Bästa facket för tjänstemän i Sverige

Källa SCB. Inlägget innehåller annonslänkar från Adtraction.

Bästa facket för tjänstemän

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund. De har främst under de senaste 10 åren haft en kraftig ökning av medlemmar. I skrivande stund har deras organisation mer än 650 000 medlemmar. Deras medlemmar arbetar i den privata sektorn och deras förbund tillhör centralorganisationen TCO.

Unionen
 • Inkomstförsäkring
 • Karriär och prisrabatter
 • Medlemsvarianter
4.2

Sammanfattning

Medlemskapet kostar i regel 235 kronor per månad. Du kan läsa mer på deras officiella hemsida.

Varför har Unionen blivit störst? Deras tillväxt tog egentligen fart 2008 genom en sammanslagning. Den nya organisationen bestämde sig därefter för att inrikta sig mot alla tjänstemän inom den privata sektorn, från stora industriföretag till mindre fåmansbolag.

Förmåner i punktform

 • Deras inkomstförsäkring är i regel det viktigaste medlet för att locka medlemmar. Som medlem har du rätt till ersättning i 150 dagar, med ett maxbelopp som motsvaras av 60 000 kronor per månad. På deras hemsida kan du räkna ut hur mycket du skulle kunna få i ersättning.
 • Du måste dock vara medlem i en a-kassa för att vara berättigad ersättning. Du kan dock själv bestämma vilken a-kassa du vill vara medlem i. Varför måste man ha ett dubbelt medlemskap?
 • De allra flesta fackförbunden kräver medlemskap i en a-kassa för att kunna dela på den ekonomiska bördan. Tilläggas bör även att du kan välja att bara vara medlem i a-kassan, även om din ersättning då blir avsevärt lägre.
 • I övrigt ska du ha varit medlem i både Unionen och a-kassan i minst 12 månader för att få ersättning. Du ska även ha arbetat minst halvtid under ett års tid.
 • Unionen erbjuder vidare en del karriärtjänster till sina medlemmar. Du kan som medlem få hjälp med att granska ditt CV. Du kan även få hjälp med att granska ditt anställningsavtal sett ur ett juridiskt perspektiv (Lagen om anställningsskydd).

Fler förmåner

 • Ett annat populärt segment som de tillhandahåller är prisrabatter. Detta omfattar en rad olika sektorer. Bland annat finns det möjlighet till att få rabatt på bolånet (förutsatt att du är kund hos SEB eller Danske Bank).
 • En unik medlemsförmån är deras olika medlemskapsvarianter. Du kan med enkelhet byta medlemskap om du blir egenföretagare. Det finns även nischade medlemskap för den som har fått en chefsposition.
 • De har nischade medlemskap för både studenter och pensionärer. Deras breda organisation gör så att du kan vara kvar som medlem även när karriären tar en ny vändning. Det finns få förbund som kan erbjuda den här bredden, de allra flesta har bara andra medlemsvarianter för studenter och pensionärer.

Jusek

Jusek vänder sig till alla tjänstemän, oavsett om du arbetar i privat- eller offentlig sektor. De har i skrivande stund cirka 85 0000 medlemmar och de tillhör centralorganisationen Saco. Historiskt sett har deras organisation riktat sig mot Samhällsvetare och Jurister. Med tiden har Jusek dock breddat sin verksamhet till att omfatta flera verksamhetsområden.

Deras respektive styrelser har tagit ett beslut om sammanslagning. Detta beräknas ske någon gång under 2020. Beslutet togs i ljuset av att de konkurrerar om samma typer av medlemmar.

Deras framtida organisation välkomnar medlemmar som har en akademisk examen inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap och IT. Medlemmarna är som sagt verksamma i både privat och offentlig sektor. Deras medlemsavgifter varierar, i regel kostar det dock cirka 270 kronor att bli medlem.

Medlemsförmåner i punktform

 • Inkomstförsäkring hos Jusek kräver ett medlemskap i Akademikernas a-kassa (kostar cirka 100 kr per månad). Deras ersättningsnivå omfattar cirka 80% av din inkomst (maxbelopp 80 000 kronor per månad).
 • Ersättningen omfattar cirka 4 månader från det att du har blivit arbetslös. I anslutning till detta finns det en rad olika tilläggsförsäkringar. Dessa tillägg kan exempelvis ge dig en längre ersättningsperiod till ett högre belopp.
 • För att vara berättigad ersättning måste du ha varit medlem under minst 12 månader. Det finns även möjlighet till att tillgodogöra dig eventuell tid som du har varit medlem i en annan a-kassa.
 • Jusek lägger ett stort fokus på karriär. Som medlem kan du få hjälp med att granska både ditt CV och ditt personliga brev. Du kan även få hjälp med att granska din profil på Linkedin. De erbjuder dessa tjänster med ett garanterat svar inom 24 timmar.
 • Slutligen erbjuder de även coaching och träning inför en eventuell intervju. Den här förmånen innefattar både en skriftlig och muntlig del, där du får träna på att presentera dig själv och beskriva dina styrkor.
 • Organisationen fokuserar även på lönefrågor. Du kan som medlem få hjälp med att lyfta din egen lön, bland annat genom tips och idéer för ditt lönesamtal. Du får också tillgång till vad man beskriver som Sveriges mest omfattande lönestatistik. De samlar in medlemmarnas lönenivåer varje år som de sedan presenterar på sina interna sidor. Detta tillåter medlemmarna att granska sina löner i förhållande till branschkollegor. Lönestatistiken kan grupperas efter både bransch och yrkesroll.

