A-kassa och Inkomstförsäkring

Allt om A-kassa och Inkomstförsäkring

Om du skulle bli arbetslös, så är det viktigt att känna till de olika stödnivårena du kan ha rätt till. Först och främst har du rätt till ett (ganska lågt) grundbelopp från arbetslöshetsförsäkringen via Försäkringskassan. Om du är medlem i en A-kassa (privat eller via ditt fackförbund) så är A-kasseersättningens grundbelopp högre än beloppet från  Försäkringskassan. Ovanpå detta kan du teckna en inkomstförsäkring. Ofta ingår inkomstförsäkringen i fackförbundsavgiften, men i vissa fall får man teckna den separat. Tillsammans uppgår stöden du kan få till 80% av din månadsinkomst som du hade när du arbetade (för inkomster upp till runt 60.000 kr).

Inkomstförsäkring och A-kassa
Illustration hur privat inkomstförsäkring kombinerat med A-kassa kan ge 80% av månadslönen i ersättningsnivå. Källa: Försäkrat.se

Låt oss gå igenom de olika nivåerna lite mer i detalj:

Försäkringskassan / Alfakassan

Alfakassan har fått i uppgift av Regeringen att betala ut ersättning till arbetslösa. Detta gäller även för personer som inte har varit medlemmar när de arbetade. Man kan dock vara betalande medlem i Alfakassan och på så sätt ha rätt till lite högre ersättning:

Krav för att få ersättning

 • Du måste som minst ha jobbat ett visst antal timmar under det senaste halvåret.
 • Den undre gränsen ligger för närvarande på 60 timmar per månad (detta gäller för samtliga a-kassor).
 • Du måste dessutom vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara benägen om att hitta ett nytt jobb (detta gäller för samtliga a-kassor)

Du kan i vissa fall vara behörig ersättning även om du inte uppfyller dessa krav. Alfakassan har  rätt generösa villkor för den som förlorar sin inkomst. Du kan exempelvis vara berättigad ersättning om du arbetar i ett annat EU-land. Detta gäller även i vissa fall den som har studerat eller varit hemma med barn.

Hur mycket pengar kan jag få i ersättning?

 1. Om du inte har varit medlem tidigare kan du som mest få 365 kronor per veckodag. Detta dagsbelopp är alltså ytterst begränsat och räcker knappt till att betala räkningarna.
 2. Om du uppfyller reglerna samt har varit betalande medlem i 12 månader kan du få en bättre ersättning. Den är uppdelad i 3 olika steg, baserat på hur länge du behöver inkomsthjälp. Du kan dock som mest få 910 kronor per veckodag.

Om du var medlem när du arbetade kan du få ersättning enligt nummer 2 ovan.

”Vanlig” A-kassa

Att vara medlem i en fackförening är inte samma sak som att vara medlem i en arbetslöshetskassa (A-kassa). Man måste inte vara medlem i ett fackförbund för att vara medlem i en A-kassa. Men om du har ett dubbelt medlemskap får du en högre ersättning vid eventuell arbetslöshet. Att endast vara medlem i en A-kassa ger dig en lägre ersättning. Ett räkneexempel är att du kan få upp till cirka 900-1200 kronor per dag, eller upp till 80% av det inkomsttak som för närvarande motsvaras av cirka 25 000 kronor.

Är du dock även medlem i ett fackförbund skyddas du av deras inkomstförsäkring. Det betyder att du kan få mer pengar vid arbetslöshet, även om du tjänar mer pengar än inkomsttaket jag angivit ovan. De applicerar samma princip med 80% av tidigare lön, men med ett högre inkomsttak (upp till 60 000 kronor per månad).

Inkomstförsäkring

Majoriteten av alla fackförbund erbjuder inkomstförsäkring till medlemmarna. Med inkomstförsäkring kan du som tidigare visat nå upp till 80% av din lön när du arbetade. Du behöver (oftast) inte heller betala extra för att få ta del av inkomstförsäkringen. Den ingår nämligen i medlemskapet (oftast – undantag finns).

 • Som medlem kan du försäkra en högre nivå av din inkomst. Ersättningsnivån varierar, men maxbeloppet brukar vara betydligt högre än vad du kan få genom att endast vara medlem i en a-kassa.
 • Fackförbunden kräver dock att du också är medlem i en a-kassa för att få ersättning.
 • Fackförbunden brukar kräva att du har varit medlem i 6- eller 12 månader. Detta är den så kallade kvalificeringstiden för att vara berättigad vissa förmåner.

De flesta inkomstförsäkringarna ger dig endast ersättning under 6 månader. Du kan visserligen teckna tilläggsförsäkringar. Detta kostar dock ännu mera pengar, vilket skulle öka nivån på dina månatliga betalningar.

Har du stora månadsutgifter kan ett dubbelt medlemskap fortfarande vara försvarbart. Det kan också vara försvarbart för den som arbetar i en osäker bransch, där man är tvungen till att byta arbetsplats med jämna mellanrum.

Tilläggsförsäkringar

En del fackförbund, exempelvis Akavia, Unionen och Ledarna som har många medlemmar i de högre löneklasserna, erbjuder tilläggsförsäkringar där man kan försäkra sig i längre tid och/eller till ett högre belopp.

Privat inkomstförsäkring

Om man absolut inte vill vara medlem i ett fackförbund, så går det att teckna privata inkomstförsäkringar via olika försäkringsbolag.

Annat att tänka på

Inkomstförsäkring och medlemsskap i arbetslöshetskassor kostar en slant. Är det värt det? Det enkla svaret är: Det beror på!

Är du en ung person, som är villig att flytta, och har en eftertraktad utbildning eller färdigheter så har du nog mycket lättare att snabbt hitta nytt jobb än om du är en medelålders person med specialiserade kunskaper. Bor du i en liten stad med en enda stor arbetsgivare så kan det också vara ett skäl att betala extra för försäkringen – vad händer om ”bruket” lägger ner verksamheten och många i staden blir arbetslösa samtidigt?

Ju högre lön du har, desto intressantare är det att teckna en inkomstförsäkring. A-kassorna ger normalt upp till 80% av 25.000 i lön, medan inkomstförsäkringen täcker 80% av 60.000 i lön – eller högre!

Vanliga krav och vilkor

 • Alternativen som har presenterats i den här artikeln är att betrakta som en tillfällig inkomst.  Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Man rekommenderar att du skriver in dig så snabbt som möjligt efter att du har blivit arbetslös. Du måste sedan uppfylla vissa villkor för att behålla din tillfälliga inkomst.
 • Detta inkluderar bland annat att kontinuerligt söka nya jobb. Arbetsförmedlingen håller koll på detta genom de rapporter som du lämnar in. Om du inte rapporterar enligt gällande regler kommer din ersättning minska eller helt dras in.
 • Denna tillfälliga inkomst är alltid begränsad till ett visst antal dagar. Den totala tidsperioden varierar, bland annat beroende på om du är medlem i ett fackförbund eller inte. Man kan därför konstatera att det definitivt bör ligga i ditt intresse att hitta ett nytt jobb.
 • Egenföretagare kan också få ta del av denna tillfälliga inkomst. I dessa fall måste du dock kunna bevisa att du inte arbetar och tjänar egna pengar. Detta är enkelt om företaget har gått i konkurs eller om du själv har lagt ner verksamheten. Läs här om fackförbund som är lämpliga just för egenföretagare.