Ansvarsfriskrivning

All text som publiceras på den här sajten är att betrakta som information från tredjepart. Jag lägger mycket tid på research och jag har skrivit 2 universitetsuppsatser om fackförbund i Sverige.

Det finns trots detta en risk för att det kan bli fel ibland. Jag vill därför ta tillfället i akt att friskriva mig från ansvar gällande mindre faktafel i mina artiklar. Samtidigt vill jag poängtera att jag aldrig medvetet skulle lägga in ett faktafel för att vilseleda dig.

Som kund har du alltid ett ansvar att dubbelkolla information med fackförbundet i fråga. Den här sajten har endast samarbeten med vissa förbund. Vi har i övrigt ingen kontakt med något förbund. Du bör därför vända dig till det berörda förbundet om du har ett problem eller om du har frågor.

Du får gärna kontakta mig om du finner något fel i mina artiklar.