privat sektor för att kunna ansöka om medlemskap.

Din roll och karriär som ledare – Unionen Chef profilerar sig med att man vill verka som ett bollplank till sina medlemmar. Som medlem får man tillgång till stöd i ledarrollen av rådgivare som själva har erfarenhet av chefspositioner. De tillhandahåller även karriärcoaching för den som vill ta nästa steg i karriären.

Arbetsrätt och rättshjälp – Ibland är kanske informationen man får ifrån sin arbetsgivare inte tillräcklig. Om detta händer kan Unionen Chef kliva in och hjälpa till med frågor som bland annat berör kollektivavtal och arbetsmiljö. De tillhandahåller dessutom ombudsmän som kan hjälpa dig vid personliga problem relaterat till anställningen. En chefslinje finns öppen för medlemmarna under samtliga vardagar.

Hjälp med lönefrågor – Du kan få personlig hjälp när du ska ha löneförhandlingar. Konkreta råd finns på deras ledarsidor för att hjälpa dig att kunna hantera ett lönesamtal. Det finns också statistik relaterat till lönesättningen. Slutligen finns det information som är inriktad på hur man strukturerar en lönepolicy till sina anställda.

Inkomstförsäkring med a-kassa

Unionen erbjuder inkomstförsäkring förutsatt att man har ett medlemskap i en a-kassa. Det kan betraktas vara en nackdel att man måste ha ett “dubbelt medlemskap”.

Man får dock inte glömma att organisationen har flera yrkesområden. Om du exempelvis bestämmer dig för att bli egenföretagare kan du fortfarande vara medlem. Du behöver endast byta medlemskap inom organisationen.

För att uppfylla kriterierna för inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Det finns även krav som fokuserar på din sysselsättningsgrad.

För att få ersättning skall du ha arbetat i minst 80 timmar per månad under ett år (vilket motsvarar en deltidsanställning). Du kan räkna ut hur mycket du kan få på deras officiella hemsida.

Övrig information

Att vara fackligt organiserad har många fördelar. En stor missuppfattning är att de fackliga organisationerna har spelat ut sin roll. Många nöjer sig därför med att endast vara medlemmar i en a-kassa. Anledningen till detta är att man ofta ser det som tillräckligt att försäkra en del av sin inkomst. Hamnar man dock i en konflikt på sin arbetsplats kan inte en a-kassa hjälpa till. Samtliga fackförbund i Sverige har däremot en lång erfarenhet av detta. Som medlem behöver man således aldrig oroa sig över att hamna i trångmål relaterat till arbetsrätt. Man behöver inte heller vara orolig för eventuella rättegångskostnader ifall man blir tvingad till att driva en process mot sin arbetsgivare.

Bortsett från detta kommer medlemskapen med en rad andra förmåner, varav några som jag har listat i den här artikeln. Jag skulle även vilja hävda att det är upp till var och en att maximera sitt medlemskap. Vill man vidare i karriären kan exempelvis både Unionen Chef och Ledarna hjälpa till. Du får även möjligheten till att använda deras verktyg på egen hand. Exempelvis är lönestatistiken ett viktigt verktyg som kan maximera din egen lön. Sist men inte minst får man inte glömma att de fackliga organisationerna i Sverige fortfarande verkar för sjyssta arbetsvillkor.

Eventuella frågor

Fackförbund är en fristående jämförelsesajt. Jag som skriver artikeln har skrivit två högskoleuppsatser om reallöner och fackliga organisationer. Min kunskap om dessa verksamheter är relativt stor, även om jag inte på något sätt utger mig för att vara en expert. Har du frågor är du välkommen att ställa dessa i kommentatorsfältet. Vänligen observera att jag dock inte representerar någon facklig organisation. Har du specifika frågor om exempelvis medlemskriterier bör du istället vända dig till berörd organisation. Du kan kontakta dessa organisationer både genom mejl och telefon. Det brukar även finnas en chattfunktion på respektive hemsida.

Kommentera