Det bästa branschspecifika fackförbundet

Många personer, framförallt unga, väljer att endast vara medlemmar i a-kassan. En av anledningarna till detta är att arbetsmarknaden har förändrats. Sverige var tidigare ett industriland, där ett fåtal stora företag styrde arbetsmarknaden.

Detta innebar bland annat en annan typ av trygghet. Det fanns på de allra flesta arbetsplatserna en facklig organisation som styrde verksamheten. De förhandlade bland annat om löner och övervakade arbetsuppgifterna. Detta har dock kommit att förändras.

Idag går vårt land mot en tjänstebaserad ekonomi. Många anställda får själva ansvara för sin löneutveckling och sina arbetsuppgifter. Man anser därför att detta är ett individuellt ansvar, och det kan även vara så att man inte behöver hjälp med att hävda sina rättigheter.

Många fackförbund har dock hörsammat de anställdas efterfrågan på tjänster. I ljuset av detta har man utvecklat en inkomstförsäkring som ett tillägg till den ersättning man kan få från a-kassan. Den sammanlagda inkomsten blir då större vid en eventuell arbetslöshet.

Detta är dock bara ett av alla de verktyg som man använder för att locka medlemmar. De allra flesta organisationerna har även utvecklat sitt utbud till att innefatta faktorer som karriärrådgivning, utbildning och prisrabatter.

Omställningen till ett annat förmånsutbud har gått långsamt. Forskning har visat att omställningen påbörjades för sent, vilket har lett till ett stort medlemstapp. Många fackliga organisationer har dock vidtagit ännu fler åtgärder för att stärka attraktionskraften.

Ett exempel på detta är exempelvis Civilekonomerna som vi delvis har presenterat i den här artikeln. De har skapat en organisation som lockar en specifik yrkesgrupp. De kan därför skapa ett specifikt förmånsutbud för den här yrkesgruppen.

Deras organisation kan också betraktas som ett specifikt steg i karriären. Det kan exempelvis handla om en student som äntligen fått sin examen och som därefter bestämmer sig för att bli medlem i Civilekonomerna.

Behovet av arbetsrättsligt skydd

Det finns alltså ett värde i att nischa sig mot en specifik yrkesgrupp eller en specifik bransch. I anslutning till detta kan vi dock ställa oss en viktig fråga; vad är syftet med ett medlemskap?

Vi får inte glömma värdet av ett medlemskap ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Vi pratar då om eventuella konflikter på arbetsplatsen. Det är nämligen enkelt att glömma omfattningen av lagen om arbetsskydd. Vi kan dock konstatera att det är en lag som innehar ett starkt skydd för den som är anställd.

Vi kan också konstatera att lagen ger ett större skydd än många andra länders lagar. Det finns exempelvis ett antal olika steg som en arbetsgivare måste följa ifall denne vill avskeda någon i Sverige.

Som anställd utan juridisk utbildning är det minst sagt svårt att lära sig alla de juridiska aspekterna gällande en anställning. Är du medlem i facket kommer dock deras organisation att hjälpa dig vid en arbetsrättslig konflikt. Detta är en viktig faktor som vi tenderar att glömma när vi väljer bort medlemskapet.

En konflikt på arbetsplatsen kan i värsta fall leda till en rättegång. Om du är utan medlemskap är du tvungen till att föra din egen talan. Detta kan både bli dyrt och tidskrävande, för att inte tala om den emotionella stressen som en eventuell arbetslöshet innebär.

Det är viktigt att komma ihåg att facken grundades i ljuset av detta. De är med andra ord experter på arbetsrättsliga konflikter. Många organisationer har dessutom flera decennier av erfarenhet inom dessa frågor.

Genom åren har deras respektive organisationer gett oss ett arbetsrättsligt skydd som nästintill saknar motstycke ur ett internationellt perspektiv. Det går därför inte att förringa detta faktum.

Som medlem kan du därmed fokusera på det som är viktigast; ditt jobb och din karriär.

Politikernas misstag

Under 2007, inför en stundande finanskris, begick den dåvarande regeringen ett stort misstag. De valde att markant höja avgifterna för a-kassan. Avgiftshöjningen drabbade personer med låga inkomster hårdast.

