Akavia

Akavia: Jusek och Civilekonomerna har gått samman!

Jusek och Civilekonomerna hade en hel del likheter. Båda fackförbunden var medlemmar i SACO som är en av tre stora centralorganisationer för fackförbund i Sverige. Det var därför helt naturligt att slå ihop de två förbunden till ett. Det nya förbundet fick namnet Akavia.

Före sammanslagningen

Civilekonomerna var nischade mot ekonomer. Faktum är att endast civilekonomer och de som studerar ekonomi kunde bli medlemmar. Jusek var lite bredare och hade medlemmar som bland annat var verksamma inom juridik och systemvetenskap. Man välkomnade emellertid också ekonomer till sin organisation.

Sammanslagningen innebar en stark medlemsröst i ett och samma förbund. Den fackliga organiseringen blir mer och mer utspridd och det finns en mängd olika förbund som har låga medlemsantal. Att gå emot den strömmen och istället verka för att vara ett stort förbund är något troligen gynnar de anställdas rättigheter.

Kommentar: Ett tredje förbund som till sn natur är ganska likt gamla Jusek är Akademikerförbundet SSR. Genom åren har det förts diskussioner att slå ihop Jusek och Akademikerförbundet. Vi får väl se bad framtiden har i sitt sköte.

Akavia

Akavia har en rad olika medlemsavgifter som baseras på om du är yrkesverksam, student eller arbetar utomlands. De varierar också baserat på din inkomst. Medlemsavgifterna finns i sin helhet på deras officiella hemsida.

  • För att bli medlem ska man vara akademiker och inneha en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, alternativt 120 högskolepoäng om man har en examen som går enligt den standard som fanns före första juli 2017.
  • Man skall vidare vara verksam inom de områden som angivits i början av den här artikeln. Du kan också bli studentmedlem. Du skall då studera något av de ämnen som representeras av deras yrken.

Inkomstförsäkring

Hos Akavia kan du försäkra 80% av din lön upp till ett belopp om 80 000 kr i månaden. Din ersättningsperiod är då som längst 120 arbetsdagar. Det finns dock en möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring. För att kunna få inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i en A-kassa, i Akavias fall är det Akademikernas A-kassa. Inkomstförsäkringen ingår i medlemsskapet i Akavia.

Utöver denna inkomstförsäkring kan man även teckna tilläggsförsäkringarna TID och/eller LÖN. Tillägget TID förlänger tiden för utbetalning från 120 arbetsdagar till 300 arbetsdagar.  Tillägget LÖN är för dig som tjänar mer än 100 000 kronor i månaden och vill höja taket i Akavias inkomstförsäkring upp till 160.000 kronor/månad.

Lönestatistik

Som medlem i Akavia får du tillgång till en omfattande lönestatistik. Du kan med andra ord på ett enkelt sätt bedöma hur din lön står sig i jämförelse med någon med liknande arbetsuppgifter. Detta kan också vara till din fördel vid löneförhandlingen, inte minst för att man har möjligheten att väga upp sina argument med relevant statistik.

Personlig lönerådgivning

Lönestatistiken är som jag tidigare nämnt ett bra verktyg när man ska löneförhandla. Som medlem kan man dessutom få tillgång till en personlig rådgivare som kan ge tips och idéer om vad man bör tänka på vid en löneförhandling.

Akavia tillhandahåller också rådgivare som har kunskap inom en rad olika arbetsområden, vilket gör att rådgivningen alltid är nischad mot medlemmens specifika behov.

Granskning av jobbansökan, CV och personligt brev

Den här medlemsförmånen är uppdelad i en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen utgår från ett poängbaserat omdöme där fokuset främst ligger på upplägget av ansökan. Den kvalitativa delen är mer inriktad på individnivå där man vill att ansökan ska vara personlig och genomtänkt. Även den här medlemsförmånen är uppdelad mellan olika branscher och yrken.

Rådgivning för egenföretagare

Genom Akavia kan du boka ett enskilt samtal med en affärsexpert. Du kan ställa frågor om affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, strategi eller affärsmässiga beslut så att du kommer vidare, om du driver eget företag eller funderar på att starta eget.

Studentförmåner i Akavia

Ett ”arv” från Jusek är Akavias stabila förmånspaket för studenter. Vi beskriver detta vidare i en artikel här, om bästa fackförbunden för studenter.