Detta ledde till att cirka 500 000 svenskar lämnade a-kassan. De ansåg att höjningen inte kunde försvaras ur något perspektiv. Problemet blev som sagt ur ett längre perspektiv att lågkonjunkturen stod och knackade på dörren. Arbetslösheten steg och många förlorade sina arbeten.

Branschexperter och samhällsekonomer kunde i efterhand konstatera att det politiska beslutet fick långtgående konsekvenser för ekonomin. Många samhällsekonomer kunde redan innan beslutat förutse konsekvenserna. Personerna som lämnade a-kassan riskerade nämligen redan innan beslutet att få se sina respektive ekonomier drastiskt försämrade.

Ungefär 8 år efter beslutet bestämde sig regeringen för att revidera sitt misstag. Man återinförde avgiften till nivån innan det ödesdigra beslutet. Problemet var bara att de anställda inte kom tillbaka till a-kassan i samma utsträckning. Faktum är att det endast bara var en minoritet som återgick till medlemskapet.

Det verkade som att många hade tappat förtroendet för a-kassan. Lågkonjunkturen hade också försvunnit när lagen reviderades. Detta ledde till att man inte såg behovet av att försäkra sin inkomst.

Det är viktigt att lyfta den här frågan i diskussionen om fackförbundens medlemsantal. Detta var nämligen ett beslut som också påverkade deras organisationer. Det är minst sagt olyckligt att regeringen tar den här typen av beslut i en tid när många väljer att stå oförsäkrade på arbetsmarknaden.

De borde egentligen ta beslut som främjar medlemsantalen. Detta kan genomföras genom flera olika reformer. Bland annat kan man göra fackavgiften avdragsgill.

Ibland kan man tro att politikerna glömmer hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd. Vi har nämligen inga minimilöner i vårt land. Det är de fackliga organisationerna som förhandlar om lönerna och främjar en god levnadsstandard för de som har en anställning.

Fortsättning

Sverige är ett rätt unikt land sett till hur de fackliga organisationerna fungerar. Exempelvis innehar tjänstemän medlemskap i en högre grad än personer med traditionella arbetaryrken. I majoriteten av alla andra länder fungerar det tvärtom. Det är främst arbetarna som ser fördelarna med ett medlemskap och det skydd som detta innebär.

Varför har vi fått den här utvecklingen? Ett svar kan finnas i de branscher som har en historia av att använda arbetskraft som inte betalar skatt. Ett bra exempel på detta är hotell- och restaurangbranschen.

Det är en bransch som präglas av svart arbetskraft, samtidigt som vi även kan se i statistiken att en stor del av deras arbetskraft saknar medlemskap i ett fackförbund.

En sektor som drivit på det fackliga arbetet är industrin. Där har IF Metall under en lång tid organiserat arbetarna. Även här har man dock sett en betydande nedgång i medlemssiffrorna.

En anledning till detta är det förändrade industrilandskapet. En annan anledning är att IF Metall länge hade ett förlegat förmånsutbud. De har dock vidtagit åtgärder för att komma till bukt med det här problemet. De har nyligen infört den inkomstförsäkring som så länge varit efterfrågad.

I övrigt kan vi konstatera att den fackliga organiseringen står sig stark ur ett internationellt perspektiv. Cirka 60-70% av den svenska arbetskraften innehar någon typ av medlemskap. Detta är en siffra som står ut i världsstatistiken.

I övrigt kan vi, så länge som den svenska modellen överlever, se fackförbund som strävar efter att förbättra sina förmånsutbud. De som står utanför får dock ta del av en del förmåner som de inte betalar för. Det är nämligen facken som driver frågorna om sjyssta arbetsvillkor. Regeringen hörsammar inte allt för sällan de reformidéer som presenteras. Framtidens utmaningar bör kunna lösas så länge det sker ett proaktivt arbete.

Sammanfattning

I den här artikeln har flera faktorer presenterats som kan vara bra att ta i beaktande. Det är dock viktigt att tillägga att det ibland redan finns en facklig representation på din arbetsplats. Ibland behöver du således inte välja det bästa fackförbundet som endast passar dina förmånsbehov.

En lokal närvaro kan vara viktigare när det handlar om arbetsrätt. Det brukar i det fallet redan finns en ombudsman som du kan rådgöra med gällande din arbetssituation. Detta är också att betrakta som en bekvämlighetsfaktor.

I övrigt bör du vara medveten om att du slår ett slag för sjyssta arbetsvillkor med ditt medlemskap. Som vi har nämnt i artikeln har våra rättigheter på arbetsmarknaden skapats allteftersom. Det är många gånger ideella krafter som har drivit på utvecklingen.

Att då betala en medlemsavgift på några hundralappar i månaden är inte särskilt dyrt. Medlemskapet skyddar dig som individ, samt ger kollektivet möjligheter till ett bättre arbetsliv.

Kommentera